README.md 2.92 KB
Newer Older
M3156's avatar
M3156 committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# TTOS0300 (Käyttöliittymäohjelmointi) Kurssin harjoitustyö - iTool

## Tekijä

* Samson Azizyan
* M3156 
* Versionumero 0.1


## Sisällysluettelo 


M3156's avatar
M3156 committed
13
14
15
16
17
* [Sovelluksen yleiskuvaus](#sovelluksen-yleiskuvaus)
* [Kohdeyleisö](#kohdeyleisö)
* [Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat](#käyttöympäristö-ja-käytetyt-teknologiat)
* [Käyttäjäroolit](#käyttäjäroolit)
* [Ominaisuudet](#ominaisuudet)
M3156's avatar
M3156 committed
18
* [Käyttötapaukset](#toiminnallisia-vaatimuksia)
M3156's avatar
M3156 committed
19
* [Hyväksyntätestit](#hyväksyntätestit)
M3156's avatar
M3156 committed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
* [Käsitemalli](#tärkeimmät-käyttötapaukset-general-use-cases)
* [Luokkakaavio](#palvelu-mockup-prototyyppi)
* [Työnjako](#tärkeimmät-tunnistetut-ominaisuudetpiirteet-features)
* [Työaikasuunnitelma](#käyttäjätarinat)

# Sovelluksen yleiskuvaus

Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa työkaluvuokraussovelluksen prototyyppi,
joka aluksi toimisi vain paikallisesti. Vuokrausmenetelmä toimisi samalla periaatteella kun
Über-sovelluksen kyytipalvelu eli jokainen käyttäjä voi vuokrata jokaisen käyttäjän vuokralle
asettamat työkalut, työkalun omistajan hintapyynnön mukaan. Käyttäjät pystyy kommentoimaan työkaluja
ja antaa 1-5 arvion käyttäjistä, joiden kanssa on suorittanut transaction.

# Kohdeyleisö

Kohdeyleisö on kaikki henkilöt, joilla ei ole monipuolista työkalukokoelmaa. Eli todennäköisesti
kaupungeissa asuvat ihmiset.

# Käyttöympäristö ja käytetyt teknologiat

* Microsoft Windows (Käyttöympäristö)
* Visual Studio 2017
* WPF
* C#
* MySql

# Käyttäjäroolit

## Asiakas

Asiakas käyttää sovellusta vuoratakseen tai laittakseen vuokralle työkaluja.

## Ylläpitäjä

Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja pitää huolta siitä, että työkaluja myöhässä palauttaneiden käyttäjätilit
laitetaan joko jäähylle tai jäädytetään kokonaan.

# Ominaisuudet

| Tunnus | Ominaisuus | Prioriteetti | Muuta |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| FT01 | [ Tunnusten luominen ja kirjautuminen](liitteet/f1_login.md) | Pakollinen | |
| FT02 | [ Lisää/poistaa työkalu ](liitteet/f2_tools) | Pakollinen | |
| FT03 | [ Tunnusten poistaminen](liitteet/f3_delete_account.md) | Pakollinen | |
| FT04 | [ Mahdollisuus arvioida käyttäjiä ](liitteet/f4_rating.md) | Nice to Have | |
| FT05 | [ Työkalujen kommentointi ](liitteet/f5_comment.md) | Nice to Have | |
M3156's avatar
M3156 committed
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| FT06 | [ Työkalujen vuokraaminen ](liitteet/f6_rentatool.md) | Pakollinen | |

# Käyttötapaukset

## Tunnusten luominen ja kirjautuminen

```plantuml
@startuml
    Käyttäjä --> (Tunnusten luominen)
    Käyttäjä --> (Kirjautuminen)
@enduml
```
1. Käyttäjä luo tunnukset
2. Käyttäjä kirjautuu palveluun

1.1 Käyttäjä ei täyttänyt kaikki kentät oikein, saa virheilmoituksen
2.1 Käyttäjä ei muista salasanaa, ottaa yhteyttä ylläpitoon

## Työkalujen selailu ja vuokraus

```plantuml
@startuml
    Käyttäjä --> (Työkalujen selailu)
    Käyttäjä --> (Työkalujen vuokraus)
    Työkalun omistaja --> (Työkalujen vuokraus)
@enduml
```