Commit b8512897 authored by M3156's avatar M3156
Browse files

liitteet

parent dee69fe9
# "Kirjautuminen" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy kirjautumaan palveluun omilla tunnuksilla |
| Testitapaus ID | AT01 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Luodaan tunnukset palveluun ja yritetään kirjautua palveluun näitä tunnuksia käyttäen.
* Sen jälkeen kokeillaan kirjautua facebook-tunnuksilla.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0001
* Käyttötapaus: [Use Case 2 - kirjautuminen](usecase2.md)
* Ominaisuus: [Ominaisuus - Tunnusten luominen ja kirjautuminen](f1_login.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "kirjaudu palveluun"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Luodaan tunnukset
2. Klikataan linkkiä varmistussähköpostissa
3. Syötetään s-posti
4. Syötetään salasana
5. Syötetään google authenticator varmistuskoodi
6. Kirjaudutaan ulos palvelusta
7. Kirjaudutaan Facebook-tunnuksilla palveluun
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan kirjautuneena palveluun ja voidaan käyttää palvelua.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Kirjautuminen palveluun onnistuu sekä luomilla tunnuksilla että facebook-tunnuksilla
* FAIL Kirjautuminen palveluun epäonnistuu jommalla kummalla tai mollemmin tavoin
\ No newline at end of file
# "Salasanan nollaus" ominaisuuden hyväksyntätesti
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/YQ9rZBOMs6g/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=YQ9rZBOMs6g "")-->
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy nollaamaan salasanansa |
| Testitapaus ID | AT02 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Nollataan unohtunut salasana ja luodaan uusi
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Käyttötapaus: [Use Case 3 - salasanan nollaus](usecase3.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Unohtuiko salasana?"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Klikataan "Unohtuiko salasana?"
2. Syötetään s-posti
3. Tarkistetaan s-posti
4. Klikataan salasanan nollauslinkkiä s-postissa
5. Luodaan uusi salasana
6. Klikataan varmistussähköpostissa olevaa linkkiä
7. Kirjaudutaan palveluun uutta salasanaa käyttäen
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan kirjautuneena palveluun uutta salasanaa käyttäen.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Kirjautuminen palveluun uutta salasanaa käyttäen onnistui
* FAIL Kirjautuminen palveluun uutta salasanaa käyttäen epäonnistui
\ No newline at end of file
# "Navigoiminen" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy navigoimaan vaelluskartalla |
| Testitapaus ID | AT03 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään navigoida paikasta A paikkaan B luontopolulla navigointi-ominaisuutta käyttäen.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0007
* Ominaisuus: FT02 - navigointi
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae sijainti"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Kirjaudutaan palveluun
2. Haetaan sijainti minne halutaan navigoida
3. Asetetaan oman sijainnin aloituspisteeksi
4. Navigoidaan
5. Päästään päätypisteeseen
6. Tarkistetaan onko päätypiste sama kun aiemmin haettu sijainti
7. Kirjaudutaan ulos palvelusta
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan navigoitu paikasta A paikkaan B onnistuneesti.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Navigointi paikasta A paikkaan B onnistui
* FAIL Navigointi paikasta A paikkaan B epäonnistui
\ No newline at end of file
# "Asiakaspalvelu" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun |
| Testitapaus ID | AT04 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään navigoida paikasta A paikkaan B luontopolulla navigointi-ominaisuutta käyttäen.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0006
* Ominaisuus: [FT05 - Asiakaspalvelu](f5_aspa.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Asiakaspalvelu"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Kirjaudutaan palveluun
2. Siirrytään asiakaspalvelu valikkoon
3. Otetaan yhteyttä asiakaspalveluun chat ominaisuudella
4. Kommunikoidaan asiakaspalvelijan kanssa
5. Soitetaan asiakaspalveluun sovelluksen kautta
6. Kommunikoidaan asiakaspalvelijan kanssa
7. Kirjaudutaan ulos palvelusta
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan saatu yhteyttä asiakaspalveluun sekä chatin että puhelun kautta.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 2-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Yhteydenotto asiakaspalveluun sekä chatilla että puhelulla onnistui
* FAIL Yhteydenotto asiakaspalveluun jommalla kummalla tai molemmin tavoin epäonnistui
\ No newline at end of file
# "Tunnusten poistaminen" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy poistamaan omat tunnukset palvelun tietokannasta |
| Testitapaus ID | AT05 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään poistaa käyttäjätilin.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0010
* Ominaisuus: [FT05 - Asiakaspalvelu](f3_delete_account.md)
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Kirjaudu palveluun"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Luodaan tunnukset
2. Kirjaudutaan palveluun
3. Siirrytään "Poista tili" valikkoon
4. Poistetaan tili
5. Varmistetaan poisto
6. Tarkistetaan palvelun tietokannat, että henkilötiedot on varmasti poistettu
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan poistettu just luodun käyttäjätilin ja sen henkilötiedot palvelun tietokannasta.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1-->
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Tunnusten poistaminen palvelun tietokannasta onnistui
* FAIL Tunnusten poistaminen palvelun tietokannasta epäonnistui
\ No newline at end of file
# "Kaverilista" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä kaverilistalle sekä kommunikoimaan heidän kanssa |
| Testitapaus ID | AT06 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään hakea, lisätä ja poistaa käyttäjiä kaverilistalle.
* Yritetään kommunikoida kvaerilistalla olevien käyttäjien kanssa.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0009
* Ominaisuus: FT06 - Kaverilista
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae käyttäjä"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Haetaan käyttäjä
2. Lisätään käyttäjä kaverilistalle
3. Käyttäjä hyväksyy kaverilistalle lisäämisen pyynnön
4. Aloitetaan keskustelu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
5. Kommunikoidaan kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
6. Poistetaan käyttäjä kaverilistalta
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan haettu, lisätty ja poistettu käyttäjä kaverilistalta
* sekä ollaan kommunikoitu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Käyttäjää on haettu, lisätty kaverilistalle ja poistettu kaverilistalta onnistuneesti. Kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa on kommunikoitu onnistuneesti.
* FAIL Joko haku, lisäys, poisto tai kommunikointi on epäonnistunut.
\ No newline at end of file
# "Kaverilista" ominaisuuden hyväksyntätesti
| | |
|:-:|:-:|
| Testitapauksen kuvaus | Kelpuutetaan asiakkaalla jos asiakas pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä kaverilistalle sekä kommunikoimaan heidän kanssa |
| Testitapaus ID | AT06 |
| Testitapauksen suunnittelija | Amanda Waltari |
| Testitapauksen hyväksyjä: | Samson Gold |
| Luontipvm | 11.3.2019 |
| Luokitus | Hyväksyntätesti / Acceptance Test |
**Päivityshistoria**
* versio 0.1
**Testin kuvaus / tavoite**
* Yritetään hakea, lisätä ja poistaa käyttäjiä kaverilistalle.
* Yritetään kommunikoida kvaerilistalla olevien käyttäjien kanssa.
**Linkit vaatimuksiin tai muihin lähteisin**
* Vaatimus: FUNC-REQ-0009
* Ominaisuus: FT06 - Kaverilista
**Testin alkutilanne (Pre-state)**
* Alkutilanne, "Hae käyttäjä"
**Testiaskeleet (Test Steps)**
1. Haetaan käyttäjä
2. Lisätään käyttäjä kaverilistalle
3. Käyttäjä hyväksyy kaverilistalle lisäämisen pyynnön
4. Aloitetaan keskustelu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
5. Kommunikoidaan kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa
6. Poistetaan käyttäjä kaverilistalta
**Testin lopputilanne (End-State)**
* Testin ajon aikana käydään kaikki testiaskelet läpi ja lopputilanne on se,
* että ollaan haettu, lisätty ja poistettu käyttäjä kaverilistalta
* sekä ollaan kommunikoitu kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa.
<!--**Huomioitava testin aikana**
* Huomio 1
* Huomio 1 Kaikkien henkilötietojen pitää olla poistettuna tietokannasta-->
**Testin "tuomio"/tulos (Pass/Fail Criteria)**
* PASS Käyttäjää on haettu, lisätty kaverilistalle ja poistettu kaverilistalta onnistuneesti. Kaverilistalla olevan käyttäjän kanssa on kommunikoitu onnistuneesti.
* FAIL Joko haku, lisäys, poisto tai kommunikointi on epäonnistunut.
\ No newline at end of file
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT01 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Kirjautuminen |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Vaelluskartan tärkeimmät ominaisuudet ovat navidointi, alueiden merkkaaminen ja alueiden arvioiminen.
Tätä varten käyttäjän pitää pystyä luomaan käyttäjätunnus ja kirjautumaan palveluun. Lisäominaisuutena Facebook-tunnuksilla kirjautuminen.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [Use Case 1: Tunnusten luominen](usecase1.md) |
| [Use Case 2: Kirjautuminen](usecase2.md) |
| [FUNC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [FUNC-REQ-0008](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [USAGE-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-käytettävyysvaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Käyttäjänä haluan, että voin kirjautua turvallisesti palveluun käyttäen minun Facebook-tunnuksia
* Ylläpitäjänä haluan imlementoida nopean, yksinkertaisen ja turvallisen kirjautumisprosessin
<!--**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2-->
### Käyttöliittymänäkymä/mock (klikkaa kuvaa)
[Tästä linkistä pääset ominaisuuden mockupiin](https://www.figma.com/proto/C0cnmDNYO1GFgqRogE6DtF8n/vaelluskartta_prototype?node-id=0%3A2&scaling=scale-down&redirected=1)
<!--*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
<!--![../kuvat/login.PNG](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1)-->
<!--[![](../kuvat/login.PNG)](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1 "")-->
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT01 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Kirjautuminen |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Vaelluskartan tärkeimmät ominaisuudet ovat navidointi, alueiden merkkaaminen ja alueiden arvioiminen.
Tätä varten käyttäjän pitää pystyä luomaan käyttäjätunnus ja kirjautumaan palveluun. Lisäominaisuutena Facebook-tunnuksilla kirjautuminen.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [Use Case 1: Tunnusten luominen](usecase1.md) |
| [Use Case 2: Kirjautuminen](usecase2.md) |
| [FUNC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [FUNC-REQ-0008](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [USAGE-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-käytettävyysvaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
*Kirjataan User Storyt alustavasti tähän*
* Käyttäjänä haluan, että voin kirjautua turvallisesti palveluun käyttäen minun Facebook-tunnuksia
* Ylläpitäjänä haluan imlementoida nopean, yksinkertaisen ja turvallisen kirjautumisprosessin
<!--**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2-->
### Käyttöliittymänäkymä/mock (klikkaa kuvaa)
[Tästä linkistä pääset ominaisuuden mockupiin](https://www.figma.com/proto/C0cnmDNYO1GFgqRogE6DtF8n/vaelluskartta_prototype?node-id=0%3A2&scaling=scale-down&redirected=1)
<!--*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
<!--![../kuvat/login.PNG](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1)-->
<!--[![](../kuvat/login.PNG)](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1 "")-->
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT03 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Oma tili |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Käyttäjä poistaa oman tilin vaellustkarttapalvelun tietokannasta
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [FUNC-REQ-0010](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0002](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |
### Alustavat käyttäjätarinat (User Storys)
* Käyttäjänä haluan, että minulla on mahdollisuus poistaa oman tilin ja minun tiedot tietokannasta
* Ylläpitäjänä haluan luoda yksinkertaisen asiakastilin poistamisen menetelmän
<!--**Nämä kannattaa siirtää pian issue kuvauksiksi*
esim. #8 #2-->
### Käyttöliittymänäkymä/mock
[Tästä linkistä pääset ominaisuuden mockupiin](https://www.figma.com/proto/C0cnmDNYO1GFgqRogE6DtF8n/vaelluskartta_prototype?node-id=1%3A13&scaling=scale-down&redirected=1)
<!--*Tähän kuva/mockup -linkki, joka liittyy oleellisesti ominaisuuteen/toiminnallisuuteen*
<!--![../kuvat/login.PNG](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1)-->
<!--[![](../kuvat/login.PNG)](https://www.figma.com/file/Q2D0X0XtwTrDkMNg3JiCbi7O/LogIn_prototype?node-id=0%3A1 "")-->
### Testaus / mahdolliset hyväksyntä kriteerit
*Kirjataan muutamia huomiota testauksen kannalta*
| Testitapaus | Testin lähde | Kuka vastaa |
|:-: | :-:|:-:|
| [Testitapaus 1]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 2]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 3]() | vaatimus id? | |
| [Testitapaus 4]() | vaatimus id? | |
| | |
# Tunnusten luominen ja kirjautuminen
<!--[![](http://img.youtube.com/vi/45aSdlg6NK0/0.jpg)](http://www.youtube.com/watch?v=45aSdlg6NK0 "")-->
| | |
|:-:|:-:|
| Ominaisuus ID |FT01 |
| Osajärjestelmä, mihin ominaisuus liittyy | Kirjautuminen |
| Ominaisuuden vastuuhenkilö | Mauri Myyrä |
| Status | hyväksytty |
### Kuvaus
Vaelluskartan tärkeimmät ominaisuudet ovat navidointi, alueiden merkkaaminen ja alueiden arvioiminen.
Tätä varten käyttäjän pitää pystyä luomaan käyttäjätunnus ja kirjautumaan palveluun. Lisäominaisuutena Facebook-tunnuksilla kirjautuminen.
### Ominaisuuteen liittyvät rajaukset, vaatimukset käyttötapaukset
| |
|:-:|
| [Use Case 1: Tunnusten luominen](usecase1.md) |
| [Use Case 2: Kirjautuminen](usecase2.md) |
| [FUNC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [FUNC-REQ-0008](../vaatimusmaarittely.md#toiminnallisia-vaatimuksia) |
| [USAGE-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-käytettävyysvaatimuksia) |
| [SEC-REQ-0001](../vaatimusmaarittely.md#ei-toiminnallisia-tietoturvavaatimuksia) |