Lotto.cs 14.8 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1
using System;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
2
using System.Collections.Concurrent;
M1888's avatar
M1888 committed
3
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
4 5
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
M1888's avatar
M1888 committed
6
using System.Diagnostics;
M1888's avatar
M1888 committed
7
using System.Linq;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
8
using System.Runtime.CompilerServices;
M1888's avatar
M1888 committed
9
using System.Text;
M1888's avatar
M1888 committed
10
using System.Threading;
M1888's avatar
M1888 committed
11
using System.Threading.Tasks;
M1888's avatar
M1888 committed
12
using Medallion;
M1888's avatar
M1888 committed
13

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
14

M1888's avatar
M1888 committed
15 16
namespace Lottokone.Model
{
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
17
  public class Lotto : INotifyPropertyChanged
M1888's avatar
M1888 committed
18
  {
M1888's avatar
M1888 committed
19 20 21 22
    // Mitataan kunkin kierroksen kesto, jotta
    // osataan näyttää nättiä statistiikkaa.
    private Stopwatch stopwatch;

M1888's avatar
M1888 committed
23 24 25
    // Lista lottokoneen pelaajista
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Pelaajat { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
26 27
    // Neljä eri listaa eri voittotasoille:
    // 5, 6, 6+1 ja 7 oikein.
M1888's avatar
M1888 committed
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
    // Näihin laitetaan joka kierroksella voittaneet pelaajat,
    // ja sitten jaetaan niistä tarkistuksen jälkeen voitot.
    // 
    // Pienempiä voittotasoja ei tarvitse listata, koska niiden voittosumma
    // ei riipu voittajien määristä vaan on aina sama. Ne voidaan hoitaa helpommin.
    //
    // Olisin mielummin toteuttanut tämän indeksoituna listana:
    // eli oikein[5] takaa löytyisi lista viisi oikein pelaajista, jne..
    // Parallelismin kannalta tämä oli kuitenkin hankalaa, ja valmiiden
    // thread-safe ConcurrentBagien käyttö on järkevämpää, vaikkakin rumaa.
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein5;
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6;
M1888's avatar
M1888 committed
40
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6_1;
M1888's avatar
M1888 committed
41 42
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein7;

M1888's avatar
M1888 committed
43 44 45
    // Viikolla on laskin, joka nostaa myös vuosia.
    // Lottokoneen loopissa voidaan siis vaan kutsua Viikko++,
    // ja kun vuosi tulee täyteen, alkaa viikot alusta automaattisesti.
M1888's avatar
M1888 committed
46 47 48 49 50 51 52
    private short viikko;
    public short Viikko
    {
      get
      {
        return viikko;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
53 54 55
      set
      {
        viikko = value;
M1888's avatar
M1888 committed
56
        if (viikko > 52)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
57 58 59 60 61 62
        {
          viikko = 1;
          Vuosi++;
        }
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
63 64
    }

M1888's avatar
M1888 committed
65
    // monesko vuosi on menossa
M1888's avatar
M1888 committed
66 67 68 69 70 71 72
    private short vuosi;
    public short Vuosi
    {
      get
      {
        return vuosi;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
73 74 75 76 77
      set
      {
        vuosi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
78 79
    }

M1888's avatar
M1888 committed
80
    // Kuinka mones kierros on menossa?
M1888's avatar
M1888 committed
81 82 83 84 85 86 87 88
    public int Kierros
    {
      get
      {
        return ((Vuosi - 1) * 52) + Viikko;
      }
    }

M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
89

M1888's avatar
M1888 committed
90 91 92 93
    // Nämä voi olla pelkkiä listoja, koska threadeissa vain lueataan niistä.
    public List<string> Etunimet { get; set; }
    public List<string> Sukunimet { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
94 95 96 97
    // Tässä pidetään joka kierroksella jaettujen eri voittoluokkien
    // palkkioiden määrät.
    private int[] voitot;
    public int[] Voitot
M1888's avatar
M1888 committed
98 99 100
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
101
        return voitot;
M1888's avatar
M1888 committed
102 103 104
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
105
    // Joka kierroksella jaossa oleva potti
M1888's avatar
M1888 committed
106 107
    private int potti;
    public int Potti
M1888's avatar
M1888 committed
108 109 110 111 112
    {
      get
      {
        return potti;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
113 114 115 116 117
      set
      {
        potti = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
118 119
    }

M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
120
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
M1888's avatar
M1888 committed
121

M1888's avatar
M1888 committed
122
    // Kierroksen voittorivi
M1888's avatar
M1888 committed
123 124 125 126 127 128 129
    private Voittorivi voittorivi;
    public Voittorivi Voittorivi
    {
      get
      {
        return voittorivi;
      }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
130 131 132 133 134 135 136
      set
      {
        voittorivi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
    // StatusHistory pitää sisällään kaikki tilaviestit, jotka lottokone suustaan päästää.
    // Status-string taas on wrapperi historian ympärille, niin saadaan helposti viimeisin
    // viesti sekä voidaan lisätä viestejä historiaan helposti vain asettamalla Statukseen jotain.
    //  Esim. Status = "Jee";
    // StatusLock on objekti joka lukitaan kun StatusHistorya päivitetään.
    // UI threadissa kutsutaan BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(),
    // jolle annetaan tämä sama objekti, niin UI-thread ei sörki kokoelmaa samalla
    // kun me päivitetään sitä muualla.
    public object StatusLock { get; set; }
    public ObservableCollection<string> StatusHistory;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
147 148 149 150
    public string Status
    {
      get
      {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
151
        return StatusHistory.FirstOrDefault();
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
152 153 154
      }
      set
      {
M1888's avatar
M1888 committed
155 156 157 158 159 160 161
        lock (StatusLock)
        {
          // En saanut ListBoxin autoskrollausta toimimaan uusimpaan itemiin (joka siis tulee
          // alimmaiseksi), joten lisätään uudet viestit ylimmäiseksi ja ongelma poistuu. :)
          StatusHistory.Insert(0, value);
          RaisePropertyChanged();
        }
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
162 163 164
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
165 166
    // Lasketaan kierroksella mukana olleiden rivien määrä.
    public int Rivimaara
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
167 168 169
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
170
        int n = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
171
        foreach (Pelaaja p in Pelaajat)
M1888's avatar
M1888 committed
172 173 174 175
        {
          n += p.Rivit.Count();
        }
        return n;
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
176 177 178
      }
    }

M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
179 180 181
    // Konstruktori lottokoneen pääluokalle
    public Lotto()
    {
M1888's avatar
release  
M1888 committed
182 183
      // kello käyntiin
      stopwatch = Stopwatch.StartNew();
M1888's avatar
M1888 committed
184

M1888's avatar
release  
M1888 committed
185
      Potti = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
      voitot = new int[6];
      // voitot[0]: 7 oikein
      // voitot[1]: 6+1 oikein
      // voitot[2]: 6 oikein
      // voitot[3]: 5 oikein
      // voitot[4]: 4 oikein
      // voitot[5]: 3+1 oikein
      // näistä potista riippumattomia voittosummia on 7, 4 ja 3+1 oikein,
      // joten ne voidaan asettaa tässä.
      voitot[0] = 1_250_000;
      voitot[4] = 10;
      voitot[5] = 2;

M1888's avatar
M1888 committed
199 200
      Viikko = 0;
      Vuosi = 1;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
201
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
M1888's avatar
M1888 committed
202 203 204 205 206 207 208
      oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      StatusLock = new object();
      StatusHistory = new ObservableCollection<string>();
      Status = "Veikkaus: Pelaa maltilla :):):):)";
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
209

M1888's avatar
M1888 committed
210 211 212 213 214 215 216 217 218
      try
      {
        Etunimet = ViewModel.Nimigeneraattori.Etunimet();
        Sukunimet = ViewModel.Nimigeneraattori.Sukunimet();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Status = $"Nimien lataus epäonnistui: {ex.Message}";
      }
M1888's avatar
M1888 committed
219 220
      stopwatch.Stop();
      Status = $"Alustettu lottokone ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)";
M1888's avatar
release  
M1888 committed
221

M1888's avatar
1604  
M1888 committed
222
      LisaaPelaajia(Properties.Settings.Default.Pelaajia, Properties.Settings.Default.Riveja);
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
223 224
    }

M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
225
    public void LisaaPelaajia(int pelaajia, int riveja)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
226
    {
M1888's avatar
M1888 committed
227
      stopwatch.Restart();
M1888's avatar
release  
M1888 committed
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

      //for (int i = 0; i < pelaajia; i++)
      Parallel.For(0, pelaajia,
        i => {
          Pelaajat.Add(new Pelaaja(
            $"{Etunimet[Rand.Next(0, Etunimet.Count())]} {Sukunimet[Rand.Next(0, Sukunimet.Count())]}",
            riveja, Properties.Settings.Default.Voimassa));
        });

      stopwatch.Stop();
      Status = $"Lisätty {pelaajia} pelaajaa ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)";
M1888's avatar
M1888 committed
239 240
    }

M1888's avatar
M1888 committed
241 242
    public void PoistaPelaajia(int maara)
    {
M1888's avatar
release  
M1888 committed
243
      stopwatch.Restart();
M1888's avatar
M1888 committed
244
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>(Pelaajat.Skip(maara).ToList());
M1888's avatar
release  
M1888 committed
245 246
      stopwatch.Stop();
      Status = $"Poistettu {maara} pelaajaa ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)";
M1888's avatar
M1888 committed
247 248
    }

M1888's avatar
M1888 committed
249
    // Tämä metodi edistää lottokoneen simulaatiota viikolla.
M1888's avatar
M1888 committed
250 251
    public void Tick()
    {
M1888's avatar
release  
M1888 committed
252
      stopwatch.Restart();
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
253
      Viikko++;
M1888's avatar
M1888 committed
254

M1888's avatar
M1888 committed
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
      // Tyhjennetään voittajien listat vain jos viime kierroksella oli voittajia.
      // ConcurrentBagia ei saa helposti tyhjennettyä, joten luodaan uusi päälle.
      if (!oikein5.IsEmpty)
        oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6.IsEmpty)
        oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6_1.IsEmpty)
        oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein7.IsEmpty)
        oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();

M1888's avatar
M1888 committed
266
      // Arvotaan uusi voittorivi
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
267
      Voittorivi = new Voittorivi();
M1888's avatar
M1888 committed
268

M1888's avatar
M1888 committed
269 270 271
      // Etsitään voitot (tämä kutsuu myös pelaajien Pelaaja.Tick() metodia,
      // joka päivittää lottorivit ja arpoo ne tarvittaessa uudelleen, 
      // sekä päivittää pelaajien saldot.
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
272
      EtsiVoittajat();
M1888's avatar
M1888 committed
273 274 275

      // Rivimäärä on laskettu ominaisuus, johon ei aseteta suoraan mitään arvoa.
      // Kun se päviittyy, pitää siitä kertoa UI:lle, jonne luku on sidottu.
M1888's avatar
M1888 committed
276
      RaisePropertyChanged("Rivimaara");
M1888's avatar
M1888 committed
277 278

      // Lasketaan kierroksen uusi potti
M1888's avatar
M1888 committed
279
      Potti = (int)(Rivimaara * Properties.Settings.Default.Rivihinta);
M1888's avatar
M1888 committed
280

M1888's avatar
M1888 committed
281
      // Lopuksi jaetaan kierroksen voitot
M1888's avatar
M1888 committed
282
      JaaVoitot();
M1888's avatar
M1888 committed
283

M1888's avatar
M1888 committed
284
      stopwatch.Stop();
M1888's avatar
M1888 committed
285
      Status = $"-Kierros {Kierros} ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)-";
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
286 287
    }

M1888's avatar
M1888 committed
288 289 290
    // Voittajat täytyy erikseen etsiä ja sitten vasta jakaa voitot.
    // Samassa loopissa niitä ei voi tehdä, koska voittosumma riippuu voittajien
    // määrästä. Se on selvillä vasta kun kaikki on käyty läpi.
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
291
    private void EtsiVoittajat()
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
292
    {
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
293
      Parallel.ForEach(Pelaajat, (p) =>
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
294
      {
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
295 296 297
        // päivitetään lottorivit
        p.Tick();
        foreach (Lottorivi r in p.Rivit)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
298
        {
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
299
          switch (r.Oikein(Voittorivi))
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
300
          {
M1888's avatar
M1888 committed
301 302 303 304 305
            // 3+1 ja 4 oikein on tasamääräisiä voittoja, joten ne voidaan jakaa
            // suoraan täällä. Isommat voitot koostetaan ConcurrentBageihin,
            // kunnes voittajien määrä on selvillä.
            case 3:
              // kolme oikein, niin tarvitaan vielä lisänumero
M1888's avatar
M1888 committed
306
              if (r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
M1888's avatar
M1888 committed
307 308 309 310 311 312 313 314 315
              {
                // Pottia voi käsitellä useampi säie samaan aikaan, siksi
                // System.Threading.Intelocked.Add() joka on atominen operaatio
                Interlocked.Add(ref potti, -2);

                // tätä pelaajaa ei taas käsitellä kuin me tässä ja nyt.
                p.Saldo += 2;
              }
              break;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
316
            case 4:
M1888's avatar
M1888 committed
317 318
              Interlocked.Add(ref potti, -10);
              p.Saldo += 10;
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
319 320
              break;
            case 5:
M1888's avatar
M1888 committed
321
              oikein5.Add(p);
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
322 323
              break;
            case 6:
M1888's avatar
M1888 committed
324 325 326 327 328
              // Täällä pitää erotella vielä 6 ja 6+1 oikein rivit
              if (r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
                oikein6_1.Add(p);
              else
                oikein6.Add(p);
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
329 330
              break;
            case 7:
M1888's avatar
M1888 committed
331
              oikein7.Add(p);
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
332 333 334
              break;
            default:
              break;
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
335 336
          }
        }
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
337 338 339 340
      });
    }

    // https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotto_(Veikkaus)#Voittoluokat_ja_voiton_todenn%C3%A4k%C3%B6isyys
M1888's avatar
M1888 committed
341
    // 3+1: 2 e 
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
342 343 344
    // 4 oikein: 10 e
    // 5 oikein: 3% potista voittajien kesken
    // 6 oikein: 2,5% potista voittajien kesken
M1888's avatar
M1888 committed
345
    // 6+1: 3,8% potista voittajien kesken
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
346
    // 7: päävoitto
M1888's avatar
M1888 committed
347 348 349

    // Luotetaan, että aiemmat tarkistukset on oikein, eikä
    // listoilla ole pelaajia joiden rivit eivät ole voittaneet...
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
350 351
    private void JaaVoitot()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
352 353 354
      // lasketaan prosentit voitoille alkuperäisestä potista, vaikka
      // voittoja jakaessa jo vähennetään kierroksen oikeasta potista.
      int alkupotti = potti;
M1888's avatar
M1888 committed
355 356

      if (!oikein5.IsEmpty)
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
357
      {
M1888's avatar
M1888 committed
358
        int voittajia = oikein5.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
359 360
        // 3% voittajien kesken
        voitot[3] = ((alkupotti / 100) * 3) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
361

M1888's avatar
M1888 committed
362
        Status = $"5 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[3]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
363

M1888's avatar
M1888 committed
364
        while (oikein5.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
365
        {
M1888's avatar
M1888 committed
366 367
          p.Saldo += voitot[3];
          Potti -= voitot[3];
M1888's avatar
M1888 committed
368 369
        }
      }
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
370

M1888's avatar
M1888 committed
371 372 373
      if (!oikein6.IsEmpty)
      {
        int voittajia = oikein6.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
374 375
        // 2.5% voittajien kesken
        voitot[2] = (int)((alkupotti / 100) * 2.5) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
376

M1888's avatar
M1888 committed
377
        Status = $"6 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[2]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
378 379

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
M1888 committed
380
        {
M1888's avatar
M1888 committed
381 382
          p.Saldo += voitot[2];
          Potti -= voitot[2];
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
383
        }
M1888's avatar
M1888 committed
384 385
      }

M1888's avatar
M1888 committed
386
      if (!oikein6_1.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
387 388
      {
        int voittajia = oikein6_1.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
389 390
        // 3.8% voittajien kesken
        voitot[1] = (int)((alkupotti / 100) * 3.8) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
391

M1888's avatar
M1888 committed
392
        Status = $"6+1 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[1]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
393 394 395

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
396 397
          p.Saldo += voitot[1];
          Potti -= voitot[1];
M1888's avatar
M1888 committed
398 399 400 401
        }
      }

      if (!oikein7.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
402 403
      {
        int voittajia = oikein7.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
404
        voitot[0] = (int)(voitot[0] / voittajia);
M1888's avatar
M1888 committed
405

M1888's avatar
M1888 committed
406
        Status = $"!!! 7 oikein !!!! {voitot[0]:C0} ({voittajia:N0} kpl) !!!";
M1888's avatar
M1888 committed
407 408 409

        while (oikein7.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
410
          p.Saldo += voitot[0];
M1888's avatar
M1888 committed
411
        }
M1888's avatar
M1888 committed
412
        voitot[0] = 1_250_000;
M1888's avatar
M1888 committed
413
      }
M1888's avatar
M1888 committed
414 415
      else
      {
M1888's avatar
M1888 committed
416
        // n. 20 miljoonaa lienee hyvä maksimi päävoitto
M1888's avatar
M1888 committed
417
        if (voitot[0] < 20_000_000)
M1888's avatar
M1888 committed
418
          voitot[0] = (int)(voitot[0] * 1.07);
M1888's avatar
M1888 committed
419
      }
M1888's avatar
M1888 committed
420
      RaisePropertyChanged("Voitot");
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
421 422 423 424
    }

    protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
425
      if (PropertyChanged != null)
M1888's avatar
10.4.  
M1888 committed
426
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
M1888's avatar
M1888 committed
427 428 429
    }
  }
}