Commit fa183538 authored by M1888's avatar M1888
Browse files

readme

parent 9aa1b65c
...@@ -73,9 +73,11 @@ Rikkaimmat-napin takaa löytyy sekä sillä hetkellä käynnissä olevan simulaa ...@@ -73,9 +73,11 @@ Rikkaimmat-napin takaa löytyy sekä sillä hetkellä käynnissä olevan simulaa
## Ohjelman mukana tulevat tiedostot ## Ohjelman mukana tulevat tiedostot
### **Resources/lotto.sqlite** ### **Resources/lotto.sqlite, Resources/create-lotto.sql**
SQLite-tietokanta, joka sisältää pelaajan tallentamat vakiorivit, sekä high scoret. SQLite-tietokanta, joka sisältää pelaajan tallentamat vakiorivit, sekä high scoret. Tarvittaessa tietokannan voi luoda uudelleen SQLitellä luontiskriptin [create-lotto.sql](Lottokone/resources/create-lotto.sql) avulla.
![ER-kaavio](lotto-er.png)
### **Resources/etunimet.csv, Resources/sukunimet.csv** ### **Resources/etunimet.csv, Resources/sukunimet.csv**
...@@ -83,17 +85,31 @@ CSV-formaatissa olevat listat etunimistä ja sukunimistä. Näitä käytetään ...@@ -83,17 +85,31 @@ CSV-formaatissa olevat listat etunimistä ja sukunimistä. Näitä käytetään
## Tiedossa olevat bugit ja jatkokehitysideat ## Tiedossa olevat bugit ja jatkokehitysideat
Yritin ison osan bugeista eliminoida ennen julkaisua. Kuitenkin jos simulaatiolle asettaa hyvin vähän simuloituja pelaajia ja rivejä, sekä todella paljon omia arparivejä, voi kierrokset rullata niin nopeasti että pelaajan voitot listaava ikkuna jää kierroksissa "jälkeen". Tämä kuitenkin korjautuu, kun simulaation pysäyttää ja odottaa että voittolistaus ehtii takaisin ajan tasalle. Yritin ison osan bugeista eliminoida ennen julkaisua. Kuitenkin pari jäi:
- Kerran sain ohjelman jumiin kokonaan, eikä se enää suostunut käynnistymäänkään, kun vaihtelin tarpeeksi isolla skaalalla edestakaisin asetuksia (esim. pelaajia 1000 -> 10 miljoonaa, samalla kertaa arparivejä 3 -> 10 000). Piti poistaa koko release-kansio, ei riittänyt config-tiedoston tyhjennys.
- Muutenkin ohjelma käy aika hitaaksi, jos simuloitujen pelaajien ja arparivien ylärajoja alkaa kokeilla. Jätin asetukset-ikkunaan reilusti varaa rukata asetuksia ylöspäin, mikäli uskallusta ja tehoa koneesta löytyy. **Realistisesti kuitenkin sain omalla vuoden 2012 Macbookillani virtuaali-Windows 10:ssä simulaation rullaamaan siedettävästi** (2-3s/kierros) yhteensä **n. 1.7 miljoonalla rivillä joka kierroksella**.
- Jos simulaatiolle asettaa hyvin vähän simuloituja pelaajia ja rivejä, sekä todella paljon omia arparivejä, voi kierrokset rullata niin nopeasti että oman pelaajan voitot listaava ikkuna jää kierroksissa "jälkeen". Tämä kuitenkin korjautuu, kun simulaation pysäyttää ja odottaa että voittolistaus ehtii takaisin ajan tasalle.
Jatkokehitysideoita:
- Käyttöliittymää voisi viilata enemmän käyttäjäystävälliseksi. Olen kuitenkin insinööri, enkä käyttöliittymäsuunnittelija. Koen teknisen osaamiseni vahvaksi, ja voin toteuttaa monenlaisia asioita, mutta mieluusti jätän käyttöliittymän suunnittelun muille. Halusin sen tässä projektissa kuitenkin tehdä itse, että edes jotain pohjaa olisi.
- Musiikki. Lottokoneen rullatessa haluaisin [tämän biisin](https://www.youtube.com/watch?v=7wTMd_fPWA4) soivan. Pitänee ottaa säveltäjään yhteyttä, ja kysyä sopiiko biisiä käyttää. En kuitenkaan sitä ehtinyt vielä tehdä.
- Tallennuksen voisi vielä kanssa toteuttaa: tallennetaan satunnaislukugeneraattorin seed-arvo lottokoneen ominaisuudeksi, ja serialisoidaan koko lottokone-objekti binary blobina tietokantaan josta sen voisi sitten ladata ja alustaa tasan samaan tilaan. Ajan puutteesta johtuen en ehtinyt tähänkään vielä koskea.
## Opittua ja suurimmat haasteet ## Opittua ja suurimmat haasteet
Iso haaste projektia toteuttamaan lähtiessä oli suuri prosessointimäärä, joka joka kierroksella joudutaan tekemään. Parallelismi tuli tähän avuksi. Tämä oli ensimmäinen monisäikeinen tekemäni ohjelma, ja sitä kautta tulikin opittua paljon uutta. Kun UI ja pelilogiikka pyörivät eri threadeissa, oli niiden välisen viestinnän tekeminen haastavaa. Iso haaste projektia toteuttamaan lähtiessä oli suuri prosessointimäärä, joka joka kierroksella joudutaan tekemään. Parallelismi tuli tähän avuksi, samalla kuitenkin ongelmaksi. Tämä oli ensimmäinen monisäikeinen tekemäni ohjelma, ja sitä kautta tulikin opittua paljon uutta. Kun UI ja pelilogiikka pyörivät eri threadeissa, oli niiden välisen viestinnän tekeminen haastavaa. Myös käytetyt tietorakenteet joutui miettimään uudelleen suunnitelluista, jotta niitä pystyi käyttämään monesta threadista yhtäaikaa.
Yksi iso haaste oli myös tuo vakiorivien toteuttaminen. .NET antaa tallentaa Properiesiin haluttuja asetuksia, mutta sieltä ei löytynyt haluamiani tietotyyppejä. Olisin tarvinnut vähintäänkin taulukon, tai mielummin dynaamisen listan näitä taulukoita. Toteutin vakiorivit lopulta SQLiten avulla, mutta se teki tiedonsidonnasta haastavampaa ja päädyinkin koodaamaan paljon logiikasta Lottorivit.xaml.cs:ään käsin. Yksi iso haaste oli myös tuo vakiorivien toteuttaminen. .NET antaa tallentaa Properiesiin haluttuja asetuksia, mutta sieltä ei löytynyt haluamiani tietotyyppejä. Olisin tarvinnut vähintäänkin taulukon, tai mielummin dynaamisen listan näitä taulukoita. Toteutin vakiorivit lopulta SQLiten avulla, mutta se teki tiedonsidonnasta haastavampaa ja päädyinkin koodaamaan paljon logiikasta [Lottorivit.xaml.cs](Lottokone/Lottorivit.xaml.cs):ään käsin.
## Työmäärä ## Työmäärä
Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 34 tuntia. Tästä n. 4 tuntia oli alun suunnittelua, kunnes toteutus alkoi. Itse lottokoneen logiikan toimimaan saamisessa kului n. 15 h, vakiorivien tallennukseen n. 5h ja loput 10 tuntia kului käyttöliittymän muiden osien toteuttamiseen sekä viilailuun. Aikaseurantani mukaan toteuttamiseen kului aikaa noin 36 tuntia. Tästä n. 4 tuntia oli alun suunnittelua, kunnes toteutus alkoi. Itse lottokoneen logiikan toimimaan saamisessa kului n. 15 h, vakiorivien tallennukseen n. 5h ja loput 12 tuntia kului käyttöliittymän muiden osien toteuttamiseen sekä viilailuun.
## Ehdotus arvosanaksi ## Ehdotus arvosanaksi
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment