Commit 4ca8ff97 authored by M1888's avatar M1888

näkyminen dokut

parent 2f4b2c90
File added
...@@ -40,37 +40,97 @@ Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin ...@@ -40,37 +40,97 @@ Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin
Kun ottelut oli saatu lisättyä, oli aika lähteä työstämään erilaisia kyselyitä kannasta. Kun ottelut oli saatu lisättyä, oli aika lähteä työstämään erilaisia kyselyitä kannasta.
Pistepörssi (maalit + syötöt yhteenlaskettuna): ### [views.sql](views.sql)
```SQL Näin saatiinkin aikaiseksi kätevät pistepörssit joukkueille ja pelaajille, sekä statistiikkaa jäähyminuuteista.
SELECT CONCAT(p.enimi, ' ', p.snimi) AS Nimi, count(m.pelaaja_id) AS Pts
FROM maali AS m
INNER JOIN pelaaja AS p
ON (p.pelaaja_id = m.pelaaja_id OR p.pelaaja_id = m.syottaja_id)
GROUP BY p.pelaaja_id
ORDER BY Pts DESC; -- TODO: laskee kaikki maalit, ei jätä omia maaleja huomiotta.
+------------------+-----+
| Nimi | Pts |
+------------------+-----+
| Eetu Luostarinen | 3 |
| Niklas Appelgren | 3 |
| David Tomasek | 2 |
| Anton Stråka | 2 |
| Teemu Suhonen | 2 |
| Balazs Sebok | 2 |
| Aleksi Rekonen | 2 |
| Mikael Seppälä | 2 |
| Lenni Killinen | 2 |
| Matti Järvinen | 2 |
| Saku Salmela | 1 |
| Niko Ojamäki | 1 |
| Aleksi Varttinen | 1 |
| Patrik Puistola | 1 |
| Juuso Ketola | 1 |
| Hugo Haš | 1 |
| Joona Riekkinen | 1 |
+------------------+-----+
17 rows in set (0.00 sec)
```SQL
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi;
+------------+--------+-------------+-----+
| pelaaja_id | enimi | snimi | pts |
+------------+--------+-------------+-----+
| 24 | Niklas | Appelgren | 3 |
| 10 | Eetu | Luostarinen | 3 |
| 1 | David | Tomasek | 2 |
| 3 | Anton | Stråka | 2 |
| 8 | Balazs | Sebok | 2 |
| 18 | Teemu | Suhonen | 2 |
| 11 | Mikael | Seppälä | 2 |
| 22 | Aleksi | Rekonen | 2 |
| 23 | Lenni | Killinen | 2 |
| 15 | Matti | Järvinen | 2 |
| 16 | Niko | Ojamäki | 1 |
| 25 | Saku | Salmela | 1 |
| 17 | Patrik | Puistola | 1 |
| 26 | Aleksi | Varttinen | 1 |
| 27 | Juuso | Ketola | 1 |
| 20 | Hugo | Haš | 1 |
| 12 | Joona | Riekkinen | 1 |
+------------+--------+-------------+-----+
17 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Joukkue_maalit;
+-----------+------------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | maalit |
+-----------+------------+--------+
| 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
+-----------+------------+--------+
6 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Voittajat;
+-----------+------------+---------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | nimi | maalit |
+-----------+------------+---------+--------+
| 1 | 1 | JYP | 3 |
| 2 | 3 | Tappara | 4 |
| 3 | 2 | KalPa | 3 |
+-----------+------------+---------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi_joukkue;
+---------+-----+
| nimi | pts |
+---------+-----+
| JYP | 1 |
| KalPa | 1 |
| Tappara | 1 |
+---------+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_pelaajat;
+------------+----------+-------------+----------+
| pelaaja_id | enimi | snimi | minuutit |
+------------+----------+-------------+----------+
| 12 | Joona | Riekkinen | 00:07:00 |
| 23 | Lenni | Killinen | 00:06:00 |
| 19 | Valtteri | Kemiläinen | 00:04:00 |
| 26 | Aleksi | Varttinen | 00:04:00 |
| 1 | David | Tomasek | 00:02:00 |
| 7 | Niko | Parkkinen | 00:02:00 |
| 3 | Anton | Stråka | 00:02:00 |
| 11 | Mikael | Seppälä | 00:02:00 |
| 17 | Patrik | Puistola | 00:02:00 |
| 9 | Aleksi | Klemetti | 00:02:00 |
| 4 | Anttoni | Honka | 00:02:00 |
| 28 | Niklas | Peltomäki | 00:02:00 |
| 5 | Joonas | Viinikainen | 00:02:00 |
| 20 | Hugo | Haš | 00:02:00 |
+------------+----------+-------------+----------+
14 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_joukkue;
+---------+----------+
| nimi | minuutit |
+---------+----------+
| Ässät | 00:12:00 |
| KalPa | 00:11:00 |
| JYP | 00:10:00 |
| Tappara | 00:08:00 |
+---------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
``` ```
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment