Lotto.cs 12.5 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1
using System;
M1888's avatar
M1888 committed
2
using System.Collections.Concurrent;
M1888's avatar
M1888 committed
3
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
M1888 committed
4 5
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
M1888's avatar
M1888 committed
6
using System.Diagnostics;
M1888's avatar
M1888 committed
7
using System.Linq;
M1888's avatar
M1888 committed
8
using System.Runtime.CompilerServices;
M1888's avatar
M1888 committed
9
using System.Text;
M1888's avatar
M1888 committed
10
using System.Threading;
M1888's avatar
M1888 committed
11 12
using System.Threading.Tasks;

M1888's avatar
M1888 committed
13

M1888's avatar
M1888 committed
14 15
namespace Lottokone.Model
{
M1888's avatar
M1888 committed
16
  public class Lotto : INotifyPropertyChanged
M1888's avatar
M1888 committed
17
  {
M1888's avatar
M1888 committed
18 19 20 21
    // Mitataan kunkin kierroksen kesto, jotta
    // osataan näyttää nättiä statistiikkaa.
    private Stopwatch stopwatch;

M1888's avatar
M1888 committed
22 23
    // Neljä eri listaa eri voittotasoille:
    // 5, 6, 6+1 ja 7 oikein.
M1888's avatar
M1888 committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    // Näihin laitetaan joka kierroksella voittaneet pelaajat,
    // ja sitten jaetaan niistä tarkistuksen jälkeen voitot.
    // 
    // Pienempiä voittotasoja ei tarvitse listata, koska niiden voittosumma
    // ei riipu voittajien määristä vaan on aina sama. Ne voidaan hoitaa helpommin.
    //
    // Olisin mielummin toteuttanut tämän indeksoituna listana:
    // eli oikein[5] takaa löytyisi lista viisi oikein pelaajista, jne..
    // Parallelismin kannalta tämä oli kuitenkin hankalaa, ja valmiiden
    // thread-safe ConcurrentBagien käyttö on järkevämpää, vaikkakin rumaa.
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein5;
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6;
M1888's avatar
M1888 committed
36
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6_1;
M1888's avatar
M1888 committed
37 38
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein7;

M1888's avatar
M1888 committed
39 40 41 42 43 44 45
    private short viikko;
    public short Viikko
    {
      get
      {
        return viikko;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
46 47 48
      set
      {
        viikko = value;
M1888's avatar
M1888 committed
49
        if (viikko > 52)
M1888's avatar
M1888 committed
50 51 52 53 54 55
        {
          viikko = 1;
          Vuosi++;
        }
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64
    }

    private short vuosi;
    public short Vuosi
    {
      get
      {
        return vuosi;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
65 66 67 68 69
      set
      {
        vuosi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
70 71
    }

M1888's avatar
M1888 committed
72 73 74 75 76 77 78 79
    public int Kierros
    {
      get
      {
        return ((Vuosi - 1) * 52) + Viikko;
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
80 81
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Pelaajat { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
82 83 84 85
    // Tässä pidetään joka kierroksella jaettujen eri voittoluokkien
    // palkkioiden määrät.
    private int[] voitot;
    public int[] Voitot
M1888's avatar
M1888 committed
86 87 88
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
89
        return voitot;
M1888's avatar
M1888 committed
90 91 92
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
93 94
    private int potti;
    public int Potti
M1888's avatar
M1888 committed
95 96 97 98 99
    {
      get
      {
        return potti;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
100 101 102 103 104
      set
      {
        potti = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
105 106
    }

M1888's avatar
M1888 committed
107
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
M1888's avatar
M1888 committed
108

M1888's avatar
M1888 committed
109 110 111 112 113 114 115
    private Voittorivi voittorivi;
    public Voittorivi Voittorivi
    {
      get
      {
        return voittorivi;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
116 117 118 119 120 121 122
      set
      {
        voittorivi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
    // StatusHistory pitää sisällään kaikki tilaviestit, jotka lottokone suustaan päästää.
    // Status-string taas on wrapperi historian ympärille, niin saadaan helposti viimeisin
    // viesti sekä voidaan lisätä viestejä historiaan helposti vain asettamalla Statukseen jotain.
    //  Esim. Status = "Jee";
    // StatusLock on objekti joka lukitaan kun StatusHistorya päivitetään.
    // UI threadissa kutsutaan BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(),
    // jolle annetaan tämä sama objekti, niin UI-thread ei sörki kokoelmaa samalla
    // kun me päivitetään sitä muualla.
    public object StatusLock { get; set; }
    public ObservableCollection<string> StatusHistory;
M1888's avatar
M1888 committed
133 134 135 136
    public string Status
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
137
        return StatusHistory.FirstOrDefault();
M1888's avatar
M1888 committed
138 139 140
      }
      set
      {
M1888's avatar
M1888 committed
141 142 143 144 145 146 147
        lock (StatusLock)
        {
          // En saanut ListBoxin autoskrollausta toimimaan uusimpaan itemiin (joka siis tulee
          // alimmaiseksi), joten lisätään uudet viestit ylimmäiseksi ja ongelma poistuu. :)
          StatusHistory.Insert(0, value);
          RaisePropertyChanged();
        }
M1888's avatar
M1888 committed
148 149 150
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
151 152
    // Lasketaan kierroksella mukana olleiden rivien määrä.
    public int Rivimaara
M1888's avatar
M1888 committed
153 154 155
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
156
        int n = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
157
        foreach (Pelaaja p in Pelaajat)
M1888's avatar
M1888 committed
158 159 160 161
        {
          n += p.Rivit.Count();
        }
        return n;
M1888's avatar
M1888 committed
162 163 164
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
165 166 167
    // Konstruktori lottokoneen pääluokalle
    public Lotto()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
168
      Potti = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

      voitot = new int[6];
      // voitot[0]: 7 oikein
      // voitot[1]: 6+1 oikein
      // voitot[2]: 6 oikein
      // voitot[3]: 5 oikein
      // voitot[4]: 4 oikein
      // voitot[5]: 3+1 oikein
      // näistä potista riippumattomia voittosummia on 7, 4 ja 3+1 oikein,
      // joten ne voidaan asettaa tässä.
      voitot[0] = 1_250_000;
      voitot[4] = 10;
      voitot[5] = 2;

M1888's avatar
M1888 committed
183 184
      Viikko = 0;
      Vuosi = 1;
M1888's avatar
M1888 committed
185
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
M1888's avatar
M1888 committed
186 187 188 189 190 191 192
      oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      StatusLock = new object();
      StatusHistory = new ObservableCollection<string>();
      Status = "Veikkaus: Pelaa maltilla :):):):)";
M1888's avatar
M1888 committed
193

M1888's avatar
M1888 committed
194
      stopwatch = Stopwatch.StartNew();
M1888's avatar
M1888 committed
195
      LisaaPelaajia(Properties.Settings.Default.Pelaajia, Properties.Settings.Default.Riveja);
M1888's avatar
M1888 committed
196
      stopwatch.Stop();
M1888's avatar
M1888 committed
197
      Status = $"Lisätty {Pelaajat.Count():N0} pelaajaa ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)";
M1888's avatar
M1888 committed
198 199
    }

M1888's avatar
M1888 committed
200
    public void LisaaPelaajia(int pelaajia, int riveja)
M1888's avatar
M1888 committed
201
    {
M1888's avatar
M1888 committed
202
      for (int i = 0; i < pelaajia; i++)
M1888's avatar
M1888 committed
203
      {
M1888's avatar
M1888 committed
204
        Pelaajat.Add(new Pelaaja(riveja, Properties.Settings.Default.Voimassa));
M1888's avatar
M1888 committed
205
      }
M1888's avatar
M1888 committed
206 207
    }

M1888's avatar
M1888 committed
208 209 210 211 212
    public void PoistaPelaajia(int maara)
    {
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>(Pelaajat.Skip(maara).ToList());
    }

M1888's avatar
M1888 committed
213 214
    public void Tick()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
215 216 217
      stopwatch.Reset();
      stopwatch.Start();

M1888's avatar
M1888 committed
218
      Viikko++;
M1888's avatar
M1888 committed
219

M1888's avatar
M1888 committed
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
      // Tyhjennetään voittajien listat vain jos viime kierroksella oli voittajia.
      // ConcurrentBagia ei saa helposti tyhjennettyä, joten luodaan uusi päälle.
      if (!oikein5.IsEmpty)
        oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6.IsEmpty)
        oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6_1.IsEmpty)
        oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein7.IsEmpty)
        oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();

M1888's avatar
M1888 committed
231
      Voittorivi = new Voittorivi();
M1888's avatar
M1888 committed
232

M1888's avatar
M1888 committed
233
      EtsiVoittajat();
M1888's avatar
M1888 committed
234
      RaisePropertyChanged("Rivimaara");
M1888's avatar
M1888 committed
235
      Potti = (int)(Rivimaara * Properties.Settings.Default.Rivihinta);
M1888's avatar
M1888 committed
236 237 238

      JaaVoitot();
      stopwatch.Stop();
M1888's avatar
M1888 committed
239 240 241

      Status = $"-Kierros {Kierros} ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)-";

M1888's avatar
M1888 committed
242 243
    }

M1888's avatar
M1888 committed
244 245 246
    // Voittajat täytyy erikseen etsiä ja sitten vasta jakaa voitot.
    // Samassa loopissa niitä ei voi tehdä, koska voittosumma riippuu voittajien
    // määrästä. Se on selvillä vasta kun kaikki on käyty läpi.
M1888's avatar
M1888 committed
247
    private void EtsiVoittajat()
M1888's avatar
M1888 committed
248
    {
M1888's avatar
M1888 committed
249
      Parallel.ForEach(Pelaajat, (p) =>
M1888's avatar
M1888 committed
250
      {
M1888's avatar
M1888 committed
251 252 253
        // päivitetään lottorivit
        p.Tick();
        foreach (Lottorivi r in p.Rivit)
M1888's avatar
M1888 committed
254
        {
M1888's avatar
M1888 committed
255
          switch (r.Oikein(Voittorivi))
M1888's avatar
M1888 committed
256
          {
M1888's avatar
M1888 committed
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
            // 3+1 ja 4 oikein on tasamääräisiä voittoja, joten ne voidaan jakaa
            // suoraan täällä. Isommat voitot koostetaan ConcurrentBageihin,
            // kunnes voittajien määrä on selvillä.
            case 3:
              // kolme oikein, niin tarvitaan vielä lisänumero
              if(r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
              {
                // Pottia voi käsitellä useampi säie samaan aikaan, siksi
                // System.Threading.Intelocked.Add() joka on atominen operaatio
                Interlocked.Add(ref potti, -2);

                // tätä pelaajaa ei taas käsitellä kuin me tässä ja nyt.
                p.Saldo += 2;
              }
              break;
M1888's avatar
M1888 committed
272
            case 4:
M1888's avatar
M1888 committed
273 274
              Interlocked.Add(ref potti, -10);
              p.Saldo += 10;
M1888's avatar
M1888 committed
275 276
              break;
            case 5:
M1888's avatar
M1888 committed
277
              oikein5.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
278 279
              break;
            case 6:
M1888's avatar
M1888 committed
280 281 282 283 284
              // Täällä pitää erotella vielä 6 ja 6+1 oikein rivit
              if (r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
                oikein6_1.Add(p);
              else
                oikein6.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
285 286
              break;
            case 7:
M1888's avatar
M1888 committed
287
              oikein7.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
288 289 290
              break;
            default:
              break;
M1888's avatar
M1888 committed
291 292
          }
        }
M1888's avatar
M1888 committed
293 294 295 296
      });
    }

    // https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotto_(Veikkaus)#Voittoluokat_ja_voiton_todenn%C3%A4k%C3%B6isyys
M1888's avatar
M1888 committed
297
    // 3+1: 2 e 
M1888's avatar
M1888 committed
298 299 300
    // 4 oikein: 10 e
    // 5 oikein: 3% potista voittajien kesken
    // 6 oikein: 2,5% potista voittajien kesken
M1888's avatar
M1888 committed
301
    // 6+1: 3,8% potista voittajien kesken
M1888's avatar
M1888 committed
302
    // 7: päävoitto
M1888's avatar
M1888 committed
303 304 305

    // Luotetaan, että aiemmat tarkistukset on oikein, eikä
    // listoilla ole pelaajia joiden rivit eivät ole voittaneet...
M1888's avatar
M1888 committed
306 307
    private void JaaVoitot()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
308 309

      if (!oikein5.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
310
      {
M1888's avatar
M1888 committed
311
        int voittajia = oikein5.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
312
        voitot[3] = ((potti / 100) * 3) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
313

M1888's avatar
M1888 committed
314
        Status = $"5 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[3]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
315

M1888's avatar
M1888 committed
316
        while (oikein5.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
M1888 committed
317
        {
M1888's avatar
M1888 committed
318 319
          p.Saldo += voitot[3];
          Potti -= voitot[3];
M1888's avatar
M1888 committed
320 321
        }
      }
M1888's avatar
M1888 committed
322

M1888's avatar
M1888 committed
323 324 325
      if (!oikein6.IsEmpty)
      {
        int voittajia = oikein6.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
326
        voitot[2] = (int)((potti / 100) * 2.5) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
327

M1888's avatar
M1888 committed
328
        Status = $"6 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[2]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
329 330

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
M1888 committed
331
        {
M1888's avatar
M1888 committed
332 333
          p.Saldo += voitot[2];
          Potti -= voitot[2];
M1888's avatar
M1888 committed
334
        }
M1888's avatar
M1888 committed
335 336
      }

M1888's avatar
M1888 committed
337 338 339
      if(!oikein6_1.IsEmpty)
      {
        int voittajia = oikein6_1.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
340
        voitot[1] = (int)((potti / 100) * 3.8) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
341

M1888's avatar
M1888 committed
342
        Status = $"6+1 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[1]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
343 344 345

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
346 347
          p.Saldo += voitot[1];
          Potti -= voitot[1];
M1888's avatar
M1888 committed
348 349 350 351
        }
      }

      if (!oikein7.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
352 353
      {
        int voittajia = oikein7.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
354
        voitot[0] = (int)(voitot[0] / voittajia);
M1888's avatar
M1888 committed
355

M1888's avatar
M1888 committed
356
        Status = $"!!! 7 oikein !!!! {voitot[0]:C0} ({voittajia:N0} kpl) !!!";
M1888's avatar
M1888 committed
357 358 359

        while (oikein7.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
360
          p.Saldo += voitot[0];
M1888's avatar
M1888 committed
361
        }
M1888's avatar
M1888 committed
362
        voitot[0] = 1_250_000;
M1888's avatar
M1888 committed
363
      }
M1888's avatar
M1888 committed
364 365
      else
      {
M1888's avatar
M1888 committed
366 367 368
        // n. 20 miljoonaa lienee hyvä maksimi päävoitto
        if(voitot[0] < 20_000_000)
          voitot[0] = (int)(voitot[0] * 1.07);
M1888's avatar
M1888 committed
369
      }
M1888's avatar
M1888 committed
370
      RaisePropertyChanged("Voitot");
M1888's avatar
M1888 committed
371 372 373 374
    }

    protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
375
      if (PropertyChanged != null)
M1888's avatar
M1888 committed
376
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
M1888's avatar
M1888 committed
377 378 379
    }
  }
}