Asetukset.xaml 4.9 KB
Newer Older
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
1 2 3 4 5 6 7
<Window x:Class="Lottokone.Asetukset"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:Lottokone"
    mc:Ignorable="d"
M1888's avatar
M1888 committed
8
    Title="Asetukset" Height="450" Width="650">
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
9
  <Grid>
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
10
    <StackPanel>
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
11 12
    <StackPanel Orientation="Horizontal" x:Name="spSettings">
      <StackPanel Width="300">
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
13
        <Label FontWeight="Bold">Simulaation asetukset</Label>
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
14
        <StackPanel>
M1888's avatar
M1888 committed
15
          <DockPanel Margin="5">
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
16
            <Label>Pelaajia</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
17
            <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbPelaajia" Text="{Binding Pelaajia, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged"/>
M1888's avatar
M1888 committed
18 19
          </DockPanel>
          <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Simulaatiossa käytettävien pelaajien määrä.</TextBlock>
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
20
        </StackPanel>
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
21 22

        <StackPanel>
M1888's avatar
M1888 committed
23
          <DockPanel Margin="5">
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
24
            <Label>Rivejä</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
25
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbRiveja" Text="{Binding Riveja, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
26 27
          </DockPanel>
          <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Simuloitujen pelaajien rivien määrä per pelaaja.</TextBlock>
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
28 29
        </StackPanel>

M1888's avatar
M1888 committed
30 31 32
          <StackPanel>
            <DockPanel Margin="5">
              <Label>Rivit voimassa</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
33
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbVoimassa" Text="{Binding Voimassa, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
34 35 36 37
            </DockPanel>
            <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Kuinka monta kierrosta simuloitujen pelaajien rivit pysyvät voimassa, kunnes ne arvotaan uudelleen.</TextBlock>
          </StackPanel>

M1888's avatar
M1888 committed
38 39 40
          <StackPanel>
            <DockPanel Margin="5">
              <Label>Rivihinta</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
41
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbHinta" Text="{Binding Rivihinta, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
42 43 44 45
            </DockPanel>
            <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Paljonko yksi lottorivi maksaa?</TextBlock>
          </StackPanel>

M1888's avatar
M1888 committed
46
        </StackPanel>
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
47
      <StackPanel>
M1888's avatar
M1888 committed
48
        <Label FontWeight="Bold">Omat asetukset</Label>
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
49
        <StackPanel>
M1888's avatar
M1888 committed
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
          <DockPanel Margin="5">
            <Label>Nimi</Label>
            <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbNimi" Text="{Binding Nimi, Mode=TwoWay}" />
          </DockPanel>
          <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Tallennetaan high scoreen, jos joskus muka voitat päävoiton.</TextBlock>
        </StackPanel>

          <StackPanel>
            <DockPanel Margin="5">
              <Label>Arparivejä</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
60
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbArparivit" Text="{Binding Arparivit, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
61 62 63 64 65 66 67
            </DockPanel>
            <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Kuinka monta satunnaisesti arvottua riviä haluat pitää</TextBlock>
          </StackPanel>
        
          <StackPanel>
            <DockPanel Margin="5">
              <Label>Arparivit voimassa</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
68
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbArparivitVoimassa" Text="{Binding ArparivitVoimassa, Mode=TwoWay}" TextChanged="txbChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
69 70
            </DockPanel>
            <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Kuinka monen kierroksen välein rivisi arvotaan uudelleen?</TextBlock>
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
71
          </StackPanel>
M1888's avatar
M1888 committed
72 73 74 75

          <StackPanel>
            <DockPanel Margin="5">
              <Label>Vakiorivejä</Label>
M1888's avatar
M1888 committed
76
              <TextBox Style="{StaticResource Asetusboksi}" x:Name="txbVakiorivit" Text="{Binding Vakiorivit, Mode=TwoWay}" TextChanged="TxbVakiorivit_TextChanged" />
M1888's avatar
M1888 committed
77 78
            </DockPanel>
            <TextBlock Margin="25,-5,0,0">Montako vakioriviä haluat pelata?</TextBlock>
M1888's avatar
M1888 committed
79
            <Button Content="Aseta rivit" Width="100" x:Name="btnRivit" Click="BtnRivit_Click" />
M1888's avatar
M1888 committed
80
          </StackPanel>
M1888's avatar
1604  
M1888 committed
81
        </StackPanel>
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
82
      
M1888's avatar
M1888 committed
83
      
M1888's avatar
16.4  
M1888 committed
84 85
    </StackPanel>
    <Button x:Name="btnSave" Content="Tallenna &amp; sulje" Click="btnSave_Click" Margin="15" />
M1888's avatar
M1888 committed
86
      <Label x:Name="lblInfo" Foreground="Red" />
M1888's avatar
16.4.  
M1888 committed
87 88 89
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>