Commit 1c602018 authored by M1888's avatar M1888

insertit

parent c9964479
-- Alkuun neljä kaupunkia, ja niille omat areenat
INSERT INTO kaupunki (nimi) VALUES ("Jyväskylä"), ("Kuopio"), ("Tampere"), ("Pori");
INSERT INTO areena (kaupunki_id, nimi) VALUES
(1, "LähiTapiola Areena"),
(2, "Niiralan monttu"),
(3, "Hakametsän jäähalli"),
(4, "Isomäki Areena");
-- Kaupunkien joukkueet
NSERT INTO joukkue (kaupunki_id, nimi) VALUES
(1, "JYP"), (2, "KalPa"), (3, "Tappara"), (4, "Ässät");
-- Ensin jypin pelaajat
INSERT INTO pelaaja (enimi, snimi, pelipaikka) VALUES
("David", "Tomasek", "H"),
("Jani", "Tuppurainen", "H"),
("Anton", "Stråka", "H"),
("Anttoni", "Honka", "P"),
("Joonas", "Viinikainen", "P"),
("Juuso", "Vainio", "P"),
("Niko", "Parkkinen", "MV");
--INSERT INTO sopimus (joukkue_id, pelaaja_id, alkupvm, loppupvm, numero) VALUES
-- (
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment