Pelaaja.cs 4.25 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1 2
using System;
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
M1888 committed
3
using System.ComponentModel;
M1888's avatar
M1888 committed
4
using System.Linq;
M1888's avatar
M1888 committed
5
using System.Runtime.CompilerServices;
M1888's avatar
M1888 committed
6 7 8 9 10
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lottokone.Model
{
M1888's avatar
M1888 committed
11
  public class Pelaaja : INotifyPropertyChanged
M1888's avatar
M1888 committed
12
  {
M1888's avatar
M1888 committed
13 14
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

M1888's avatar
M1888 committed
15
    // Pelaajan nimi.
M1888's avatar
M1888 committed
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    private string nimi;
    public string Nimi
    {
      get
      {
        return nimi;
      }
      set
      {
        nimi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

    // Tilin saldo. Nollista lähdetään.
    private int saldo;
M1888's avatar
M1888 committed
32 33
    public int Saldo
    {
M1888's avatar
M1888 committed
34 35 36 37 38 39
      get
      {
        return saldo;
      }
      set
      {
M1888's avatar
M1888 committed
40 41 42 43 44
        // jos määrä oli positiivinen, lisätään se voittoihin
        if(value - saldo > 0)
        {
          Voitot += (uint)(value - saldo);
        }
M1888's avatar
M1888 committed
45 46 47 48 49
        saldo = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
    // Kaikki pelaajan saamat voitot. Pelkkää plussaa.
    private uint voitot;
    public uint Voitot
    {
      get
      {
        return voitot;
      }
      set
      {
        voitot = value;
        RaisePropertyChanged();
      }

    }

M1888's avatar
M1888 committed
66
    // Lista lottoriveistä
M1888's avatar
M1888 committed
67 68
    public List<Lottorivi> Rivit { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
    // Määrä siitä, montako riviä pelaajalla pitäisi olla
    private int riveja;
    public int Riveja {
      get
      {
        return riveja;
      }
      set
      {
        riveja = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

    // Kuinka monta viikkoa pelaajan rivit on voimassa?
    public int RivitVoimassa { get; set; }


M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
87

M1888's avatar
M1888 committed
88 89 90
    public Pelaaja()
    {
      Saldo = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
91
      Voitot = 0;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
92 93
      Rivit = new List<Lottorivi>();
      Riveja = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
94 95 96 97 98 99
    }
    public Pelaaja(string nimi) : this()
    {
      Nimi = nimi;
    }

M1888's avatar
M1888 committed
100
    public Pelaaja(int riveja, int voimassa) : this()
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
101 102
    {
      Riveja = riveja;
M1888's avatar
M1888 committed
103
      RivitVoimassa = voimassa;
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
104
      for (int i = 0; i < Riveja; i++)
M1888's avatar
M1888 committed
105 106 107
      {
        Rivit.Add(new Lottorivi(RivitVoimassa));
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
108 109
    }

M1888's avatar
M1888 committed
110 111 112 113 114
    public Pelaaja(string nimi, int riveja, int voimassa) : this(riveja, voimassa)
    {
      Nimi = nimi;
    }

M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
115 116
    public void Tick()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
117 118 119 120 121 122
      // Veloitetaan lottorivien hinta tililtä.
      // Tilin saldo on int, ja rivihinta on float, joten pyöristysvirheitä saattaa sattua.
      // Kerrotaan rivihinta kaikkien rivien määrällä, ja pyöristetään se, niin ei pitäisi mennä
      // liian kauas metsään.
      Saldo -= (int)Math.Round(Rivit.Count() * Properties.Settings.Default.Rivihinta);

M1888's avatar
M1888 committed
123 124
      // Käydään rivit takaperin läpi, niin voidaan tarvittaessa
      // poistaa indeksistä jossa ollaan ja jatkaa looppia turvallisesti.
M1888's avatar
M1888 committed
125
      for (int i = Rivit.Count() - 1; i >= 0; i--)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
126
      {
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
127
        Lottorivi r = Rivit[i];
M1888's avatar
M1888 committed
128 129 130
        // jos rivi on tässä vaiheessa nolla viikkoa voimassa,
        // niin se on ikuinen rivi, jota ei arvota uudelleen.
        if (r.Voimassa != 0)
M1888's avatar
M1888 committed
131 132
        {
          r.Voimassa--;
M1888's avatar
M1888 committed
133
          if (r.Voimassa == 0)
M1888's avatar
M1888 committed
134 135
            Rivit.Remove(r);
        }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
136
      }
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
137

M1888's avatar
M1888 committed
138
      // Luodaan uusia arparivejä tarpeen mukaan
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
139 140
      int ero = Riveja - Rivit.Count();
      if (ero > 0)
M1888's avatar
M1888 committed
141
      {
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
142
        for (int i = 0; i < ero; i++)
M1888's avatar
M1888 committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151
        {
          Rivit.Add(new Lottorivi(RivitVoimassa));
        }
      }
    }
    protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      if (PropertyChanged != null)
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
152
    }
M1888's avatar
M1888 committed
153 154 155 156 157

    public override string ToString()
    {
      return $"{Saldo:C0}: {Nimi}";
    }
M1888's avatar
M1888 committed
158 159
  }
}