Lotto.cs 13.1 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1
using System;
M1888's avatar
M1888 committed
2
using System.Collections.Concurrent;
M1888's avatar
M1888 committed
3
using System.Collections.Generic;
M1888's avatar
M1888 committed
4 5
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
M1888's avatar
M1888 committed
6
using System.Diagnostics;
M1888's avatar
M1888 committed
7
using System.Linq;
M1888's avatar
M1888 committed
8
using System.Runtime.CompilerServices;
M1888's avatar
M1888 committed
9
using System.Text;
M1888's avatar
M1888 committed
10
using System.Threading;
M1888's avatar
M1888 committed
11
using System.Threading.Tasks;
M1888's avatar
M1888 committed
12
using Medallion;
M1888's avatar
M1888 committed
13

M1888's avatar
M1888 committed
14

M1888's avatar
M1888 committed
15 16
namespace Lottokone.Model
{
M1888's avatar
M1888 committed
17
  public class Lotto : INotifyPropertyChanged
M1888's avatar
M1888 committed
18
  {
M1888's avatar
M1888 committed
19 20 21 22
    // Mitataan kunkin kierroksen kesto, jotta
    // osataan näyttää nättiä statistiikkaa.
    private Stopwatch stopwatch;

M1888's avatar
M1888 committed
23 24
    // Neljä eri listaa eri voittotasoille:
    // 5, 6, 6+1 ja 7 oikein.
M1888's avatar
M1888 committed
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    // Näihin laitetaan joka kierroksella voittaneet pelaajat,
    // ja sitten jaetaan niistä tarkistuksen jälkeen voitot.
    // 
    // Pienempiä voittotasoja ei tarvitse listata, koska niiden voittosumma
    // ei riipu voittajien määristä vaan on aina sama. Ne voidaan hoitaa helpommin.
    //
    // Olisin mielummin toteuttanut tämän indeksoituna listana:
    // eli oikein[5] takaa löytyisi lista viisi oikein pelaajista, jne..
    // Parallelismin kannalta tämä oli kuitenkin hankalaa, ja valmiiden
    // thread-safe ConcurrentBagien käyttö on järkevämpää, vaikkakin rumaa.
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein5;
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6;
M1888's avatar
M1888 committed
37
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein6_1;
M1888's avatar
M1888 committed
38 39
    private ConcurrentBag<Pelaaja> oikein7;

M1888's avatar
M1888 committed
40 41 42 43 44 45 46
    private short viikko;
    public short Viikko
    {
      get
      {
        return viikko;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
47 48 49
      set
      {
        viikko = value;
M1888's avatar
M1888 committed
50
        if (viikko > 52)
M1888's avatar
M1888 committed
51 52 53 54 55 56
        {
          viikko = 1;
          Vuosi++;
        }
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65
    }

    private short vuosi;
    public short Vuosi
    {
      get
      {
        return vuosi;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
66 67 68 69 70
      set
      {
        vuosi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
71 72
    }

M1888's avatar
M1888 committed
73 74 75 76 77 78 79 80
    public int Kierros
    {
      get
      {
        return ((Vuosi - 1) * 52) + Viikko;
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
81 82
    public ConcurrentBag<Pelaaja> Pelaajat { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
83 84 85 86
    // Nämä voi olla pelkkiä listoja, koska threadeissa vain lueataan niistä.
    public List<string> Etunimet { get; set; }
    public List<string> Sukunimet { get; set; }

M1888's avatar
M1888 committed
87 88 89 90
    // Tässä pidetään joka kierroksella jaettujen eri voittoluokkien
    // palkkioiden määrät.
    private int[] voitot;
    public int[] Voitot
M1888's avatar
M1888 committed
91 92 93
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
94
        return voitot;
M1888's avatar
M1888 committed
95 96 97
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
98 99
    private int potti;
    public int Potti
M1888's avatar
M1888 committed
100 101 102 103 104
    {
      get
      {
        return potti;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
105 106 107 108 109
      set
      {
        potti = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
M1888's avatar
M1888 committed
110 111
    }

M1888's avatar
M1888 committed
112
    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
M1888's avatar
M1888 committed
113

M1888's avatar
M1888 committed
114 115 116 117 118 119 120
    private Voittorivi voittorivi;
    public Voittorivi Voittorivi
    {
      get
      {
        return voittorivi;
      }
M1888's avatar
M1888 committed
121 122 123 124 125 126 127
      set
      {
        voittorivi = value;
        RaisePropertyChanged();
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
    // StatusHistory pitää sisällään kaikki tilaviestit, jotka lottokone suustaan päästää.
    // Status-string taas on wrapperi historian ympärille, niin saadaan helposti viimeisin
    // viesti sekä voidaan lisätä viestejä historiaan helposti vain asettamalla Statukseen jotain.
    //  Esim. Status = "Jee";
    // StatusLock on objekti joka lukitaan kun StatusHistorya päivitetään.
    // UI threadissa kutsutaan BindingOperations.EnableCollectionSynchronization(),
    // jolle annetaan tämä sama objekti, niin UI-thread ei sörki kokoelmaa samalla
    // kun me päivitetään sitä muualla.
    public object StatusLock { get; set; }
    public ObservableCollection<string> StatusHistory;
M1888's avatar
M1888 committed
138 139 140 141
    public string Status
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
142
        return StatusHistory.FirstOrDefault();
M1888's avatar
M1888 committed
143 144 145
      }
      set
      {
M1888's avatar
M1888 committed
146 147 148 149 150 151 152
        lock (StatusLock)
        {
          // En saanut ListBoxin autoskrollausta toimimaan uusimpaan itemiin (joka siis tulee
          // alimmaiseksi), joten lisätään uudet viestit ylimmäiseksi ja ongelma poistuu. :)
          StatusHistory.Insert(0, value);
          RaisePropertyChanged();
        }
M1888's avatar
M1888 committed
153 154 155
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
156 157
    // Lasketaan kierroksella mukana olleiden rivien määrä.
    public int Rivimaara
M1888's avatar
M1888 committed
158 159 160
    {
      get
      {
M1888's avatar
M1888 committed
161
        int n = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
162
        foreach (Pelaaja p in Pelaajat)
M1888's avatar
M1888 committed
163 164 165 166
        {
          n += p.Rivit.Count();
        }
        return n;
M1888's avatar
M1888 committed
167 168 169
      }
    }

M1888's avatar
M1888 committed
170 171 172
    // Konstruktori lottokoneen pääluokalle
    public Lotto()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
173
      Potti = 0;
M1888's avatar
M1888 committed
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

      voitot = new int[6];
      // voitot[0]: 7 oikein
      // voitot[1]: 6+1 oikein
      // voitot[2]: 6 oikein
      // voitot[3]: 5 oikein
      // voitot[4]: 4 oikein
      // voitot[5]: 3+1 oikein
      // näistä potista riippumattomia voittosummia on 7, 4 ja 3+1 oikein,
      // joten ne voidaan asettaa tässä.
      voitot[0] = 1_250_000;
      voitot[4] = 10;
      voitot[5] = 2;

M1888's avatar
M1888 committed
188 189
      Viikko = 0;
      Vuosi = 1;
M1888's avatar
M1888 committed
190
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
M1888's avatar
M1888 committed
191 192 193 194 195 196 197
      oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      StatusLock = new object();
      StatusHistory = new ObservableCollection<string>();
      Status = "Veikkaus: Pelaa maltilla :):):):)";
M1888's avatar
M1888 committed
198

M1888's avatar
M1888 committed
199
      stopwatch = Stopwatch.StartNew();
M1888's avatar
M1888 committed
200 201 202 203 204 205 206 207 208
      try
      {
        Etunimet = ViewModel.Nimigeneraattori.Etunimet();
        Sukunimet = ViewModel.Nimigeneraattori.Sukunimet();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Status = $"Nimien lataus epäonnistui: {ex.Message}";
      }
M1888's avatar
M1888 committed
209
      LisaaPelaajia(Properties.Settings.Default.Pelaajia, Properties.Settings.Default.Riveja);
M1888's avatar
M1888 committed
210
      stopwatch.Stop();
M1888's avatar
M1888 committed
211
      Status = $"Lisätty {Pelaajat.Count():N0} pelaajaa ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)";
M1888's avatar
M1888 committed
212 213
    }

M1888's avatar
M1888 committed
214
    public void LisaaPelaajia(int pelaajia, int riveja)
M1888's avatar
M1888 committed
215
    {
M1888's avatar
M1888 committed
216
      for (int i = 0; i < pelaajia; i++)
M1888's avatar
M1888 committed
217
      {
M1888's avatar
M1888 committed
218 219 220
        Pelaajat.Add(new Pelaaja(
          $"{Etunimet[Rand.Next(0, Etunimet.Count())]} {Sukunimet[Rand.Next(0, Sukunimet.Count())]}",
          riveja, Properties.Settings.Default.Voimassa));
M1888's avatar
M1888 committed
221
      }
M1888's avatar
M1888 committed
222 223
    }

M1888's avatar
M1888 committed
224 225 226 227 228
    public void PoistaPelaajia(int maara)
    {
      Pelaajat = new ConcurrentBag<Pelaaja>(Pelaajat.Skip(maara).ToList());
    }

M1888's avatar
M1888 committed
229 230
    public void Tick()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
231 232 233
      stopwatch.Reset();
      stopwatch.Start();

M1888's avatar
M1888 committed
234
      Viikko++;
M1888's avatar
M1888 committed
235

M1888's avatar
M1888 committed
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
      // Tyhjennetään voittajien listat vain jos viime kierroksella oli voittajia.
      // ConcurrentBagia ei saa helposti tyhjennettyä, joten luodaan uusi päälle.
      if (!oikein5.IsEmpty)
        oikein5 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6.IsEmpty)
        oikein6 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein6_1.IsEmpty)
        oikein6_1 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();
      if (!oikein7.IsEmpty)
        oikein7 = new ConcurrentBag<Pelaaja>();

M1888's avatar
M1888 committed
247
      Voittorivi = new Voittorivi();
M1888's avatar
M1888 committed
248

M1888's avatar
M1888 committed
249
      EtsiVoittajat();
M1888's avatar
M1888 committed
250
      RaisePropertyChanged("Rivimaara");
M1888's avatar
M1888 committed
251
      Potti = (int)(Rivimaara * Properties.Settings.Default.Rivihinta);
M1888's avatar
M1888 committed
252 253 254

      JaaVoitot();
      stopwatch.Stop();
M1888's avatar
M1888 committed
255 256 257

      Status = $"-Kierros {Kierros} ({stopwatch.ElapsedMilliseconds}ms)-";

M1888's avatar
M1888 committed
258 259
    }

M1888's avatar
M1888 committed
260 261 262
    // Voittajat täytyy erikseen etsiä ja sitten vasta jakaa voitot.
    // Samassa loopissa niitä ei voi tehdä, koska voittosumma riippuu voittajien
    // määrästä. Se on selvillä vasta kun kaikki on käyty läpi.
M1888's avatar
M1888 committed
263
    private void EtsiVoittajat()
M1888's avatar
M1888 committed
264
    {
M1888's avatar
M1888 committed
265
      Parallel.ForEach(Pelaajat, (p) =>
M1888's avatar
M1888 committed
266
      {
M1888's avatar
M1888 committed
267 268 269
        // päivitetään lottorivit
        p.Tick();
        foreach (Lottorivi r in p.Rivit)
M1888's avatar
M1888 committed
270
        {
M1888's avatar
M1888 committed
271
          switch (r.Oikein(Voittorivi))
M1888's avatar
M1888 committed
272
          {
M1888's avatar
M1888 committed
273 274 275 276 277
            // 3+1 ja 4 oikein on tasamääräisiä voittoja, joten ne voidaan jakaa
            // suoraan täällä. Isommat voitot koostetaan ConcurrentBageihin,
            // kunnes voittajien määrä on selvillä.
            case 3:
              // kolme oikein, niin tarvitaan vielä lisänumero
M1888's avatar
M1888 committed
278
              if (r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
M1888's avatar
M1888 committed
279 280 281 282 283 284 285 286 287
              {
                // Pottia voi käsitellä useampi säie samaan aikaan, siksi
                // System.Threading.Intelocked.Add() joka on atominen operaatio
                Interlocked.Add(ref potti, -2);

                // tätä pelaajaa ei taas käsitellä kuin me tässä ja nyt.
                p.Saldo += 2;
              }
              break;
M1888's avatar
M1888 committed
288
            case 4:
M1888's avatar
M1888 committed
289 290
              Interlocked.Add(ref potti, -10);
              p.Saldo += 10;
M1888's avatar
M1888 committed
291 292
              break;
            case 5:
M1888's avatar
M1888 committed
293
              oikein5.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
294 295
              break;
            case 6:
M1888's avatar
M1888 committed
296 297 298 299 300
              // Täällä pitää erotella vielä 6 ja 6+1 oikein rivit
              if (r.Numerot.Contains(Voittorivi.Lisanumero))
                oikein6_1.Add(p);
              else
                oikein6.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
301 302
              break;
            case 7:
M1888's avatar
M1888 committed
303
              oikein7.Add(p);
M1888's avatar
M1888 committed
304 305 306
              break;
            default:
              break;
M1888's avatar
M1888 committed
307 308
          }
        }
M1888's avatar
M1888 committed
309 310 311 312
      });
    }

    // https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotto_(Veikkaus)#Voittoluokat_ja_voiton_todenn%C3%A4k%C3%B6isyys
M1888's avatar
M1888 committed
313
    // 3+1: 2 e 
M1888's avatar
M1888 committed
314 315 316
    // 4 oikein: 10 e
    // 5 oikein: 3% potista voittajien kesken
    // 6 oikein: 2,5% potista voittajien kesken
M1888's avatar
M1888 committed
317
    // 6+1: 3,8% potista voittajien kesken
M1888's avatar
M1888 committed
318
    // 7: päävoitto
M1888's avatar
M1888 committed
319 320 321

    // Luotetaan, että aiemmat tarkistukset on oikein, eikä
    // listoilla ole pelaajia joiden rivit eivät ole voittaneet...
M1888's avatar
M1888 committed
322 323
    private void JaaVoitot()
    {
M1888's avatar
M1888 committed
324 325

      if (!oikein5.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
326
      {
M1888's avatar
M1888 committed
327
        int voittajia = oikein5.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
328
        voitot[3] = ((potti / 100) * 3) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
329

M1888's avatar
M1888 committed
330
        Status = $"5 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[3]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
331

M1888's avatar
M1888 committed
332
        while (oikein5.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
M1888 committed
333
        {
M1888's avatar
M1888 committed
334 335
          p.Saldo += voitot[3];
          Potti -= voitot[3];
M1888's avatar
M1888 committed
336 337
        }
      }
M1888's avatar
M1888 committed
338

M1888's avatar
M1888 committed
339 340 341
      if (!oikein6.IsEmpty)
      {
        int voittajia = oikein6.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
342
        voitot[2] = (int)((potti / 100) * 2.5) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
343

M1888's avatar
M1888 committed
344
        Status = $"6 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[2]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
345 346

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
M1888's avatar
M1888 committed
347
        {
M1888's avatar
M1888 committed
348 349
          p.Saldo += voitot[2];
          Potti -= voitot[2];
M1888's avatar
M1888 committed
350
        }
M1888's avatar
M1888 committed
351 352
      }

M1888's avatar
M1888 committed
353
      if (!oikein6_1.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
354 355
      {
        int voittajia = oikein6_1.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
356
        voitot[1] = (int)((potti / 100) * 3.8) / voittajia;
M1888's avatar
M1888 committed
357

M1888's avatar
M1888 committed
358
        Status = $"6+1 oikein voittoja {voittajia:N0} kpl ({voitot[1]:C0})";
M1888's avatar
M1888 committed
359 360 361

        while (oikein6.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
362 363
          p.Saldo += voitot[1];
          Potti -= voitot[1];
M1888's avatar
M1888 committed
364 365 366 367
        }
      }

      if (!oikein7.IsEmpty)
M1888's avatar
M1888 committed
368 369
      {
        int voittajia = oikein7.Count();
M1888's avatar
M1888 committed
370
        voitot[0] = (int)(voitot[0] / voittajia);
M1888's avatar
M1888 committed
371

M1888's avatar
M1888 committed
372
        Status = $"!!! 7 oikein !!!! {voitot[0]:C0} ({voittajia:N0} kpl) !!!";
M1888's avatar
M1888 committed
373 374 375

        while (oikein7.TryTake(out Pelaaja p) != false)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
376
          p.Saldo += voitot[0];
M1888's avatar
M1888 committed
377
        }
M1888's avatar
M1888 committed
378
        voitot[0] = 1_250_000;
M1888's avatar
M1888 committed
379
      }
M1888's avatar
M1888 committed
380 381
      else
      {
M1888's avatar
M1888 committed
382
        // n. 20 miljoonaa lienee hyvä maksimi päävoitto
M1888's avatar
M1888 committed
383
        if (voitot[0] < 20_000_000)
M1888's avatar
M1888 committed
384
          voitot[0] = (int)(voitot[0] * 1.07);
M1888's avatar
M1888 committed
385
      }
M1888's avatar
M1888 committed
386
      RaisePropertyChanged("Voitot");
M1888's avatar
M1888 committed
387 388 389 390
    }

    protected void RaisePropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
391
      if (PropertyChanged != null)
M1888's avatar
M1888 committed
392
        PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
M1888's avatar
M1888 committed
393 394 395
    }
  }
}