Commit 7351398d authored by M1888's avatar M1888

peli 2

parent 034787e8
......@@ -188,3 +188,78 @@ INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(1, 8, 2*20*60 + 9*60 + 41);
-- eka peli plakkarissa! jee!
-- --------------------------
-- 2. peli, Tappara vs Ässät
-- --------------------------
INSERT INTO ottelu (areena_id, kotijoukkue, vierasjoukkue, alkuaika) VALUES
(3, 3, 4, '2019-04-06 19:00:00');
-- ---
-- 1. erä
-- ---
-- 16:19: tappara tekee avausmaalin
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (15, 17, 3);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 6, 16*60 + 19);
-- ---
-- 2. erä:
-- ---
-- 9:13 ässille 2min jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (23, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 9, 20*60 + 9*60 + 13);
-- 10:19: tapparat tekee yv-maalin
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (18, 20, 3);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 7, 20*60 + 10*60 + 19);
-- 18:39: 2min jäähy tapparalle
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (20, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 10, 20*60 + 18*60 + 39);
-- ---
-- 3. erä:
-- ---
-- Tapparalle 2min jäähy (2:48)
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (19, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 11, 2*20*60 + 2*60 + 48);
-- Ässät tekee yv-maalin (4:06)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (24, 27, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 8, 2*20*60 + 4*60 + 6);
-- Tappara menee 3-1 johtoon (5:30)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, syottaja_id, joukkue_id) VALUES (16, 18, 3);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 9, 2*20*60 + 5*60 + 30);
-- Ässät tasoittaa 3-2 (6:07)
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (23, 4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 10, 2*20*60 + 6*60 + 7);
-- 10:55: Tappara menee 4-2 johtoon
INSERT INTO maali (pelaaja_id, joukkue_id) VALUES (15, 3);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, maali_id, aika) VALUES
(2, 11, 2*20*60 + 10*60 + 55);
-- 12:38: ässille jäähy
INSERT INTO jaahy (pelaaja_id, kesto) VALUES (23, 120);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, jaahy_id, aika) VALUES
(2, 12, 2*20*60 + 12*60 + 38);
-- 18:53: ässille aikalisä
INSERT INTO aikalisa (joukkue_id) VALUES (4);
INSERT INTO ottelutapahtuma (ottelu_id, aikalisa_id, aika) VALUES
(2, 2, 2*20*60 + 18*60 + 53);
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment