Commit 4ca8ff97 authored by M1888's avatar M1888

näkyminen dokut

parent 2f4b2c90
File added
......@@ -40,37 +40,97 @@ Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin
Kun ottelut oli saatu lisättyä, oli aika lähteä työstämään erilaisia kyselyitä kannasta.
Pistepörssi (maalit + syötöt yhteenlaskettuna):
### [views.sql](views.sql)
```SQL
SELECT CONCAT(p.enimi, ' ', p.snimi) AS Nimi, count(m.pelaaja_id) AS Pts
FROM maali AS m
INNER JOIN pelaaja AS p
ON (p.pelaaja_id = m.pelaaja_id OR p.pelaaja_id = m.syottaja_id)
GROUP BY p.pelaaja_id
ORDER BY Pts DESC; -- TODO: laskee kaikki maalit, ei jätä omia maaleja huomiotta.
+------------------+-----+
| Nimi | Pts |
+------------------+-----+
| Eetu Luostarinen | 3 |
| Niklas Appelgren | 3 |
| David Tomasek | 2 |
| Anton Stråka | 2 |
| Teemu Suhonen | 2 |
| Balazs Sebok | 2 |
| Aleksi Rekonen | 2 |
| Mikael Seppälä | 2 |
| Lenni Killinen | 2 |
| Matti Järvinen | 2 |
| Saku Salmela | 1 |
| Niko Ojamäki | 1 |
| Aleksi Varttinen | 1 |
| Patrik Puistola | 1 |
| Juuso Ketola | 1 |
| Hugo Haš | 1 |
| Joona Riekkinen | 1 |
+------------------+-----+
17 rows in set (0.00 sec)
Näin saatiinkin aikaiseksi kätevät pistepörssit joukkueille ja pelaajille, sekä statistiikkaa jäähyminuuteista.
```SQL
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi;
+------------+--------+-------------+-----+
| pelaaja_id | enimi | snimi | pts |
+------------+--------+-------------+-----+
| 24 | Niklas | Appelgren | 3 |
| 10 | Eetu | Luostarinen | 3 |
| 1 | David | Tomasek | 2 |
| 3 | Anton | Stråka | 2 |
| 8 | Balazs | Sebok | 2 |
| 18 | Teemu | Suhonen | 2 |
| 11 | Mikael | Seppälä | 2 |
| 22 | Aleksi | Rekonen | 2 |
| 23 | Lenni | Killinen | 2 |
| 15 | Matti | Järvinen | 2 |
| 16 | Niko | Ojamäki | 1 |
| 25 | Saku | Salmela | 1 |
| 17 | Patrik | Puistola | 1 |
| 26 | Aleksi | Varttinen | 1 |
| 27 | Juuso | Ketola | 1 |
| 20 | Hugo | Haš | 1 |
| 12 | Joona | Riekkinen | 1 |
+------------+--------+-------------+-----+
17 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Joukkue_maalit;
+-----------+------------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | maalit |
+-----------+------------+--------+
| 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
+-----------+------------+--------+
6 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Voittajat;
+-----------+------------+---------+--------+
| ottelu_id | joukkue_id | nimi | maalit |
+-----------+------------+---------+--------+
| 1 | 1 | JYP | 3 |
| 2 | 3 | Tappara | 4 |
| 3 | 2 | KalPa | 3 |
+-----------+------------+---------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT * FROM Pisteporssi_joukkue;
+---------+-----+
| nimi | pts |
+---------+-----+
| JYP | 1 |
| KalPa | 1 |
| Tappara | 1 |
+---------+-----+
3 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_pelaajat;
+------------+----------+-------------+----------+
| pelaaja_id | enimi | snimi | minuutit |
+------------+----------+-------------+----------+
| 12 | Joona | Riekkinen | 00:07:00 |
| 23 | Lenni | Killinen | 00:06:00 |
| 19 | Valtteri | Kemiläinen | 00:04:00 |
| 26 | Aleksi | Varttinen | 00:04:00 |
| 1 | David | Tomasek | 00:02:00 |
| 7 | Niko | Parkkinen | 00:02:00 |
| 3 | Anton | Stråka | 00:02:00 |
| 11 | Mikael | Seppälä | 00:02:00 |
| 17 | Patrik | Puistola | 00:02:00 |
| 9 | Aleksi | Klemetti | 00:02:00 |
| 4 | Anttoni | Honka | 00:02:00 |
| 28 | Niklas | Peltomäki | 00:02:00 |
| 5 | Joonas | Viinikainen | 00:02:00 |
| 20 | Hugo | Haš | 00:02:00 |
+------------+----------+-------------+----------+
14 rows in set (0.01 sec)
mysql> SELECT * FROM Jaahyt_joukkue;
+---------+----------+
| nimi | minuutit |
+---------+----------+
| Ässät | 00:12:00 |
| KalPa | 00:11:00 |
| JYP | 00:10:00 |
| Tappara | 00:08:00 |
+---------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment