Commit bb1d9173 authored by M1888's avatar M1888

kolmas peli

parent 956d6103
......@@ -98,8 +98,10 @@ INSERT INTO sopimus (joukkue_id, pelaaja_id, alkupvm, loppupvm, numero) VALUES
(4, 28, '2018-01-01', '2021-06-01', 28);
-- ----------------
-- Sitten päästään itse otteluihin
-- ensimmäisenä jyp vs kalpa jyväskylässä
-- ----------------
INSERT INTO ottelu (areena_id, kotijoukkue, vierasjoukkue, alkuaika) VALUES
(1, 1, 2, '2019-03-24 19:00:00');
......@@ -244,7 +246,7 @@ INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (16, 18, 3);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 9, 2*20*60 + 5*60 + 30);
-- Ässät tasoittaa 3-2 (6:07)
-- Ässät kaventaa 3-2 (6:07)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (23, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 10, 2*20*60 + 6*60 + 7);
......@@ -259,7 +261,93 @@ INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (23, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 12, 2*20*60 + 12*60 + 38);
-- 18:53: ässille aikalisä
-- 18:53: tapparalle 2min jäähy, ässille aikalisä
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (19, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 13, 2*20*60 + 18*60 + 53);
INSERT INTO aikalisa (joukkue_id) VALUES (4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aikalisa_id, aika) VALUES
(2, 2, 2*20*60 + 18*60 + 53);
-- 19:14: tapparalle 2min jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (17, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 14, 2*20*60 + 19*60 + 14);
-- 19:23: Ässät kaventaa 4-3
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (23, 22, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 12, 2*20*60 + 19*60 + 23);
-- ---------
-- Toinen peli plakkarissa
-- ---------
-- ----------
-- 3. peli:
-- Ässät - KalPa (Isomäki Areena, Pori)
-- ----------
INSERT INTO ottelu (areena_id, kotijoukkue, vierasjoukkue, alkuaika) VALUES
(4, 4, 2, '2019-02-02 19:00:00');
-- 1. erä:
-- 8:13: ässille jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (23, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(3, 15, 8*60 + 13);
-- 2. erä:
-- 9:42: Ässille jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (28, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(3, 16, 20*60 + 9*60 + 42);
-- 13:59: Ässät tekee avausmaalin
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (26, 24, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(3, 13, 20*60 + 13*60 + 59);
-- 18:00: Ässille jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (26, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(3, 17, 20*60 + 18*60);
-- 19:36: Kalpalle jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (12, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(3, 18, 20*60 + 19*60 + 36);
-- 3. erä:
-- Kalpa aloittaa maalilla (7:13)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (8, 10, 2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(3, 14, 2*20*60 + 7*60 + 13);
-- 12:21: ässät siirtyy 2-1 johtoon
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (24, 22, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(3, 15, 2*20*60 + 12*60 + 21);
-- 13:48: ässät 3-1
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (25, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(3, 16, 2*20*60 + 13*60 + 48);
-- 13:54: ässät 2min jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (26, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(3, 19, 2*20*60 + 13*60 + 54);
-- 17:39: Kalpa kaventaa 3-2
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (10, 11, 2);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(3, 17, 2*20*60 + 17*60 + 39);
-- 19:34: ässät aikalisä
INSERT INTO aikalisa (joukkue_id) VALUES (4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aikalisa_id, aika) VALUES
(3, 3, 2*20*60 + 19*60 + 34);
-- kolmas peli paketissa, eiköhän ne riitä.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment