README.md 10.6 KB
Newer Older
M3156's avatar
M3156 committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# TTOS0300 (Käyttöliittymäohjelmointi) Kurssin harjoitustyö - iTool

## Tekijä

* Samson Azizyan
* M3156 
* Versionumero 0.1


## Sisällysluettelo 

M3156's avatar
M3156 committed
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
* [Vaatimusmäärittely](#vaatimusmäärittely)
  * [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
  * [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
  * [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
  * [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
  * [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
  * [Käyttötapaukset](#käyttötapaukset)
  * [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
  * [Käsitemalli](#käsitemalli)
  * [Luokkakaavio](#luokkamalli)
  * [Työnjako](#työnjako)
  * [Työaikasuunnitelma](#työaika-suunnitelma)
* [Loppuraportti](#loppuraportti)
  * [Asennus](#asennus)
  * [Tetoa ohjelmasta](#tietoa-ohjelmasta)
  * [Kuvaruutukaappaukset](#kuvaruutukaappaukset)
  * [Mukana tulevat tiedostot](#)
  * [Tietokanta](#tietokanta)
  * [Ongelmat, jatkokehitysideat](#)
  * [Yhteenveto](#yhteenveto)
M3156's avatar
M3156 committed
32

M3156's avatar
M3156 committed
33
34
35
# Vaatimusmäärittely

## Sovelluksen yleiskuvaus
M3156's avatar
M3156 committed
36
37
38
39
40
41
42

Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa työkaluvuokraussovelluksen prototyyppi,
joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla periaatteella kun
Über-sovelluksen kyytipalvelu eli jokainen käyttäjä voi vuokrata jokaisen käyttäjän vuokralle
asettamat työkalut, työkalun omistajan hintapyynnön mukaan. Käyttäjät pystyy kommentoimaan työkaluja
ja antaa 1-5 arvion käyttäjistä, joiden kanssa on suorittanut transaction.

M3156's avatar
M3156 committed
43
## Kohdeyleisö
M3156's avatar
M3156 committed
44
45
46
47

Kohdeyleisö on kaikki henkilöt, joilla ei ole monipuolista työkalukokoelmaa. Eli todennäköisesti
kaupungeissa asuvat ihmiset.

M3156's avatar
M3156 committed
48
## Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat
M3156's avatar
M3156 committed
49
50
51
52
53
54
55

* Microsoft Windows (Käyttöympäristö)
* Visual Studio 2017
* WPF
* C#
* MySql

M3156's avatar
M3156 committed
56
## Käyttäjäroolit
M3156's avatar
M3156 committed
57

M3156's avatar
M3156 committed
58
### Asiakas
M3156's avatar
M3156 committed
59
60
61

Asiakas käyttää sovellusta vuoratakseen tai laittakseen vuokralle työkaluja.

M3156's avatar
M3156 committed
62
### Ylläpitäjä
M3156's avatar
M3156 committed
63
64
65
66

Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja pitää huolta siitä, että työkaluja myöhässä palauttaneiden käyttäjätilit
laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.

M3156's avatar
M3156 committed
67
## Ominaisuudet
M3156's avatar
M3156 committed
68
69
70

| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
M3156's avatar
M3156 committed
71
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](../liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
72
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](../liitteet/f2_tools.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
73
74
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](../liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](../liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
M3156's avatar
M3156 committed
75
| FT05 | [ Työkalujen kommentoiminen ](../liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
M3156's avatar
M3156 committed
76
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](../liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |
M3156's avatar
M3156 committed
77
78
79
| FT07 | [ Työkalujen palautus ](../liitteet/f7_returntool.md) | Pakollinen | |
| FT08 | [ Työkalujen poistaminen ](../liitteet/f8_deletetool.md) | Pakollinen | |

M3156's avatar
M3156 committed
80

M3156's avatar
M3156 committed
81
## Käyttötapaukset
M3156's avatar
M3156 committed
82

M3156's avatar
M3156 committed
83
### Tunnusten luominen ja kirjautuminen
M3156's avatar
M3156 committed
84
85
86
87
88
89
90

```plantuml
@startuml
  Käyttäjä --> (Tunnusten luominen)
  Käyttäjä --> (Kirjautuminen)
@enduml
```
M3156's avatar
M3156 committed
91
92
**Käyttötapauksen kuvaus**

M3156's avatar
M3156 committed
93
94
95
1. Käyttäjä luo tunnukset
2. Käyttäjä kirjautuu palveluun

M3156's avatar
M3156 committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
**Poikkeukset**
 
* P1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
* P2 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon
	
**Lopputulos**	

* Asiakas on luonut tunnukset ja on päässyt kirjautumaan iTool sovellukseen

M3156's avatar
M3156 committed
105
106
107
108
**Käyttötiheys** 

* Tunnusten luominen: Kerran per sähköposti
* Kirjautuminen: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
109

M3156's avatar
M3156 committed
110
### Työkalujen selailu, vuokraus, palautus ja poistaminen
M3156's avatar
M3156 committed
111
112
113

```plantuml
@startuml
M3156's avatar
M3156 committed
114
  :Työkalun omistaja: as Omistaja
M3156's avatar
M3156 committed
115
  Käyttäjä --> (Työkalujen selailu) : Selaa
M3156's avatar
M3156 committed
116
  Käyttäjä --> Omistaja : Soittaa ja sopii tapaaminen
M3156's avatar
M3156 committed
117
118
  Käyttäjä --> (Työkalun vuokraus) : Vuokraa
  Käyttäjä --> (Työkalun palautus) : Palauttaa
M3156's avatar
M3156 committed
119
120
  Käyttäjä --> (Työkalun poistaminen) : Poistaa
  (Työkalun poistaminen) --> (iTool tietokanta) : Ylikirjoittaa
M3156's avatar
M3156 committed
121
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
122
123
124
125
126
127
128
129
```

**Käyttötapauksen kuvaus**

1. Käyttäjä selaa voukrattavissa olevia työkaluja
2. Käyttäjä ottaa yhteyttä työkalun omistajaan ja sopii tapaaminen
3. Käyttäjä vuokraa työkalun
4. Käyttäjä palauttaa työkalun
M3156's avatar
M3156 committed
130
131
5. Käyttäjä poistaa työkalun
6. Sovellus ylikirjoittaa poistetun työkalun
M3156's avatar
M3156 committed
132
133
134
135

	
**Lopputulos**	

M3156's avatar
M3156 committed
136
* Asiakas on vuokrannut, palautanut tai poistanut työkalun onnistuneesti
M3156's avatar
M3156 committed
137
138
139
140

**Käyttötiheys** 

* Vuokraus: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
141
* Palautus: kerran per transaction
M3156's avatar
M3156 committed
142
* Poistaminen: kerran per työkalu
M3156's avatar
M3156 committed
143

M3156's avatar
M3156 committed
144
### Työkalujen kommentointi
M3156's avatar
M3156 committed
145
146
147
148
149
150
151
152
153

```plantuml
@startuml
  :Käyttäjä 1: as k1
  :Käyttäjä 2: as k2
  k1 --> (Työkalun kommentti) : Jättää kommentin työkalusta
  k2 --> (Työkalun kommentin vastaus) : Vastaa kommenttiin
  (Työkalun kommentin vastaus) --> (Työkalun kommentti)
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
```

**Käyttötapauksen kuvaus**

1. Käyttäjä 1 jättää kommentin työkalusta
2. Käyttäjä 2 kommentoi Käyttäjä 1:n jättämä kommenttia

	
**Lopputulos**	

* Kommentointi sujuu onnistuneesti

**Käyttötiheys** 

* Kommenttointi: rajaton
M3156's avatar
M3156 committed
169
170
* Vastaaminen kommentteihin: rajaton

M3156's avatar
M3156 committed
171
## Hyväksyntätestit
M3156's avatar
M3156 committed
172
173
174

| TestiID | Kuvaus |								
|:-:|:-:|
M3156's avatar
M3156 committed
175
176
177
178
179
| AT01 | [Tunnusten luominen ja sovellukseen kirjautuminen](../liitteet/at1_tunnusten_luominen.md) |
| AT02 | [Työkalun lisäys/poisto](../liitteet/at3_addtool.md) |
| AT03 | [Työkalun vuokraaminen](../liitteet/at4_rentatool.md) |
| AT04 | [Tunnusten poistaminen](../liitteet/at5_delete.md) |
| AT05 | [Kommentointi](../liitteet/at6_comments.md) |
M3156's avatar
M3156 committed
180
181
| AT06 | [Työkalun palautus](../liitteet/at7_returnatool.md) |

M3156's avatar
M3156 committed
182
## Käsitemalli
M3156's avatar
M3156 committed
183

M3156's avatar
M3156 committed
184
185
186
187
188
189
190
191
192
### Käsitteet

1. User: iTool sovelluksen käyttäj
2. Tool: Työkalu
3. Tool Category: Työkalun kategoria
4. Transaction: Työkalun omistajan ja työkalun vuokraajan välinen kauppa
5. Comment: Työkalujen kommentit
6. Rating: Käyttäjän antama arvio(1-5) kaupan toiselle osapuolelle

M3156's avatar
M3156 committed
193
194
```plantuml
@startuml
M3156's avatar
M3156 committed
195
196
197
198
199
200
201
202
  User --|> Tool
  Transaction --|> User
  Transaction --|> Tool
  Tool --|> ToolCategory
  Comment --|> Tool
  Comment --|> User
  User --> Rating
  Rating --|> Transaction
M3156's avatar
M3156 committed
203
204
@enduml
```
M3156's avatar
M3156 committed
205
## Luokkamalli
M3156's avatar
M3156 committed
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

```plantuml
@startuml
  class User {
    +userID
    +userEmail
    #userPassword
    +userFirstName
    +userLastName
    +userMobile
    +userPicture
    +userLocation
    +userPaymentMethod
    +addTool()
    +deleteTool()
    +rentTool()
    +returnTool()
    +comment()
    #editEmail()
    #editPassword()
    +login()
    +logout()
  }
  
  class Tool {
    +toolID
    +toolName
    +toolCategory
    +toolDescription
    +toolImage
  }
  
M3156's avatar
M3156 committed
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
  class Comment {
    +commentID
    +commentDateTime
    +commentBody
    +toolID
    +userID
    +commentParentID
  }
  
  class Transaction {
    +transactionID
    +transactionStartDate
    +transactionPlannedEndDate
    +transactionActualEndDate
    +userOwnerID
    +userLesseeID
    +toolID
  }
  
  class ToolCategory {
    +toolCategoryID
    +toolCategoryName
    +toolCategoryDescription
  }
  
  class Rating {
    +ratingID
    +rating
    +ratingFeedback
    +raterID
    +ratedID
    +transactionID
  }
  
M3156's avatar
M3156 committed
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
  class MainWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class RegisterWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class MainPage {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class ProfileWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
  
  class CommentWindow {
    Opne()
    Close()
    Show()
  }
M3156's avatar
M3156 committed
301
  
M3156's avatar
M3156 committed
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
  class DB {
    GetConnectionString()
    GetUsersFromMysql()
    GetToolOwnerFromMysql()
    EmailChecker()
    GetToolsFromMysql()
    GetOwnedToolsFromMysql()
    AddTransactionToMysql()
  }
  
  CommentWindow --|> MainPage
  RegisterWindow --|> MainWindow
  MainWindow --> MainPage
  MainPage --> ProfileWindow
  User --> MainPage
  User --> ProfileWindow
  Tool --|> User
  User --> DB
M3156's avatar
M3156 committed
320
321
322
323
324
325
326
327
  Tool --|> ToolCategory
  Transaction --|> Tool
  User --> Transaction
  User --> Comment
  Comment --|> Tool
  User --> Rating
  Rating --|> User
  Rating --|> Transaction
M3156's avatar
M3156 committed
328
  
M3156's avatar
M3156 committed
329
@enduml
M3156's avatar
M3156 committed
330
331
```

M3156's avatar
M3156 committed
332
## Työnjako
M3156's avatar
M3156 committed
333
334
335
336

Samson Azizyan
Suunnittelu, XAML toteutus, code in behind, testit, Mysql database (Tietokannat kurssi)

M3156's avatar
M3156 committed
337
## Työaika suunnitelma
M3156's avatar
M3156 committed
338
339
340
341

* Viikko 11: MainWindow ja RegisterWindow sekä XAML että code in behind. User, Tool luokat, Mysql tietokanta (15h)
* Viikko 12: DB, MainPage XAML ja code in behind, DB, Mysql (10h)
* Viikko 13: ProfileWindow, DB (5h)
M3156's avatar
M3156 committed
342
* Viikko 14: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, Harjoitustyön suunnitelmä xD (17h)
M3156's avatar
M3156 committed
343
344
* Viikko 15: Kaikkien ikkunoiden toimintojen parantamista, DB, CommentWindow XAML, Mysql näkymät (20h)
* Viikko 16: Rating Window, Testaaminen, debuggaaminen (10h)
M3156's avatar
M3156 committed
345

M3156's avatar
M3156 committed
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Pakko myöntää etää aloin koodaamaan jo viikolla 11 ja tein tämän suunnitelman vasta viikolla 14.

# Loppuraportti

## Asennus

## Tietoa ohjelmasta

## Kuvaruutukaappaukset

## Mukana tulevat tiedostot

## Tietokanta

Tietokannan suunnittelin tietokannat opintojakson harjoitustyönä. Tietokannasta on luotu 2 versitota prosessin aikana.

### iTool tietokanta versio 1

M3156's avatar
M3156 committed
364
<img src="liitteet/iTool.JPG" alt="iTool v1" width="900">
M3156's avatar
M3156 committed
365

M3156's avatar
M3156 committed
366
367
368
369
Tässä versiossa tietokannassa oli tr_completion taulu, se taulu oli työkalun palautusta varten. Käyttäjä palauuttaa työkalun, samalla palautustapahtuma tallentuisi
tr_completion tauluun, johon kirjautuu palautus PVM, palautus kunto ja arvio kaupan toisesta osapuolesta. Transaction ja tr_completion taulujen välissä oli
yksi yhteen liitos, joten tr_completion on jätetty kokonaan pois ja transaction tauluun on lisätty palautusPVM (actualEndDate) kenttä, joka transaction käynnistyessä olisi null. 

M3156's avatar
M3156 committed
370
371
### iTool tietokanta lopullinen versio 2

M3156's avatar
M3156 committed
372
<img src="liitteet/iTool_v3_no_captions.JPG" alt="iTool v2" width="900">
M3156's avatar
M3156 committed
373

M3156's avatar
M3156 committed
374
Tässä on lopullinen versio iTool tietokannasta, tr_completion taulu on jätetty pois ja tietokantaan on lisätty rating talulu arvioita varten. Rating talulle on tehty [trigger](liitteet/trigger.md),
M3156's avatar
M3156 committed
375
376
joka pitää huolta siitä, että käyttäjä joka jättää arvion voi vain ainoastaan arvioida kyseisen transaktion toista osapuolta yhden kerran. Comment taulussa on itseensä liitos,
koska vastaukset kommenteihin vaatii parentID.<br>
M3156's avatar
M3156 committed
377

M3156's avatar
M3156 committed
378
[Täältä löytyy tietokannan luontiskripti](liitteet/database_script.md)
M3156's avatar
M3156 committed
379

M3156's avatar
M3156 committed
380
381
382
[Queryhistoriasta](liitteet/queryhistory.md) löytyy näkymien luonti, testidatan lisäys ja erilaisia hakuja. Piti luoda 2 isoa näkymää (all_tools ja rented_tools) käyttöliittymän
toiminnallisuutta varten.

M3156's avatar
M3156 committed
383
384
385
## Ongelmat, jatkokehitysideat

## Yhteenveto