MainWindow.xaml.cs 16.1 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1 2
using System;
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
M1888 committed
3
using System.Collections.ObjectModel;
M1888's avatar
M1888 committed
4
using System.Collections.Specialized;
M1888's avatar
M1888 committed
5
using System.Diagnostics;
M1888's avatar
M1888 committed
6
using System.Globalization;
M1888's avatar
M1888 committed
7 8
using System.Linq;
using System.Text;
M1888's avatar
M1888 committed
9
using System.Threading;
M1888's avatar
M1888 committed
10 11 12 13 14 15
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
M1888's avatar
M1888 committed
16
using System.Windows.Markup;
M1888's avatar
M1888 committed
17 18 19 20
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
M1888's avatar
M1888 committed
21
using Lottokone.Model;
M1888's avatar
M1888 committed
22 23 24 25 26 27 28 29

namespace Lottokone
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
M1888's avatar
M1888 committed
30
    // Lottokoneen pääolio
M1888's avatar
M1888 committed
31
    private Lotto kone;
M1888's avatar
M1888 committed
32

M1888's avatar
M1888 committed
33 34
    // Meidän pelaaja
    private Pelaaja pelaaja;
M1888's avatar
M1888 committed
35
    // Meidän voittohostoria, ja lukko-objekti jotta voidaan käyttää sitä threadeista
M1888's avatar
M1888 committed
36 37 38
    private ObservableCollection<string> voitot;
    private object voittolukko;

M1888's avatar
M1888 committed
39 40 41
    // tähän tallennetaan oletuksena imgLotto-kuvassa oleva kuva.
    // Se voidaan sitten helposti palauttaa, kun ollaan hetki näytetty jotain muuta kuvaa
    private ImageSource oletuskuva;
M1888's avatar
M1888 committed
42 43

    // eri voittoluokkien kuvat, ja laskuri joka kertoo missä kuvassa ollaan menossa.
M1888's avatar
M1888 committed
44 45 46 47 48 49 50 51
    private BitmapImage img5oikein;
    private BitmapImage img6oikein;
    private BitmapImage img7oikein;
    private short kuvanro;

    // Tällä katsotaan, joko kuva pitäisi vaihtaa takaisin oletukseen.
    private Stopwatch kuvakello;

M1888's avatar
M1888 committed
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
    // Tämä ajaa meidän pelilooppia kun starttia painetaan
    private Thread runner;
    private bool kaynnissa = false;

    // konstruktori
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      InitializeLottokone();
    }

    // Tässä yllä mainittu pelilooppi.
M1888's avatar
M1888 committed
64 65
    // Tämä olisi ollut ehkä järkevä toteuttaa muualla kuin täällä MainWindow.xaml.cs:ssä,
    // mutta tällä nyt mennään....
M1888's avatar
M1888 committed
66 67 68
    //
    // Itse lottokone ja sen simulaatio toimii siis ilman tätäkin pelilooppia, vaikka toisessa ohjelmassa:
    // Tämä pitää vain huolen meidän pelaajasta, joka on simulaatiossa mukana.
M1888's avatar
M1888 committed
69 70 71 72 73 74 75 76 77
    private void GameLoop()
    {
      do
      {
        kone.Tick();
        // meidän pitää tarkistaa täällä käsin pelaajamme voitot uudestaan, jotta
        // saadaan niistä tieto myös toiseen listaikkunaan.
        foreach (Lottorivi r in pelaaja.Rivit)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
78 79
          // tähän stringiin tallennetaan pelaajan voittoikkunaan tuleva teksti, 
          // jos sellaista on.
M1888's avatar
M1888 committed
80 81 82 83 84 85
          string s = "";
          switch (r.Oikein(kone.Voittorivi))
          {
            case 3:
              if (r.Numerot.Contains(kone.Voittorivi.Lisanumero))
              {
M1888's avatar
M1888 committed
86
                s = $"Kierros {kone.Kierros}: 3+1 oikein ({kone.Voitot[5]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
87 88 89
              }
              break;
            case 4:
M1888's avatar
M1888 committed
90
              s = $"Kierros {kone.Kierros}: 4 oikein ({kone.Voitot[4]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
91 92
              break;
            case 5:
M1888's avatar
M1888 committed
93
              s = $"Kierros {kone.Kierros}: 5 oikein ({kone.Voitot[3]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
              // 5 oikein ja suuremmat luokat, niin vaihdetaan ikkunan taustaa hetken ajaksi hienommaksi.
              if (kuvanro <= 1)
              {
                this.Dispatcher.Invoke(() =>
                {
                  this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)255, (byte)191, (byte)192));
                  imgLotto.Source = img5oikein;
                });
                kuvanro = 1;
                if (kuvakello.IsRunning)
                  kuvakello.Reset();
                kuvakello.Start();
              }
M1888's avatar
M1888 committed
107 108
              break;
            case 6:
M1888's avatar
M1888 committed
109
              if (kuvanro <= 2)
M1888's avatar
M1888 committed
110
              {
M1888's avatar
M1888 committed
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
                this.Dispatcher.Invoke(() =>
                {
                  this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)35, (byte)40, (byte)4));
                  imgLotto.Source = img6oikein;
                });
                kuvanro = 2;
                if (kuvakello.IsRunning)
                  kuvakello.Reset();
                kuvakello.Start();
              }
M1888's avatar
M1888 committed
121
              s = $"Kierros {kone.Kierros}: ";
M1888's avatar
M1888 committed
122
              // lisänumeron tarkistus
M1888's avatar
M1888 committed
123
              if (r.Numerot.Contains(kone.Voittorivi.Lisanumero))
M1888's avatar
M1888 committed
124
                s += $"6+1 oikein!!! {kone.Voitot[1]:C0} - Melkein jo kannattaa?!";
M1888's avatar
M1888 committed
125
              else
M1888's avatar
M1888 committed
126
                s += $"6 oikein! ({kone.Voitot[2]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
127 128
              break;
            case 7:
M1888's avatar
M1888 committed
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
              // päävoitto, pysäytetään peli
              kaynnissa = false;
              this.Dispatcher.Invoke(() =>
              {
                this.Background = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, (byte)251, (byte)212, (byte)1));
                imgLotto.Source = img7oikein;
              });
              kuvanro = 3;
              if (kuvakello.IsRunning)
                kuvakello.Reset();
              kuvakello.Start();

M1888's avatar
M1888 committed
141
              s = $"Kierros {kone.Kierros}: PÄÄVOITTO!!!! ({kone.Voitot[0]:C0}) JUMANTSUIKKA! Kannattaa ehkä lotota oikeastikin?! " +
M1888's avatar
M1888 committed
142
                "Ellet käyttänyt kaikkea onneasi tähän....";
M1888's avatar
M1888 committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

              // asetetaan scoreboardille pisteet.
              // Meidän saldossa on jo päävoitto, mutta me halutaan tietää kuinka paljon oltiin miinuksella ennen sitä.
              // Vähennetään siis päävoitto pisteistä jotka tallennetaan scoreboardille.
              try
              {
                ViewModel.Scoreboard.AsetaPisteet(pelaaja.Nimi, pelaaja.Saldo - kone.Voitot[0]);
              }
              catch (Exception ex)
              {
                s = $"Pisteiden talletus tietokantaan ei onnistunut: ${ex.Message}";
              }
M1888's avatar
M1888 committed
155 156 157

              // Avataan voitto-ikkuna
              new Voitto().Show();
M1888's avatar
M1888 committed
158 159 160 161
              break;
            default:
              break;
          }
M1888's avatar
M1888 committed
162 163

          // Asetetaan uusi teksti voitot-ikkunaan, jos tarve.
M1888's avatar
M1888 committed
164
          if (s.Length > 0)
M1888's avatar
M1888 committed
165
          {
M1888's avatar
M1888 committed
166
            lock (voittolukko)
M1888's avatar
M1888 committed
167 168 169 170 171
            {
              voitot.Insert(0, s);
            }
          }
        }
M1888's avatar
M1888 committed
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

        // jos kuvakello on käynnissä, niin meillä on eri tausta ikkunassa kun oletus
        if (kuvakello.IsRunning)
        {
          // jos viimeisestä isosta voitosta on yli 5 sek, niin vaihdetaan kuva takaisin vanhaan.
          if (kuvakello.ElapsedMilliseconds > 5_000)
          {
            kuvakello.Reset();
            this.Dispatcher.Invoke(() =>
            {
              this.Background = Brushes.Black;
              imgLotto.Source = oletuskuva;
            });
          }
        }
M1888's avatar
M1888 committed
187 188 189
      } while (kaynnissa);
    }

M1888's avatar
M1888 committed
190

M1888's avatar
M1888 committed
191 192 193
    // Alustetaan lottokone ja pelaaja ja kaikki muu tarvittava.
    public void InitializeLottokone()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
      // tällä saadaan käyttöliittymässä luvut ja rahamäärät näkymään oikein.
      // https://stackoverflow.com/questions/7454024/setting-culture-en-in-globally-in-wpf-app
      var culture = new CultureInfo("fi-FI");
      CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = culture;
      CultureInfo.DefaultThreadCurrentUICulture = culture;
      FrameworkElement.LanguageProperty.OverrideMetadata(typeof(FrameworkElement), new
        FrameworkPropertyMetadata(XmlLanguage.GetLanguage(CultureInfo.CurrentCulture.IetfLanguageTag)));


      // luodaan lottokone ja sidotaan se stackpanelin datacontekstiksi
      kone = new Lotto();
M1888's avatar
M1888 committed
205
      spLotto.DataContext = kone;
M1888's avatar
M1888 committed
206 207

      // status-ikkunaan skrollaava historia eventeistä
M1888's avatar
M1888 committed
208 209
      // EnableCollectionSynchronization() mahdollistaa listan käyttämisen muista 
      // threadeista, ja UI-thread saa siitä silti CollectionUpdated eventin.
M1888's avatar
M1888 committed
210 211
      // Lukko-objekti annetaan sitä varten, ettei UI thread mene sörkkimään listaa sillä aikaa
      // kun me lisätään sinne asioita toisesta threadista.
M1888's avatar
M1888 committed
212
      BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(kone.StatusHistory, kone.StatusLock);
M1888's avatar
M1888 committed
213
      lstStatus.ItemsSource = kone.StatusHistory;
M1888's avatar
M1888 committed
214 215 216 217 218 219 220

      // voitoille samat kun ylempi
      voitot = new ObservableCollection<string>();
      voittolukko = new object();
      BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(voitot, voittolukko);
      lstVoitot.ItemsSource = voitot;

M1888's avatar
M1888 committed
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
      // luodaan meidän pelaaja
      pelaaja = new Pelaaja(Properties.Settings.Default.Nimi);
      pelaaja.Riveja = Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit;
      pelaaja.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa;

      // ladataan vakiorivit tietokannasta
      if (Properties.Settings.Default.Vakiorivit > 0)
      {
        try
        {
          pelaaja.Rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          kone.Status = $"Virhe ladattaessa vakiorivejä: {ex.Message}";
        }
      }

      // lisätään pelaaja lottoon.
      kone.Pelaajat.Add(pelaaja);

      // sidotaan meidät pelaajan tietoikkunaan
      spPlayer.DataContext = pelaaja;

      // loppuun vielä muut tarvittavien muuttujien alustukset.
M1888's avatar
M1888 committed
246
      btnStop.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
247 248 249
      oletuskuva = imgLotto.Source;
      kuvanro = 0;
      kuvakello = new Stopwatch();
M1888's avatar
M1888 committed
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

      // ja tarvittavat lottovoittaja-kuvat
      try
      {
        img5oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto1.png", UriKind.Relative));
        img6oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto2.png", UriKind.Relative));
        img7oikein = new BitmapImage(new Uri(@"Resources/lotto3.png", UriKind.Relative));
      }
      catch (Exception ex)
      {

        kone.Status = $"Virhe ladattaessa kuvatiedostoja: {ex.Message}";
      }
M1888's avatar
M1888 committed
263 264 265 266
    }

    private void btnNext_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
267 268
      btnStart.IsEnabled = false;
      btnNext.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
269
      btnRikkaimmat.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
270

M1888's avatar
M1888 committed
271 272
      // ajetaan looppi kerran. kun kaynnissa = false, niin se palautuu heti.
      GameLoop();
M1888's avatar
M1888 committed
273

M1888's avatar
M1888 committed
274
      btnNext.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
275
      btnRikkaimmat.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
276
      btnStart.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
277 278
    }

M1888's avatar
M1888 committed
279 280
    private void btnStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
281 282 283 284
      btnStop.IsEnabled = true;
      btnStart.IsEnabled = false;
      btnNext.IsEnabled = false;
      btnSettings.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
285
      btnRikkaimmat.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
286 287 288 289 290

      kaynnissa = true;
      runner = new Thread(GameLoop);
      runner.IsBackground = true;
      runner.Start();
M1888's avatar
M1888 committed
291 292 293 294
    }

    private void btnStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
295 296 297 298 299 300 301 302
      kaynnissa = false;
      // odotetaan max 2sek
      runner.Join(2000);

      btnNext.IsEnabled = true;
      btnStart.IsEnabled = true;
      btnStop.IsEnabled = false;
      btnSettings.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
303 304
      btnRikkaimmat.IsEnabled = true;

M1888's avatar
M1888 committed
305 306 307 308
    }

    private void btnSettings_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
309
      new Asetukset().ShowDialog();
M1888's avatar
M1888 committed
310

M1888's avatar
M1888 committed
311
      // kun asetuksista palataan, voidaan ottaa uudet asetukset käyttöön.
M1888's avatar
M1888 committed
312

M1888's avatar
M1888 committed
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
      // Ensin otetaan "keskivertopelaaja" jostain meidän listan keskivälistä.
      // Kunhan tarvittavat pelaajat on sitten saatu lisättyä tai poistettua, saadaan
      // verrattua vanhojen pelaajien tietoja tähän keskivertojäbään. Jos muutoksia tarvitaan,
      // niin sitten tehdään ne.
      // ConcurrentBag ei sinänsä takaa elementtien järjestystä mitenkään, ja me ollaan lisätty
      // meidän pelaaja tänne luultavasti viimeisimpänä joten se voi olla ensimmäisenä tai viimeisenä.
      // Tuskin kuitenkaan keskellä.
      Pelaaja tmp = kone.Pelaajat.ElementAt(kone.Pelaajat.Count() / 2);

      // Tarkistetaan, onko pelaajamäärä muuttunut
M1888's avatar
M1888 committed
323
      int curr = kone.Pelaajat.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
324
      // Asetusten pelaajiin pitää lisätä vielä 1 koska pelaajissa on myös meidän pelaajaolio
M1888's avatar
M1888 committed
325
      int uusi = Properties.Settings.Default.Pelaajia + 1;
M1888's avatar
M1888 committed
326

M1888's avatar
M1888 committed
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
      if (curr < uusi)
        kone.LisaaPelaajia(uusi - curr, Properties.Settings.Default.Riveja);
      else if (curr > uusi)
        kone.PoistaPelaajia(curr - uusi);

      if (tmp.RivitVoimassa != Properties.Settings.Default.Voimassa)
      {
        kone.Status = $"Rivit voimassa {tmp.RivitVoimassa} -> {Properties.Settings.Default.Voimassa} viikkoa";
        foreach (Pelaaja p in kone.Pelaajat)
        {
          p.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.Voimassa;
        }
      }
M1888's avatar
M1888 committed
340
      if (tmp.Riveja != Properties.Settings.Default.Riveja)
M1888's avatar
M1888 committed
341
      {
M1888's avatar
M1888 committed
342 343
        kone.Status = $"Simuloitujen pelaajien rivit {tmp.Riveja} -> {Properties.Settings.Default.Riveja}";
        foreach (Pelaaja p in kone.Pelaajat)
M1888's avatar
M1888 committed
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362
        {
          p.Riveja = Properties.Settings.Default.Riveja;
        }
      }

      // saatettiin poistaa pelaajia, niin varmistetaan, että meidän pelaaja on
      // yhä lotossa mukana...
      if (!kone.Pelaajat.Contains(pelaaja))
        kone.Pelaajat.Add(pelaaja);

      if (pelaaja.Nimi != Properties.Settings.Default.Nimi)
        pelaaja.Nimi = Properties.Settings.Default.Nimi;

      if (pelaaja.Riveja != Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit)
        pelaaja.Riveja = Properties.Settings.Default.Arparivit + Properties.Settings.Default.Vakiorivit;

      if (pelaaja.RivitVoimassa != Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa)
        pelaaja.RivitVoimassa = Properties.Settings.Default.ArparivitVoimassa;

M1888's avatar
M1888 committed
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
      // ladataan vakiorivit uudelleen
      if (Properties.Settings.Default.Vakiorivit > 0)
      {
        try
        {
          // voidaan tyhjentää rivit, mukaan lukien arparivit, kun ne luodaan uusiksi kuitenkin
          pelaaja.Rivit = ViewModel.Riviapuri.Lataa(Properties.Settings.Default.Vakiorivit);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          kone.Status = $"Virhe ladattaessa vakiorivejä: {ex.Message}";
        }
      }
    }

    private void BtnRikkaimmat_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      new Rikkaimmat(kone.Pelaajat).ShowDialog();
M1888's avatar
M1888 committed
381
    }
M1888's avatar
M1888 committed
382 383
  }
}