README.md 21.7 KB
Newer Older
M1888's avatar
M1888 committed
1
# TTZC0800 - Tietokannat
M1888's avatar
M1888 committed
2

M1888's avatar
M1888 committed
3
## Kendokanta
M1888's avatar
M1888 committed
4

M1888's avatar
M1888 committed
5
Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen.
M1888's avatar
M1888 committed
6

M1888's avatar
M1888 committed
7 8 9
| Nimi | Email |
|---|---|
| Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi |
M1888's avatar
M1888 committed
10

M1888's avatar
final  
M1888 committed
11
Versio: 1.0 (16.4.2019)
M1888's avatar
M1888 committed
12

M1888's avatar
M1888 committed
13
# Sisällys
M1888's avatar
M1888 committed
14

M1888's avatar
M1888 committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
1. [Johdanto](#johdanto)
2. [Suunnitelmavaihe ja vaatimusmäärittely](#suunnitelmavaihe-ja-vaatimusmaarittely)
3. [Toteutus](#toteutus)
4. [Lopuksi](#lopuksi)

# Johdanto

Ohjelmisto tehdään TTZC0800 Tietokannat -kurssin puitteissa harjoitustyönä. Tavoitteena on toteuttaa tietokanta, jonne voidaan tallentaa tietoa jääkiekkojoukkueista, pelaajista, areenoista, otteluista, sekä ottelutapahtumista.

Lisäksi toteutetaan MS Access -pohjainen käyttöliittymä osalle tietokannan ominaisuuksista.


# Suunnitelmavaihe ja vaatimusmäärittely

## Yleiskuvus

Järjestelmä sijoitetaan JAMKin student.labranet.jamk.fi -palvelimelle ja tietokantaratkaisuna on MySQL.

Olettamuksia arkkitehtuurista:

- Joukkueilla on kotikaupunki
- Joukkueilla on sopimuksia pelaajista, sopimukseen kuuluu alku- ja loppupäivä sekä pelinumero
- Kaupunki omistaa areenan
- Ottelu pelataan yhdellä areenalla koti- ja vierasjoukkueen kesken
- Ottelusta kirjataan ottelutapahtumia, jotka voivat olla ainakin maaleja, jäähyjä, rangaistuslaukauksia, aikalisiä
- Maalilla voi yksi syöttäjä, mutta ei sen enempää
- Maali-taululle piti määritellä myös maalin tehnyt joukkue, koska muuten omaan maaliin menevä kiekko tulisi väärän joukkueen maaliksi
- Otteluilla on aina voittaja (se, kumpi on tehnyt enempi maaleja). SM-Liigan nykyisten sääntöjen mukaan ottelut eivät voi päättyä tasan.

Myös käsitemalli muovautui tämän pohjalta:

- Areena
- Kaupunki
- Joukkue
- Sopimus
- Pelaaja
- Ottelu
- Ottelutapahtuma:
 - Maali
 - Jäähy
 - Rankkari
 - Aikalisä

Alustava ER-kaavio tietokannasta:

![](er.png)

Ottelutapahtumat toimivat tyypin mukaan ottamalla tapahtuma_id:n halutusta taulusta.

| Numero | Tapahtumatyyppi |
|---|---|
| 1 | Maali |
| 2 | Jäähy |
| 3 | Rangaistuslaukaus |
| 4 | Aikalisä |

Aikamääreet (esim. ottelutapahtumassa ja jäähyssä), ovat sekunteina

Toteuttamisvaiheessa ilmeni, että tämä suunnitelma ei toiminutkaan. MySQL valitti ottelutapahtumia lisätessä vierasavaimien konfliktista, kun kaikista taulukoista ei löydykään sopivaa id:tä:

```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (tyyppi, tapahtuma_id, ottelu_id, aika) VALUES
  ->   (2, 1, 1, 3*60+14);
  ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`M1888`.`ottelutapahtuma`, CONSTRAINT `fk_ottelutapahtuma_maali1` FOREIGN KEY (`tapahtuma_id`) REFERENCES `maali` (`maali_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)
```

Suunnittelupöydältä pyörähti sitten ulos kakkosversio, jossa ottelutapahtuma-taulussa on suoraan oma erillinen foreign key jokaiselle ottelutapahtumatyypille, ja näistä rajoitteen avulla täytetään vain yksi. Taulun pääavain tulee ottelu_id:stä, sekä tästä yhdestä täytetystä foreign keystä.

Jotta varmistuttiin, että vain yksi näistä vierasavaimista täytetään kerralla, tuli ottelutapahtuma-taululle kirjoitettua vielä seuraavanlainen constraint *(myöhemmin tajusin, että eihän nämä CHECKit toimineet MySQL:ssä)*:

```SQL
CONSTRAINT `CK_tapahtumaid` CHECK (
  CASE WHEN aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN jaahy_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN maali_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END = 1)

```

![](er_v2.png)

Mutta edelleen törmättiin samankaltaiseen ongelmaan:

```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES (1, 1, 3*60+14);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`M1888`.`ottelutapahtuma`, CONSTRAINT `fk_ottelutapahtuma_aikalisa1` FOREIGN KEY (`aikalisa_id`) REFERENCES `aikalisa` (`aikalisa_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION)

```

Googlesta ja StackOverflow'sta aikani luettuani, kokeilin pariakin eri lähestymistapaa:

- Vaihdoin ottelutapahtuma-taulun vierasavaimet UNSIGNED INT -tyyppiin
- Kokeilin määrittää kaikki muut vierasavaimet INSERTin aikana erikseen NULL-arvolle
- Vielä paria erilaista constraintia ja muuta määrettä taululle

Mikään ei auttanut vaikka tämän piti toimia hyvin. Olin jo varma, että Student-palveimen MySQL on liian vanha ja buginen eikä koodissani mitään vikaa ole. Sitten tajusin vielä kokeilla, että jätän FK-määreet näille ottelutapahtuman eri id:ille, mutta teen taululle erillisen oman id:n primary keyksi, näiden neljän fuusion sijaan. Tämä tuntui vihdoin toimivan, ja tietokannan skeema oli vihdoin valmis. Lopullinen ongelma oli siis siinä, että primary keyssä ei saa olla NULL-kenttiä, vaikka INSERT-rivin virhe tulikin foreign key constraintista.

![ER final](er_final.png)

## Toiminnot

Pakollisia toimintoja ovat ainakin:

1) Joukkueiden lisäys ja ylläpito (nimi, kaupunki, pisteet ym.)
2) Pelaajien lisäys ja muokkailu (nimi, pelinumero, paikka, joukkue, tehopisteet, ..)
3) Otteluiden lisääminen (joukkue vs joukkue, tapahtumat..)
4) Pelitapahtumien lisääminen otteluun (maalit, jäähyt, jne)

Lisäksi tulisi saada koosteita mm. seuraavista asioista:

1) Ottelun aikana tehdyt maalit
2) Joukkueiden pistepörssi (= voitetut ottelut)
3) Pelaajapörssi (= maalit + syötöt)

## Ulkoiset liittymät

Kannalle toteutetaan MS Access -pohjainen käyttöliittymä tietojen tarkastelua ja lisäilyä varten.

## Muut ominaisuudet

Suorituskyky: Vasteajat tulisi olla käyttämällämme datamäärällä käytännössä välittömiä. Kannan tulisi skaalautua suuremmillekkin datamäärille.

# Toteutus
M1888's avatar
M1888 committed
138

M1888's avatar
M1888 committed
139 140
### 1. [create-kendokanta.sql](create-kendokanta.sql)

M1888's avatar
trigger  
M1888 committed
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Kun kannan skeema oli vihdoin kunnossa, oli aika alkaa työstämään rajoittimia ja triggereitä. Yhden hienon CHECK constraintin ehdin jo kirjoittaa, kunnes muistin, että ne eivät MySQL:ssä tehneetkään mitään.

```SQL
 CONSTRAINT `CK_tapahtumaid` CHECK (
  CASE WHEN aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN jaahy_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END +
  CASE WHEN maali_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END = 1)
```

M1888's avatar
M1888 committed
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
CHECKin kaltaiset rajoitteet pitikin siis toteuttaa triggereillä. Ensimmäinen vedos ylläolevasta oli tällainen:

```SQL
-- Sama trigger, kun ylempi constraint. 
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.jaahy_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.maali_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
     SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Liikaa ottelutapahtumia';
    END IF;
  END//

DELIMITER ;
```

M1888's avatar
M1888 committed
170
Vaan Student-palvelimen MySQL ei tuntenut [SIGNAL SQLSTATE](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/signal.html) -määrettä. Tällä voitaisiin kertoa käyttäjälle virheistä, mutta tuki on tullut vasta versiossa 5.5, kun Student-palvelimella [eletään vielä vuotta 2008](https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL#Release_history) versiossa 5.1.
M1888's avatar
M1888 committed
171

M1888's avatar
M1888 committed
172
Toimivaan versioon päästiin korvaamalla SIGNAL SQLSTATE -rivi kutsumalla funktiota, jota ei ole olemassa ja näin saadaan virheilmoitus käyttäjälle, vaikkakin vähän kankeasti.
M1888's avatar
M1888 committed
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

```SQL
-- Sama trigger, kun ylempi constraint.
DELIMITER //
CREATE TRIGGER `vain_yksi_tapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.jaahy_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.maali_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
     CALL `ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia`;
    END IF;
  END//

DELIMITER ;
```

Tämä näyttikin toimivan hyvin:

```SQL
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, maali_id, aika) VALUES (1, 1, 1, 5);
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE M1888.ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia does not exist
mysql> INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aika) VALUES (1, 1);
ERROR 1305 (42000): PROCEDURE M1888.ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia does not exist
```

Seuraavaksi lähdin toteuttamaan lisää triggereitä ottelutapahtuma-taululle. Ensimmäisenä oli tarkoitus varmistaa, että aikalisän ottaa ottelussa joukkue, joka myöskin ottaa osaa kyseiseen otteluun.

```SQL
-- Aikalisän voi pitää vain joukkue, joka osallistuu kyseiseen otteluun
CREATE TRIGGER `aikalisa_oikeat_tiimit_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
  FOR EACH ROW
  BEGIN
   IF (NEW.aikalisa_id IS NOT NULL) THEN
    IF (SELECT joukkue_id FROM aikalisa WHERE aikalisa_id = NEW.aikalisa_id)
     NOT IN (SELECT kotijoukkue, vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id) THEN
     CALL `aikalisa_vaara_joukkue`;
    END IF;
   END IF;
  END//
```

Mutta taas palvelimen vanha MySQL-versio taisteli vastaan:

```SQL
ERROR 1235 (42000): This version of MySQL doesn't yet support 'multiple triggers with the same action time and event for one table'
```

Kaikki validaatio piti siis tehdä yhden triggerin sisään. Lopulta siitä tuli tällainen hirvitys:
M1888's avatar
M1888 committed
223

M1888's avatar
M1888 committed
224
```SQL
M1888's avatar
M1888 committed
225
DELIMITER //
M1888's avatar
M1888 committed
226 227 228 229 230
CREATE TRIGGER `ottelutapahtuma_ins` BEFORE INSERT ON `ottelutapahtuma`
  FOR EACH ROW
  BEGIN
    -- kaikki mahdollisesti käytettävät muuttujat on määriteltävä
    -- heti BEGIN-blokin alussa...
M1888's avatar
M1888 committed
231
    DECLARE pvm DATETIME;
M1888's avatar
M1888 committed
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
    DECLARE id INT;
    DECLARE id2 INT;
    DECLARE joukkue1 INT;
    DECLARE joukkue2 INT;

    -- Yksi ottelutapahtuma-rivi kuvaa oikeasti vain ja ainoastaan yhtä tapahtumaa:
    -- aikalisää, jäähyä, rankkaria tai maalia.
    IF ((CASE WHEN NEW.aikalisa_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.jaahy_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.rankkari_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) +
      (CASE WHEN NEW.maali_id  IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) != 1) THEN
     CALL `ottelutapahtuma_liikaa_tapahtumia`;
    END IF;
M1888's avatar
M1888 committed
245

M1888's avatar
M1888 committed
246 247 248
    SET joukkue1 = (SELECT kotijoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
    SET joukkue2 = (SELECT vierasjoukkue FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
    SET pvm = (SELECT alkuaika FROM ottelu WHERE ottelu_id = NEW.ottelu_id);
M1888's avatar
M1888 committed
249

M1888's avatar
M1888 committed
250 251 252
    -- aikalisän voi pitää vain otteluun kuuluva joukkue
    IF (NEW.aikalisa_id IS NOT NULL) THEN
     SET id = (SELECT joukkue_id FROM aikalisa WHERE aikalisa_id = NEW.aikalisa_id);
M1888's avatar
M1888 committed
253
     IF (id NOT IN (joukkue1, joukkue2)) THEN
M1888's avatar
M1888 committed
254 255 256 257 258 259 260
      CALL `aikalisa_vaara_joukkue`;
     END IF;
    END IF;

    -- jäähylle voi joutua vain pelaaja, joka on joukueessa joka pelaa kys. ottelua
    IF (NEW.jaahy_id IS NOT NULL) THEN
     SET id = (SELECT pelaaja_id FROM jaahy WHERE jaahy_id = NEW.jaahy_id);
M1888's avatar
M1888 committed
261
     IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
M1888's avatar
M1888 committed
262 263 264 265 266 267 268
      CALL `jaahy_vaara_pelaaja`;
     END IF;
    END IF;

    -- rankkarin voi tehdä vain oikeaan joukkueeseen kuuluva pelaaja
    IF (NEW.rankkari_id IS NOT NULL) THEN
     SET id = (SELECT pelaaja_id FROM rangaistuslaukaus WHERE rankkari_id = NEW.rankkari_id);
M1888's avatar
M1888 committed
269
     IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
M1888's avatar
M1888 committed
270 271 272 273 274 275 276
      CALL `rankkari_vaara_pelaaja`;
     END IF;
    END IF;

    IF (NEW.maali_id IS NOT NULL) THEN
     -- maalin voi tehdä vain otteluun kuuluva joukkue.
     SET id = (SELECT joukkue_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
M1888's avatar
M1888 committed
277
     IF (id NOT IN (joukkue1, joukkue2)) THEN
M1888's avatar
M1888 committed
278 279 280 281 282
      CALL `maali_vaara_joukkue`;
     END IF;

     -- maalin voi tehdä vain pelaaja, joka kuuluu jompaan kumpaan joukkueeseen.
     SET id = (SELECT pelaaja_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
M1888's avatar
M1888 committed
283
     IF (id NOT IN (SELECT pelaaja_id FROM sopimus WHERE joukkue_id IN (joukkue1, joukkue2) AND pvm BETWEEN alkupvm AND loppupvm)) THEN
M1888's avatar
M1888 committed
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
      CALL `maali_vaara_pelaaja`;
     END IF;

     -- syöttäjän pitää kuulua samaan joukkueeseen, kuin maalin tekijä
     SET id2 = (SELECT syottaja_id FROM maali WHERE maali_id = NEW.maali_id);
     IF (id2 IS NOT NULL) THEN
      SET joukkue1 = (SELECT joukkue_id FROM sopimus WHERE pelaaja_id = id);
      SET joukkue2 = (SELECT joukkue_id FROM sopimus WHERE pelaaja_id = id2);
      IF (joukkue1 != joukkue2) THEN
       CALL `maali_vaara_syottaja`;
      END IF;
     END IF;
    END IF;
  END//
```

Nämä triggerit lisäsin kannan luontiskriptin loppuun. Sitten oli aika lähteä lisäilemään tietoa kantaan.

M1888's avatar
M1888 committed
302 303
### 2. [insert-teams.sql](insert-teams.sql)

M1888's avatar
M1888 committed
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
Alkuun lisättiin neljä kaupunkia, niiden areenat ja joukkueet.

| Kaupunki | Joukkue | Areena |
|---|---|---|
| Jyväskylä | JYP | LähiTapiola Areena |
| Kuopio | KalPa | Niiralan monttu |
| Tampere | Tappara | Hakametsän jäähalli |
| Pori | Ässät | Isomäki Areena |

Jokaiselle joukkueelle pyrin lisäämään seitsemän pelaajaa - kolme hyökkääjää, kolme puolustajaa sekä yhden maalivahdin.

Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin päästä, ja kahteen jälkimmäiseen totesin helpommaksi käyttää lähteenä oikeita ottelutapahtumia näiden joukkueiden välisistä peleistä.

| Ottelu | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
M1888's avatar
M1888 committed
318
|:-:|---|---|:-:|
M1888's avatar
M1888 committed
319 320 321 322 323 324
| 1 | JYP | KalPa | 3-2 |
| 2 | Tappara | Ässät | 4-3 |
| 3 | Ässät | KalPa | 3-2 |

Kun ottelut oli saatu lisättyä, oli aika lähteä työstämään erilaisia kyselyitä kannasta.

M1888's avatar
M1888 committed
325
### 3. [views.sql](views.sql)
M1888's avatar
M1888 committed
326

M1888's avatar
M1888 committed
327
Näin saatiinkin aikaiseksi kätevät pistepörssit joukkueille ja pelaajille, sekä statistiikkaa jäähyminuuteista.
M1888's avatar
M1888 committed
328

M1888's avatar
M1888 committed
329
```SQL
M1888's avatar
M1888 committed
330
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi ORDER BY pts DESC;
M1888's avatar
M1888 committed
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
+------------+--------+-------------+-----+
| pelaaja_id | enimi | snimi    | pts |
+------------+--------+-------------+-----+
|     24 | Niklas | Appelgren  |  3 |
|     10 | Eetu  | Luostarinen |  3 |
|     1 | David | Tomasek   |  2 |
|     3 | Anton | Stråka   |  2 |
|     8 | Balazs | Sebok    |  2 |
|     18 | Teemu | Suhonen   |  2 |
|     11 | Mikael | Seppälä  |  2 |
|     22 | Aleksi | Rekonen   |  2 |
|     23 | Lenni | Killinen  |  2 |
|     15 | Matti | Järvinen  |  2 |
|     16 | Niko  | Ojamäki  |  1 |
|     25 | Saku  | Salmela   |  1 |
|     17 | Patrik | Puistola  |  1 |
|     26 | Aleksi | Varttinen  |  1 |
|     27 | Juuso | Ketola   |  1 |
|     20 | Hugo  | Haš    |  1 |
|     12 | Joona | Riekkinen  |  1 |
+------------+--------+-------------+-----+
17 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM Joukkue_maalit;
+-----------+------------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | maalit |
+-----------+------------+--------+
|     1 |     1 |   3 |
|     1 |     2 |   2 |
|     3 |     2 |   2 |
|     2 |     3 |   4 |
|     2 |     4 |   3 |
|     3 |     4 |   3 |
+-----------+------------+--------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM Voittajat;
+-----------+------------+---------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | nimi  | maalit |
+-----------+------------+---------+--------+
|     1 |     1 | JYP   |   3 |
|     2 |     3 | Tappara |   4 |
|     3 |     2 | KalPa  |   3 |
+-----------+------------+---------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)

M1888's avatar
M1888 committed
377
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi_joukkue ORDER BY pts DESC;
M1888's avatar
M1888 committed
378 379 380 381 382 383 384 385 386
+---------+-----+
| nimi  | pts |
+---------+-----+
| JYP   |  1 |
| KalPa  |  1 |
| Tappara |  1 |
+---------+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

M1888's avatar
M1888 committed
387
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_pelaajat ORDER BY minuutit DESC;
M1888's avatar
M1888 committed
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407
+------------+----------+-------------+----------+
| pelaaja_id | enimi  | snimi    | minuutit |
+------------+----------+-------------+----------+
|     12 | Joona  | Riekkinen  | 00:07:00 |
|     23 | Lenni  | Killinen  | 00:06:00 |
|     19 | Valtteri | Kemiläinen | 00:04:00 |
|     26 | Aleksi  | Varttinen  | 00:04:00 |
|     1 | David  | Tomasek   | 00:02:00 |
|     7 | Niko   | Parkkinen  | 00:02:00 |
|     3 | Anton  | Stråka   | 00:02:00 |
|     11 | Mikael  | Seppälä  | 00:02:00 |
|     17 | Patrik  | Puistola  | 00:02:00 |
|     9 | Aleksi  | Klemetti  | 00:02:00 |
|     4 | Anttoni | Honka    | 00:02:00 |
|     28 | Niklas  | Peltomäki | 00:02:00 |
|     5 | Joonas  | Viinikainen | 00:02:00 |
|     20 | Hugo   | Haš    | 00:02:00 |
+------------+----------+-------------+----------+
14 rows in set (0.01 sec)

M1888's avatar
M1888 committed
408
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_joukkue ORDER BY minuutit DESC;
M1888's avatar
trigger  
M1888 committed
409 410 411 412 413 414 415 416 417
+------------+---------+----------+
| joukkue_id | nimi  | minuutit |
+------------+---------+----------+
|     4 | Ässät | 00:12:00 |
|     2 | KalPa  | 00:11:00 |
|     1 | JYP   | 00:10:00 |
|     3 | Tappara | 00:08:00 |
+------------+---------+----------+
4 rows in set (0.03 sec)
M1888's avatar
M1888 committed
418
```
M1888's avatar
M1888 committed
419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505

### [Database.accdb](Database.accdb)

Lopuksi oli vielä aika työstää käyttöliittymää tietokannalle MS Acessilla. Puolen tunnin jälkeen olin täynnä vihaa ja raivoa.

Yksinkertaisinkin kysely piti kirjoittaa uudelleen ihmeellisin Access-kohtaisin säännöin ja oikuin.

Esimerkiksi views.sql:stä pistepörssi, joka siis MySQL:ssä toimi vallan mainiosti:

```SQL
  SELECT 
    ot.ottelu_id,
    m.joukkue_id,
    COUNT(m.joukkue_id) AS maalit 
  FROM ottelu AS o 
  INNER JOIN ottelutapahtuma AS ot
    ON o.ottelu_id = ot.ottelu_id 
  INNER JOIN maali AS m 
    ON ot.maali_id = m.maali_id 
  GROUP BY m.joukkue_id, o.ottelu_id;
```

Access:

![](access_error1.png)

Google kertoi, että Access ei osaa useampaa JOINia, mikäli niitä ei laita sulkeisiin:

```SQL
  SELECT 
    ot.ottelu_id,
    m.joukkue_id,
    COUNT(m.joukkue_id) AS maalit 
  FROM (ottelu AS o 
  INNER JOIN ottelutapahtuma AS ot
    ON o.ottelu_id = ot.ottelu_id) 
  INNER JOIN maali AS m 
    ON ot.maali_id = m.maali_id 
  GROUP BY m.joukkue_id, o.ottelu_id;
```

![](access_error2.png)

Nyt Accessin logiikka meni niin, että koska kyselyssä on GROUP BY -määre, niin mikään valittu kenttä ei voi tulla muualta kuin aggregaattifunktioista (min, max, count, jne). Miksi ihmeessä? No mistäpä minä tietäisin.

```SQL
  SELECT 
    MAX(ot.ottelu_id) AS ottelu_id,
    MAX(m.joukkue_id) AS joukkue_id,
    COUNT(m.joukkue_id) AS maalit 
  FROM (ottelu AS o 
  INNER JOIN ottelutapahtuma AS ot
    ON o.ottelu_id = ot.ottelu_id) 
  INNER JOIN maali AS m 
    ON ot.maali_id = m.maali_id 
  GROUP BY m.joukkue_id, o.ottelu_id;
```


Tähän nyt vihdoin hädintuskin toimimaan saatuun kyselyyn perustuva seuraava kysely (views.sql näkymä *Voittajat*) meni myös heti päin seiniä. 

```SQL
SELECT jm.ottelu_id, j.joukkue_id, MAX(j.nimi), MAX(jm.maalit) AS maalit
FROM Joukkue_maalit AS jm INNER JOIN joukkue AS j ON jm.joukkue_id = j.joukkue_id
GROUP BY jm.ottelu_id, j.joukkue_id;
```

Kysely näytti kyllä maalien ja joukkueiden määrän, mutta koska ryhmittely oli sekä ottelu_id:n että joukkue_id:n mukaan, tuli joka ottelusta molemmat joukkueet. Jos taas j.joukkue_id:n otti pois GROUP BY -määreestä, tuli tuo tuttu "Your query does not include the specified expression as part of an aggregate function" -virhe. MAX(j.joukkue_id) taas antoi tietysti sen joukkueen, jolla oli suurempi id, eikä sitä, joka oli enempi maaleja tehnyt. Joukkue_id:tä ei siis saanut näkymään mukaan millään.

MAX(j.nimi) ei toiminut myöskään, vaan antoi aakkosissa myöhemmän joukkueen nimen voittajaksi. MIN(j.nimi) teki päinvastoin, ja pelkkä j.nimi antoi... *rumpujen pärinää*... saman aggregate function -virheen. GROUP BY:hyn jos laittoi joukkueen nimen, törmäsi samaan ongelmaan, kun joukkue_id:n mukaan järjestellessä, eli joka ottelusta mukaan tulivat molemmat joukkueet.

Päätin luovuttaa ylemmän kyselyn suhteen, ja kokeilla tehdä Accessin kautta edes pelaajien pistepörssistä raporttia.

Pistepörssi-kyselyn saikin melko pienillä muutoksilla toimimaan Accessin puolella. Yritin rohkeana vielä liittää kyselyyn sopimus-taulun Accessin käyttöliittymän kautta, ja sitä kautta saada pelaajien numerot näkyville. Mutta sepä oli virhe:

![](access_error3.png)

Jatketaan siis pistepörssillä ilman pelaajanumeroita ja joukkueita. Kysely kun toimi, niin sen pohjalta sai tehtyä pistepörssistä tulostettavan raportin:

![](access_porssi.png)

Lisäksi Acessiin toteutettiin formi, jolla voi selata joukkueissa olevia pelaajia:

![](access_sopparit.png)

# Lopuksi

M1888's avatar
final  
M1888 committed
506 507 508 509 510 511 512
Kaikki dokumentissa linkitetyt tiedostot järjestyksessä:

1. [create-kendokanta.sql](create-kendokanta.sql) - skeema ja triggerit
2. [insert-teams.sql](insert-teams.sql) - kannan data
3. [views.sql](views.sql) - näkymät
4. [Database.accdb](Database.accdb) - Access-tietokanta

M1888's avatar
M1888 committed
513 514
Harjoitustyöhön tuli käytettyä aikaa n. 30 tuntia (tarkemmin: issue #1). Tästä karkeasti 10 h oli skeeman suunnittelua ja toteutusta, ja loput sen jälkeistä: triggereiden tekoa, tietojen syöttöä, näkymien ja kyselyiden tekoa jne. Access-osioon kului näistä yhteensä n. 5 tuntia, ja ne olivat ehdottomasti kaikista turhauttavimmat tunnit.

M1888's avatar
final  
M1888 committed
515
Arvosanaehdotukseni on **4½**.
M1888's avatar
M1888 committed
516 517 518 519 520

Perustelut:

- Tietokannan skeema on mielestäni huolella tehty ja suunniteltu
- Samoin triggerit
M1888's avatar
final  
M1888 committed
521 522 523 524
- Aihe on tarpeeksi laaja ja monimutkainen
- Kaikki halutut kyselyt toimii kuten pitääkin
- Käyttöliittymä Accessilla on melko vajavainen, mutta sillä ei pitänyt olla suurta merkitystä. Tyydyn kyllä neloseenkin, jos se tästä jää kiinni. :)