Commit b570c736 authored by M1888's avatar M1888

taulukko kuntoon

parent b33ea7e5
...@@ -33,6 +33,7 @@ Jokaiselle joukkueelle pyrin lisäämään seitsemän pelaajaa - kolme hyökkä ...@@ -33,6 +33,7 @@ Jokaiselle joukkueelle pyrin lisäämään seitsemän pelaajaa - kolme hyökkä
Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin päästä, ja kahteen jälkimmäiseen totesin helpommaksi käyttää lähteenä oikeita ottelutapahtumia näiden joukkueiden välisistä peleistä. Näiden välille lähdettiin sitten lisäämään otteluita. Ensimmäisen keksin päästä, ja kahteen jälkimmäiseen totesin helpommaksi käyttää lähteenä oikeita ottelutapahtumia näiden joukkueiden välisistä peleistä.
| Ottelu | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | | Ottelu | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|:-:|---|---|:-:|
| 1 | JYP | KalPa | 3-2 | | 1 | JYP | KalPa | 3-2 |
| 2 | Tappara | Ässät | 4-3 | | 2 | Tappara | Ässät | 4-3 |
| 3 | Ässät | KalPa | 3-2 | | 3 | Ässät | KalPa | 3-2 |
...@@ -72,4 +73,4 @@ SELECT CONCAT(p.enimi, ' ', p.snimi) AS Nimi, count(m.pelaaja_id) AS Pts ...@@ -72,4 +73,4 @@ SELECT CONCAT(p.enimi, ' ', p.snimi) AS Nimi, count(m.pelaaja_id) AS Pts
+------------------+-----+ +------------------+-----+
17 rows in set (0.00 sec) 17 rows in set (0.00 sec)
``` ```
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment