Asetukset.xaml.cs 4.01 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
M1888's avatar
M1888 committed
14
using Lottokone.Model;
M1888's avatar
M1888 committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

namespace Lottokone
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for Asetukset.xaml
  /// </summary>
  public partial class Asetukset : Window
  {
    public Asetukset()
    {
      InitializeComponent();
M1888's avatar
M1888 committed
26 27

      // sidotaan asetukset ikkunaan
M1888's avatar
M1888 committed
28 29
      spSettings.DataContext = Properties.Settings.Default;
    }
M1888's avatar
M1888 committed
30 31 32

    private void btnSave_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
33
      // tallennetaan asetukset ja suljetaan ikkuna
M1888's avatar
M1888 committed
34 35 36
      Properties.Settings.Default.Save();
      this.Close();
    }
M1888's avatar
M1888 committed
37 38 39

    private void BtnRivit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
40
      // lottorivit-ikkuna aukeaa uutena dialogina
M1888's avatar
M1888 committed
41
      new Lottorivit().ShowDialog();
M1888's avatar
M1888 committed
42
    }
M1888's avatar
M1888 committed
43 44
    public void txbChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
45
      // validoidaan syötettä vähän, ettei mene älyttömäksi.
M1888's avatar
M1888 committed
46 47 48 49
      TextBox tb = sender as TextBox;
      if (tb != null)
      {
        bool ok = false;
M1888's avatar
M1888 committed
50 51 52 53 54 55
        
        // Säädellään jotain järkeviä maksimiarvoja eri laatikoille
        int maksimi;
        switch(tb.Name)
        {
          case "txbPelaajia":
M1888's avatar
M1888 committed
56 57
            // max 5 miljoonaa pelaajaa
            maksimi = 5_000_000;
M1888's avatar
M1888 committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
            break;
          case "txbRiveja":
            // max 100 000 riviä per pelaaja
            maksimi = 100_000;
            break;
          case "txbHinta":
            // 20e per rivi kuulostaa jo aika kalliilta
            maksimi = 20;
            break;
          case "txbArparivit":
            // Liikaa jos on omia rivejä, niin menee voittohistoria tukkoon pikkuvoitoista.
            // 100 000 alkaa olla jo aika rajoilla.
            maksimi = 100_000;
            break;
          default:
            // muille ihan sama, melkeinpä.
            maksimi = Int32.MaxValue;
            break;

        }

M1888's avatar
M1888 committed
79
        if (int.TryParse(tb.Text, out int result))
M1888's avatar
M1888 committed
80
          if (result >= 0 && result <= maksimi)
M1888's avatar
M1888 committed
81 82 83 84
            ok = true;

        if (!ok)
        {
M1888's avatar
M1888 committed
85
          lblInfo.Content = $"{tb.Name}: sallitut luvut väliltä 0 - {maksimi:N0}";
M1888's avatar
M1888 committed
86 87 88 89 90 91 92 93 94
          btnSave.IsEnabled = false;
        }
        else
        {
          lblInfo.Content = "";
          btnSave.IsEnabled = true;
        }
      }
    }
M1888's avatar
M1888 committed
95 96 97

    private void TxbVakiorivit_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
M1888's avatar
M1888 committed
98 99
      // vakiorivit pitää validoida erikseen, jotta voidaan säätää vakiorivien säädön
      // ikkunan avaavan napin aktiivisuutta samalla.
M1888's avatar
M1888 committed
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
      TextBox tb = sender as TextBox;
      if(tb != null)
      {
        bool ok = false;
        if (int.TryParse(tb.Text, out int result))
        {
          if(result >= 0 && result <= 15)
            ok = true;
        }
        if(!ok)
        {
          lblInfo.Content = "Vakiorivejä voi olla 0-15 kpl";
M1888's avatar
M1888 committed
112
          btnSave.IsEnabled = false;
M1888's avatar
M1888 committed
113 114 115 116 117 118
          btnRivit.IsEnabled = false;
        }
        else
        {
          lblInfo.Content = "";
          btnRivit.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
119
          btnSave.IsEnabled = true;
M1888's avatar
M1888 committed
120 121 122 123
        }
      }

    }
M1888's avatar
M1888 committed
124 125
  }
}