Commit 4de1073a authored by M1888's avatar M1888

1. peli

parent 25520b53
......@@ -104,20 +104,87 @@ INSERT INTO sopimus (joukkue_id, pelaaja_id, alkupvm, loppupvm, numero) VALUES
INSERT INTO ottelu (areena_id, kotijoukkue, vierasjoukkue, alkuaika) VALUES
(1, 1, 2, '2019-03-24 19:00:00');
-- aloitetaan vaikka 2min jäähyllä jypille 6min 14sec kohdalla
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (1, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 1, 6*60+14);
-- JYP ottaa vielä toisen jäähyn (ajassa 7min 59sec)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (3, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 2, 7*60+59);
-- ja pian kalpa tekeekin avausmaalin (8:28)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES
(8, 11, 2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
\ No newline at end of file
(1, 1, 8*60+28);
-- Kalpa ottaa jäähyn (15:16)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (9, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 3, 15*60+16);
-- jyp kostaa (16:20)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES
(1, 3, 1);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(1, 2, 16*60+20);
-- 2. erä
-- Kalpa menee johtoon 2-1 (3:36)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES
(10, 12, 2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(1, 3, 20*60 + 3*60 + 36);
-- Jyp ottaa jäähyn (6:12)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (5, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 4, 20*60 + 6*60 + 12);
-- 11:16: Kalpa sikailee. 5min jäähy + rankkari, josta jypin ykköstykki tekee maalin
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (12, 5*60);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 5, 20*60 + 11*60 + 16);
INSERT INTO rangaistuslaukaus (pelaaja_id) VALUES (1);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, rankkari_id, aika) VALUES
(1, 1, 20*60 + 11*60 + 16);
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (1, 1);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(1, 4, 20*60 + 11*60 + 16);
-- Kalpa ottaa heti perään aikalisän
INSERT INTO aikalisa (joukkue_id) VALUES (2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aikalisa_id, aika) VALUES
(1, 1, 20*60 + 11*60 + 16);
-- 17:14 jypile jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (7, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 6, 20*60 + 17*60 + 14);
-- kolmanteen erään
-- Jyp menee 3-2 johtoon (3:33)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (3, 1);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(1, 5, 2*20*60 + 3*60 + 33);
-- kalpalle jäähy (9:16)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (11, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 7, 2*20*60 + 9*60 + 16);
-- jypille heti perään (9:41)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (4, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 8, 2*20*60 + 9*60 + 41);
-- eka peli plakkarissa! jee!
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment