Commit 9fa9f8b9 authored by M1888's avatar M1888

vaatimusmäärittely

parent f0485300
# ttzc0800-harkka
Tietokannat (TTZC0800) kurssin harkkatyö
\ No newline at end of file
Tietokannat (TTZC0800) kurssin harkkatyö
## Suunnitelmavaihe:
**[Vaatimusmäärittelyyn](vaatimusmaarittely.md)** tästä.
Vaatimusmäärittelyn pohjalta nousi ainakin seuraavanlaisia käsitteitä:
- Areena
- Joukkue
- Pelaaja
- Ottelu
- Tapahtuma (maali, jäähy, ???)
# TTZC0800 - Tietokannat - Vaatimusmäärittely
## Kendokanta
Tietokanta jääkiekko-otteluiden tapahtumien tallentamiseen.
| Nimi | Email |
| | |
| Joeli Hokkanen | M1888@student.jamk.fi |
Versio: 0.1 (19.3.2019)
## Johdanto
Ohjelmisto tehdään TTZC0800 Tietokannat -kurssin puitteissa harjoitustyönä. Tavoitteena on toteuttaa tietokanta, jonne voidaan tallentaa tietoa jääkiekkojoukkueista, pelaajista, areenoista, otteluista, sekä ottelutapahtumista.
Lisäksi toteutetaan Web- tai MS Access -pohjainen käyttöliittymä tietojen lisäilyä ja raporttien katselua varten.
## Yleiskuvus
Järjestelmä sijoitetaan JAMKin student.labranet.jamk.fi -palvelimelle ja tietokantaratkaisuna on MySQL.
## Toiminnot
Pakollisia toimintoja ovat ainakin:
1) Joukkueiden lisäys ja ylläpito (nimi, kaupunki, pisteet ym.)
2) Pelaajien lisäys ja muokkailu (nimi, pelinumero, paikka, joukkue, tehopisteet, ..)
3) Otteluiden lisääminen (joukkue vs joukkue, tapahtumat..)
4) Pelitapahtumien lisääminen otteluun (maalit, jäähyt, jne)
Lisäksi tulisi saada koosteita mm. seuraavista asioista:
1) Ottelun aikana tehdyt maalit
2) Joukkueiden tilanne (voitetut-hävityt ottelut/pisteet, jne)
3) Pelaajapörssi
## Ulkoiset liittymät
Käyttöliittymä toteutetaan mieluiten joko web-pohjaisena (ensisijainen) tai MS Accessilla (toisisijainen) riippuen jäljellä olevasta käytettävästä ajasta, kun itse tietokanta on saatu toimimaan.
## Muut ominaisuudet
Suorituskyky: Vasteajat tulisi olla alle sekunnin luokkaa vaativammissakin koosteissa.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment