Lotto.cs 6.22 KB
Newer Older
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
1 2 3
using Custom.Collections; // ObservableCollectionEx
using System;
using System.Collections.Concurrent;
M1888's avatar
M1888 committed
4
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
5 6
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
M1888's avatar
M1888 committed
7
using System.Linq;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
8
using System.Runtime.CompilerServices;
M1888's avatar
M1888 committed
9 10 11
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
12

M1888's avatar
M1888 committed
13 14
namespace Lottokone.Model
{
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
15
  public class Lotto : INotifyPropertyChanged
M1888's avatar
M1888 committed
16
  {
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
17 18
    private bool kaynnissa = false;

M1888's avatar
M1888 committed
19 20 21 22 23 24 25
    private short viikko;
    public short Viikko
    {
      get
      {
        return viikko;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
      set
      {
        viikko = value;
        if(viikko > 52)
        {
          viikko = 1;
          Vuosi++;
        }
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
36 37 38 39 40 41 42 43 44
    }

    private short vuosi;
    public short Vuosi
    {
      get
      {
        return vuosi;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
45 46 47 48 49
      set
      {
        vuosi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
50 51
    }

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Pelaajat { get; set; }

    // neljä listaa eri voittotasoille:
    // 4 oikein, 5 oikein, 6 oikein ja 7 oikein
    // nämä olisi voinut periaatteessa asettaa listaan, ja 
    // käyttää indeksin kautta (oikein[5] olisi lista viisi oikein -tuloksista jne.)
    // mutta se aiheuttaisi threadingin kanssa ongelmia.
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Oikein4 { get; set; }
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Oikein5 { get; set; }
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Oikein6 { get; set; }
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Oikein7 { get; set; }
M1888's avatar
M1888 committed
63 64 65 66 67 68 69 70

    private long potti;
    public long Potti
    {
      get
      {
        return potti;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
71 72 73 74 75
      set
      {
        potti = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
76 77
    }

M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
78 79

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
M1888's avatar
M1888 committed
80 81 82 83 84 85 86
    private Voittorivi voittorivi;
    public Voittorivi Voittorivi
    {
      get
      {
        return voittorivi;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
87 88 89 90 91 92 93
      set
      {
        voittorivi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
94
    public ObservableCollectionEx<string> StatusHistory;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
95 96 97 98
    public string Status
    {
      get
      {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
99
        return StatusHistory.FirstOrDefault();
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
100 101 102
      }
      set
      {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
103
        StatusHistory.Insert(0, value);
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
104 105 106 107 108 109 110 111 112
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

    // Konstruktori lottokoneen pääluokalle
    public Lotto()
    {
      viikko = 0;
      vuosi = 1;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
113 114 115
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      Voittorivi = new Voittorivi();
      StatusHistory = new ObservableCollectionEx<string>(new List<String>());
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
116
      Status = "Alustetaan pelaajia...";
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
117 118


M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
119
      for (int i = 0; i < Properties.Settings.Default.Pelaajia; i++)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
      {
        Pelaaja p = new Pelaaja();
        for (int j = 0; j < 5; j++)
        {
          Lottorivi l = new Lottorivi();
          l.ArvoRivi();
          p.Rivit.Add(l);
          Potti++;
        }
        Pelaajat.Add(p);
      }
    }

M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
133
    public void LisaaPelaajia(int pelaajia, int riveja)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
134
    {
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
135
      for(int i = 0; i < pelaajia; i++)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
136
      {
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
137 138 139 140
        for (int j = 0; j < riveja; j++)
        {
          Pelaajat.Add(new Pelaaja());
        }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
141
      }
M1888's avatar
M1888 committed
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
    }

    public void Start()
    {
      // TODO
    }

    public void Stop()
    {
      // TODO
    }

    public void Tick()
    {
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
156
      Viikko++;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
157 158 159 160
      Oikein4 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      Oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      Oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      Oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
161 162
      Voittorivi = new Voittorivi();
      Voittorivi.ArvoRivi();
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
      EtsiVoittajat();
      Status = $"-Viikko {Viikko}-";

      if (!Oikein4.IsEmpty)
        Status = $"4 oikein: {Oikein4.Count()}";
      if (!Oikein5.IsEmpty)
        Status = $"5 oikein: {Oikein5.Count()}";
      if (!Oikein6.IsEmpty)
        Status = $"6 oikein: {Oikein6.Count()}";
      if (!Oikein7.IsEmpty)
        Status = $"7 oikein: {Oikein7.Count()}";

      JaaVoitot();
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
176 177
    }

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
178
    private void EtsiVoittajat()
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
179
    {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
180
      Parallel.ForEach(Pelaajat, (p) =>
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
181
      {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
182
        foreach (Rivi r in p.Rivit)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
183
        {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
184 185
          int oikein = r.Oikein(Voittorivi);
          switch(oikein)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
186
          {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
            case 4:
              Oikein4.Add(p);
              break;
            case 5:
              Oikein5.Add(p);
              break;
            case 6:
              Oikein6.Add(p);
              break;
            case 7:
              Oikein7.Add(p);
              break;
            default:
              break;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
201 202
          }
        }
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
      });
    }

    // https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotto_(Veikkaus)#Voittoluokat_ja_voiton_todenn%C3%A4k%C3%B6isyys
    // 4 oikein: 10 e
    // 5 oikein: 3% potista voittajien kesken
    // 6 oikein: 2,5% potista voittajien kesken
    // 6+1: 3,8% potista voittajien kesken
    // 7: päävoitto
    private void JaaVoitot()
    {
      Task neljat = Task.Run(() =>
      {
        Pelaaja p;
        while(Oikein4.TryTake(out p) != false)
        {

        }
      });
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
222 223 224 225 226 227
    }

    protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
      if(PropertyChanged != null)
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
M1888's avatar
M1888 committed
228 229 230
    }
  }
}