README.md 17.8 KB
Newer Older
M3156's avatar
M3156 committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# TTOS0300 (Käyttöliittymäohjelmointi) Kurssin harjoitustyö - iTool

## Tekijä

* Samson Azizyan
* M3156 
* Versionumero 0.1


## Sisällysluettelo 

M3156's avatar
M3156 committed
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* [Vaatimusmäärittely](#vaatimusmäärittely)
  * [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
  * [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
  * [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
  * [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
  * [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
  * [Käyttötapaukset](#käyttötapaukset)
  * [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
  * [Käsitemalli](#käsitemalli)
  * [Luokkakaavio](#luokkamalli)
  * [Työnjako](#työnjako)
  * [Työaikasuunnitelma](#työaika-suunnitelma)
* [Loppuraportti](#loppuraportti)
  * [Asennus](#asennus)
  * [Tetoa ohjelmasta](#tietoa-ohjelmasta)
  * [Kuvaruutukaappaukset](#kuvaruutukaappaukset)
M3156's avatar
M3156 committed
28
  * [Mukana tulevat tiedostot](#mukana-tulevat-tiedostot)
M3156's avatar
M3156 committed
29
  * [Tietokanta](#tietokanta)
M3156's avatar
M3156 committed
30
31
  * [Ongelmat, jatkokehitysideat](#ongelmat-jatkokehitysideat)
  * [Työmäärä](#työmäärä)
M3156's avatar
M3156 committed
32
  * [Yhteenveto](#yhteenveto)
M3156's avatar
M3156 committed
33

M3156's avatar
M3156 committed
34
35
36
# Vaatimusmäärittely

## Sovelluksen yleiskuvaus
M3156's avatar
M3156 committed
37
38
39
40
41
42
43

Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa työkaluvuokraussovelluksen prototyyppi,
joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla periaatteella kun
Über-sovelluksen kyytipalvelu eli jokainen käyttäjä voi vuokrata jokaisen käyttäjän vuokralle
asettamat työkalut, työkalun omistajan hintapyynnön mukaan. Käyttäjät pystyy kommentoimaan työkaluja
ja antaa 1-5 arvion käyttäjistä, joiden kanssa on suorittanut transaction.

M3156's avatar
M3156 committed
44
## Kohdeyleisö
M3156's avatar
M3156 committed
45
46
47
48

Kohdeyleisö on kaikki henkilöt, joilla ei ole monipuolista työkalukokoelmaa. Eli todennäköisesti
kaupungeissa asuvat ihmiset.

M3156's avatar
M3156 committed
49
## Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat
M3156's avatar
M3156 committed
50
51
52
53
54
55
56

* Microsoft Windows (Käyttöympäristö)
* Visual Studio 2017
* WPF
* C#
* MySql

M3156's avatar
M3156 committed
57
## Käyttäjäroolit
M3156's avatar
M3156 committed
58

M3156's avatar
M3156 committed
59
### Asiakas
M3156's avatar
M3156 committed
60
61
62

Asiakas käyttää sovellusta vuoratakseen tai laittakseen vuokralle työkaluja.

M3156's avatar
M3156 committed
63
### Ylläpitäjä
M3156's avatar
M3156 committed
64
65
66
67

Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja pitää huolta siitä, että työkaluja myöhässä palauttaneiden käyttäjätilit
laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.

M3156's avatar
M3156 committed
68
## Ominaisuudet
M3156's avatar
M3156 committed
69
70
71

| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
M3156's avatar
M3156 committed
72
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
73
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
74
75
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](../liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](../liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
M3156's avatar
M3156 committed
76
| FT05 | [ Työkalujen kommentoiminen ](../liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
M3156's avatar
M3156 committed
77
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](../liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
78
79
| FT07 | [ Työkalujen palautus ](../liitteet/f7_returntool.md) | Pakollinen | |

M3156's avatar
M3156 committed
80

M3156's avatar
M3156 committed
81
## Käyttötapaukset
M3156's avatar
M3156 committed
82

M3156's avatar
M3156 committed
83
### Tunnusten luominen ja kirjautuminen
M3156's avatar
M3156 committed
84
85
86
87
88
89
90

```plantuml
@startuml
  Käyttäjä --> (Tunnusten luominen)
  Käyttäjä --> (Kirjautuminen)
@enduml
```
M3156's avatar
M3156 committed
91
92
**Käyttötapauksen kuvaus**

M3156's avatar
M3156 committed
93
94
95
1. Käyttäjä luo tunnukset
2. Käyttäjä kirjautuu palveluun

M3156's avatar
M3156 committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
**Poikkeukset**
 
* P1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
* P2 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon
	
**Lopputulos**	

* Asiakas on luonut tunnukset ja on päässyt kirjautumaan iTool sovellukseen

M3156's avatar
M3156 committed
105
106
107
108
**Käyttötiheys** 

* Tunnusten luominen: Kerran per sähköposti
* Kirjautuminen: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
109

M3156's avatar
M3156 committed
110
### Työkalujen selailu, vuokraus, palautus ja poistaminen
M3156's avatar
M3156 committed
111
112
113

```plantuml
@startuml
M3156's avatar
M3156 committed
114
  :Työkalun omistaja: as Omistaja
M3156's avatar
M3156 committed
115
  Käyttäjä --> (Työkalujen selailu) : Selaa
M3156's avatar
M3156 committed
116
  Käyttäjä --> Omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
M3156's avatar
M3156 committed
117
118
  Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
  Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
M3156's avatar
M3156 committed
119
120
  Käyttäjä --> (Työkalun poistaminen) : Poistaa
  (Työkalun poistaminen) --> (iTool tietokanta) : Ylikirjoittaa
M3156's avatar
M3156 committed
121
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
122
123
124
125
126
127
128
129
```

**Käyttötapauksen kuvaus**

1. Käyttäjä selaa voukrattavissa olevia työkaluja
2. Käyttäjä ottaa yhteyttä työkalun omistajaan ja sopii tapaaminen
3. Käyttäjä vuokraa työkalun
4. Käyttäjä palauttaa työkalun
M3156's avatar
M3156 committed
130
5. Käyttäjä poistaa työkalun
M3156's avatar
M3156 committed
131
6. Sovellus ylikirjoittaa poistetun työkalun [(CODE002)](liitteet/code002.md)
M3156's avatar
M3156 committed
132
133
134
135

	
**Lopputulos**	

M3156's avatar
M3156 committed
136
* Asiakas on vuokrannut, palautanut tai poistanut työkalun onnistuneesti
M3156's avatar
M3156 committed
137
138
139
140

**Käyttötiheys** 

* Vuokraus: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
141
* Palautus: kerran per transaction
M3156's avatar
M3156 committed
142
* Poistaminen: kerran per työkalu
M3156's avatar
M3156 committed
143

M3156's avatar
M3156 committed
144
### Työkalujen kommentointi
M3156's avatar
M3156 committed
145
146
147
148
149
150
151
152
153

```plantuml
@startuml
  :Käyttäjä 1: as k1
  :Käyttäjä 2: as k2
  k1 --> (Työkalun kommentti) : Jättää kommentin työkalusta
  k2 --> (Työkalun kommentin vastaus) : Vastaa kommenttiin
  (Työkalun kommentin vastaus) --> (Työkalun kommentti)
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
```

**Käyttötapauksen kuvaus**

1. Käyttäjä 1 jättää kommentin työkalusta
2. Käyttäjä 2 kommentoi Käyttäjä 1:n jättämä kommenttia

	
**Lopputulos**	

* Kommentointi sujuu onnistuneesti

**Käyttötiheys** 

* Kommenttointi: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
169
170
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton

M3156's avatar
M3156 committed
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
### Tunnusten poistaminen

```plantuml
@startuml
  Käyttäjä --> (Tunnusten poistaminen)
  (Tunnusten poistaminen) --> (iTool tietokanta) : Ylikirjoittaa
@enduml
```
**Käyttötapauksen kuvaus**

1. Käyttäjä poista tunnukset
2. Tunnukset ylikirjoitetaan tietokannassa [(CODE001)](liitteet/code001.md)

**Lopputulos**	

* Käyttäjän tunnukset on ylikirjoitettu tietokkannassa

**Käyttötiheys** 

* Kerran per sähköposti

M3156's avatar
M3156 committed
192
## Hyväksyntätestit
M3156's avatar
M3156 committed
193
194
195

| TestiID | Kuvaus |								
|:-:|:-:|
M3156's avatar
M3156 committed
196
197
198
199
200
| AT01 | [Tunnusten luominen ja sovellukseen kirjautuminen](../liitteet/at1_tunnusten_luominen.md) |
| AT02 | [Työkalun lisäys/poisto](../liitteet/at3_addtool.md) |
| AT03 | [Työkalun vuokraaminen](../liitteet/at4_rentatool.md) |
| AT04 | [Tunnusten poistaminen](../liitteet/at5_delete.md) |
| AT05 | [Kommentointi](../liitteet/at6_comments.md) |
M3156's avatar
M3156 committed
201
202
| AT06 | [Työkalun palautus](../liitteet/at7_returnatool.md) |

M3156's avatar
M3156 committed
203
## Käsitemalli
M3156's avatar
M3156 committed
204

M3156's avatar
M3156 committed
205
206
207
208
209
210
211
212
213
### Käsitteet

1. User: iTool sovelluksen käyttäj
2. Tool: Työkalu
3. Tool Category: Työkalun kategoria
4. Transaction: Työkalun omistajan ja työkalun vuokraajan välinen kauppa
5. Comment: Työkalujen kommentit
6. Rating: Käyttäjän antama arvio(1-5) kaupan toiselle osapuolelle

M3156's avatar
M3156 committed
214
215
```plantuml
@startuml
M3156's avatar
M3156 committed
216
217
218
219
220
221
222
223
  User --|> Tool
  Transaction --|> User
  Transaction --|> Tool
  Tool --|> ToolCategory
  Comment --|> Tool
  Comment --|> User
  User --> Rating
  Rating --|> Transaction
M3156's avatar
M3156 committed
224
225
@enduml
```
M3156's avatar
M3156 committed
226
## Luokkamalli
M3156's avatar
M3156 committed
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

```plantuml
@startuml
  class User {
    +userID
    +userEmail
    #userPassword
    +userFirstName
    +userLastName
    +userMobile
    +userPicture
    +userLocation
    +userPaymentMethod
    +addTool()
    +deleteTool()
    +rentTool()
    +returnTool()
    +comment()
    #editEmail()
    #editPassword()
    +login()
    +logout()
  }
  
  class Tool {
    +toolID
    +toolName
    +toolCategory
    +toolDescription
    +toolImage
  }
  
M3156's avatar
M3156 committed
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
  class Comment {
    +commentID
    +commentDateTime
    +commentBody
    +toolID
    +userID
    +commentParentID
  }
  
  class Transaction {
    +transactionID
    +transactionStartDate
    +transactionPlannedEndDate
    +transactionActualEndDate
    +userOwnerID
    +userLesseeID
    +toolID
  }
  
  class ToolCategory {
    +toolCategoryID
    +toolCategoryName
    +toolCategoryDescription
  }
  
  class Rating {
    +ratingID
    +rating
    +ratingFeedback
    +raterID
    +ratedID
    +transactionID
  }
  
M3156's avatar
M3156 committed
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
  class MainWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class RegisterWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class MainPage {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class ProfileWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class CommentWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
M3156's avatar
M3156 committed
322
  
M3156's avatar
M3156 committed
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
  class DB {
    GetConnectionString()
    GetUsersFromMysql()
    GetToolOwnerFromMysql()
    EmailChecker()
    GetToolsFromMysql()
    GetOwnedToolsFromMysql()
    AddTransactionToMysql()
  }
  
  CommentWindow --|> MainPage
  RegisterWindow --|> MainWindow
  MainWindow --> MainPage
  MainPage --> ProfileWindow
  User --> MainPage
  User --> ProfileWindow
  Tool --|> User
  User --> DB
M3156's avatar
M3156 committed
341
342
343
344
345
346
347
348
  Tool --|> ToolCategory
  Transaction --|> Tool
  User --> Transaction
  User --> Comment
  Comment --|> Tool
  User --> Rating
  Rating --|> User
  Rating --|> Transaction
M3156's avatar
M3156 committed
349
  
M3156's avatar
M3156 committed
350
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
351
352
```

M3156's avatar
M3156 committed
353
## Työnjako
M3156's avatar
M3156 committed
354
355
356
357

Samson Azizyan
Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat kurssi)

M3156's avatar
M3156 committed
358
## Työaika suunnitelma
M3156's avatar
M3156 committed
359
360
361
362

* Viikko 11: MainWindow ja RegisterWindow sekä XAML että code in behind. User, Tool luokat, Mysql tietokanta (15h)
* Viikko 12: DB, MainPage XAML ja code in behind, DB, Mysql (10h)
* Viikko 13: ProfileWindow, DB (5h)
M3156's avatar
M3156 committed
363
* Viikko 14: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, Harjoitustyön suunnitelmä xD (17h)
M3156's avatar
M3156 committed
364
365
* Viikko 15: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, CommentWindow XAML, Mysql näkymät (20h)
* Viikko 16: Rating Window, Testaaminen, debuggaaminen (10h)
M3156's avatar
M3156 committed
366

M3156's avatar
M3156 committed
367
368
369
370
371
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.

# Loppuraportti

## Asennus
M3156's avatar
M3156 committed
372
373
374
375
* Sovellus on pakattu zip-pakkaukseen, pakkaus pitää purkkaa sellaisenaan
* Hakemistorakenteen pitää olla tasan tarkkaan sellainen kun pakkauksessa, koska sovellus käyttää 'images' - kansiotta kuvien tallentaamiseen ja esittämiseen
* Exe-tiedosto löytyy bin/Debug kansiosta
* Sovelluksen käyttöä varten pitää olla joko kirjautuneena labranetin tietokoneelle tai käyttää labranetin VPN-yhteyttä, koska tietokanta sijaitsee mysql.labranet palvelimella
M3156's avatar
M3156 committed
376
377
378

## Tietoa ohjelmasta

M3156's avatar
M3156 committed
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
Sovellus on toteutettu suunnitelman mukaan, ei poikennut vaatimusmäärittelystä.

### Toteutetut toiminnalliset vaatimukset

| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Toteuttumisprosentti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](../liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](../liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | 100% ||
| FT05 | [ Työkalujen kommentoiminen ](../liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | 70% | Kommentit ei esinny oikeassa järjestyksessä |
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](../liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | 100% ||
| FT07 | [ Työkalujen palautus ](../liitteet/f7_returntool.md) | Pakollinen | 100% ||

### Toteuttamatta jääneet toiminnalliset vaatimukset

Ei jäänyt yhtään toiminnallista ominaisuutta/vaatimusta toteuttamatta, ainoa missä on ongelma on 'kommentit' - ei esinny oikeassa järjestyksessä käyttöliittymässä, muuten toimii.

### Yli alkuperäisten vaatimusten toteutetut toiminnallisuudet

Toteutin piilotetun ikkunan, jossa on toiminnallisuus, joka lisää käyttäjän asettaman määrän satunnaisia työkaluja testaamista varten. Käsiksi siihen ikkunaan pääsee painamalla F1
'AddATool' ikkunan auki ollessa. Sitä ennen 'Register'-ikkunalle tein samantyylisen toiminnallisuuden, joka ei ole niinkään piilotettu. Sieltä löytyy 'Fill'-button, jota klikkamalla
pystyy täyttämään kaikki rekiströintikentät satunnaisilla arvoilla, tämäkin ominaisuus on tehty testaamista varten.

M3156's avatar
M3156 committed
403
404
## Kuvaruutukaappaukset

M3156's avatar
M3156 committed
405
### 'Login'-ikkuna
M3156's avatar
M3156 committed
406
<img src="images/itool_login.JPG" alt="iTool v1" width="400">
M3156's avatar
M3156 committed
407

M3156's avatar
M3156 committed
408
* Login ikkunassa pystyy kirjautumaan iTool-sovellukseen sisään tai siirtymään rekiströintiin.
M3156's avatar
M3156 committed
409

M3156's avatar
M3156 committed
410
### 'Register'-ikkuna
M3156's avatar
M3156 committed
411
<img src="images/itool_register.JPG" alt="iTool v1" width="700">
M3156's avatar
M3156 committed
412

M3156's avatar
M3156 committed
413
* Register ikkunassa pystyy rekiströitymään iTool-palveluun, kaikki kentät on pakollisia, paitsi kuva.
M3156's avatar
M3156 committed
414
* Löytyy myös 'Fill' nappi, jota klikkaamalla voi täyttää kentät satunnaisilla tiedoilla. Nappi on luotu testausta varten.
M3156's avatar
M3156 committed
415

M3156's avatar
M3156 committed
416
### 'Main'-ikkuna
M3156's avatar
M3156 committed
417
<img src="images/itool_main.JPG" alt="iTool v1" width="900">
M3156's avatar
M3156 committed
418

M3156's avatar
M3156 committed
419
420
421
422
423
424
* Mainissa voi selailla ja vuokrata työkaluja.
* Datagridissa työkalua klikkaamalla voi nähdä työkalun kuvan ja tiedot yksityiskohtaisemmin ikkunan alaosassa.
* Vasemmassa laidassa on suodattimia, jotka suodattaa joko sijainnin tai kategorian mukaan.
* Yläpalkista löytyy 'Etsi'-kenttä, jonka avulla voi etsiä työkaluja nimen tai nimen osan mukaan.
* Profiilikuvaa klikkaamalla pääsee siirtymään 'User profile'-ikkunaan.
* Työkalua valitsemalla ja 'Comment'-nappia painamalla aukee 'Comment'-ikkuna.
M3156's avatar
M3156 committed
425

M3156's avatar
M3156 committed
426
427
428
### 'Commment'-ikkuna
<img src="images/itool_comment.JPG" alt="iTool v1" width="500">

M3156's avatar
M3156 committed
429
430
431
432
* Comment ikkunassa voi jättää uusia kommentteja koskien kyseistä työkalua
* Voi myös vastata olemassa oleviin kommenteihin klikkaamalla kommenttia
* Kommentit jätetään painamalla 'Enter'-nappia

M3156's avatar
M3156 committed
433
### 'Profile'-ikkuna
M3156's avatar
M3156 committed
434
<img src="images/itool_profile.JPG" alt="iTool v1" width="800">
M3156's avatar
M3156 committed
435

M3156's avatar
M3156 committed
436
* Profiili-ikkunassa nähdään 3 listaa: "Omat työkalut", "Omat vuokratut työkalut" ja "Omat transaktiot"
M3156's avatar
M3156 committed
437
* Työkaluja tai transaktioita valitsemalla pääsee näkemään niiden tiedot iksityiskohtaisemmin
M3156's avatar
M3156 committed
438
439
440
441
442
* Valitsemalla työkalu "Omat työkalut" listasta ja painamalla 'Delete' nappia voidaan poistaa työkalu kokonaan
* Valitsemalla työkalu "Omat vuokratut työkalut" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan palauttaa vuokratun työkalun omistajalleen
* Valitsemalla transaktio "Omat transaktiot" listasta ja painamalla 'Space' nappia voidaan antaa transaktion toiselle osapuolelle arvion
* Vasemassa laidassa on palkki, josta pääsee muokkaamaan omaa profiiliä

M3156's avatar
M3156 committed
443
444
### 'Edit Profile'-ikkuna
<img src="images/itool_edit.JPG" alt="iTool v1" width="700">
M3156's avatar
M3156 committed
445

M3156's avatar
M3156 committed
446
447
* Edit profile ikkunassa voi muokata omat profiilitiedot

M3156's avatar
M3156 committed
448
### 'Add a Tool'-ikkuna
M3156's avatar
M3156 committed
449
<img src="images/itool_addtool.JPG" alt="iTool v1" width="700">
M3156's avatar
M3156 committed
450

M3156's avatar
M3156 committed
451
* Lisää työkalu - ikkunassa voi lisätä uusia työkaluja
M3156's avatar
M3156 committed
452
* Kaikki kentät työkalun kuvaa lukuunottamatta ovat pakollisia
M3156's avatar
M3156 committed
453

M3156's avatar
M3156 committed
454
455
### Piilotettu 'Add random tools'-ikkuna
<img src="images/itool_addrandomtools.JPG" alt="iTool v1" width="300">
M3156's avatar
M3156 committed
456

M3156's avatar
M3156 committed
457
458
459
460
* Add random tools ikkuna on piilotettu ikkuna, johon pääsee käsiksi painamalla 'F1'-nappia "Add a Tool" ikkunan auki ollessa
* Tämä ikkuna oli luotu testaamista varten
* Tämä metodi generoi käyttäjän syöttämän määrän satunnaisia työkaluja kaikkien käyttäjien kesken iTool-tietokantaan

M3156's avatar
M3156 committed
461
462
## Mukana tulevat tiedostot

M3156's avatar
M3156 committed
463
464
* Mukana tulee [zip-pakkaus](https://student.labranet.jamk.fi/~M3156/iTool/iTool_v0.1.zip)

M3156's avatar
M3156 committed
465
466
467
468
469
470
## Tietokanta

Tietokannan suunnittelin tietokannat opintojakson harjoitustyönä. Tietokannasta on luotu 2 versitota prosessin aikana.

### iTool tietokanta versio 1

M3156's avatar
M3156 committed
471
<img src="images/iTool.JPG" alt="iTool v1" width="900">
M3156's avatar
M3156 committed
472

M3156's avatar
M3156 committed
473
474
475
476
Tässä versiossa tietokannassa oli tr_completion taulu, se taulu oli työkalun palautusta varten. Käyttäjä palauuttaa työkalun, samalla palautustapahtuma tallentuisi
tr_completion tauluun, johon kirjautuu palautus PVM, palautus kunto ja arvio kaupan toisesta osapuolesta. Transaction ja tr_completion taulujen välissä oli
yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction tauluun on lisätty palautusPVM (actualEndDate) kenttä, joka transaction käynnistyessä olisi null. 

M3156's avatar
M3156 committed
477
478
### iTool tietokanta lopullinen versio 2

M3156's avatar
M3156 committed
479
<img src="images/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
M3156's avatar
M3156 committed
480

M3156's avatar
M3156 committed
481
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating taulu arvioita varten. Rating taululle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
M3156's avatar
M3156 committed
482
483
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran. Comment taulussa on itseensä liitos,
koska vastaukset kommenteihin vaatii parentID.<br>
M3156's avatar
M3156 committed
484

M3156's avatar
M3156 committed
485
[Täältä löytyy tietokannan luontiskripti](liitteet/database_script.md)
M3156's avatar
M3156 committed
486

M3156's avatar
M3156 committed
487
488
489
[Queryhistoriasta](liitteet/queryhistory.md) löytyy näkymien luonti, testidatan lisäys ja erilaisia hakuja. Piti luoda 2 isoa näkymää (all_tools ja rented_tools) käyttöliittymän
toiminnallisuutta varten.

M3156's avatar
M3156 committed
490
491
## Ongelmat, jatkokehitysideat

M3156's avatar
M3156 committed
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
Tämä sovellus oli vaan hiekkalaatikkoprototyyppi mahdollisesta tulevasta toimivasta sovelluksesta, siihen nähden ei ole esiintynyt hirveän isoja ongelmia.
On olemassa kuitenkin muutamaa kehitysideaa.

### Kommentit

* Kommentit ei esinny oikeassa järjestyksessä
* Täytyy käydä koodi läpi ja parantaa
* Kommentteihin täytyy pystyä päästä käsiksi myös Profiili-ikkunasta (pieni ja helppo päivitys)

### Images kansio

* Images kansio on olemassa vain paikallisesti
* Täytyy siirtää webclietille, jota se päivittyisi kaikilla käyttäjillä dynaamisesti

### Tietokantakyselyt

* Koodissa on vähän liikaa ylimääräisiä yhteydenottoja mysql palvelimelle
* Pitää muuttaa koodia, että otetaan vaan kerran per uusi ikkuna yhteyden palvelimelle
* Täytyy implementoida 'Entity Framework' tulevissa versioissa

M3156's avatar
M3156 committed
512
513
514
515
### Samanaikainen kirjautuminen

* Täytyy implementoida sellainen toiminnallisuus, jolla sama käyttäjä ei voisi olla kirjautuneena moneella päätelaitteella samanaikaisesti

M3156's avatar
M3156 committed
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
## Työmäärä

Olen tehnyt kaiken yksin, joten on mennyt paljon aikaa tekemiseen. Täältä löytyy karkea arvio työtunneista:

* XAML ja ulkoasu: 15h
* Code behind: 25h
* Tietokanta: 10h
* Dokumentointi: 5-10h

## Yhteenveto

* Samson Azizyan (M3156)
* Arvosanaehdotus: 5
* Perustelut: Asetin itselleni arvosanaehdotukseksi 5, koska tein tosi paljon hommaa ja siihen kului noin 60h. Saattoi olla vähän liian kunniahimoinen projekti. Lopputulokseen olen tyytyväinen, kaikki toimii niin kuin pitääkin. Ulkoasu olisi voinut olla näyttävämpi, mutta toiminnallisuus oli prioriteettina tässä projektissa. Tietokanta oli monipuolinen ja hyvin toimiva. Tämä on hyvä pohja jatkokehitystä varten.