Commit 8285a89f authored by Marko Rintamäki's avatar Marko Rintamäki
Browse files

pohja kuntoon

parent 5369e442
# ttc9050.pages.labranet.jamk.fi
# [http://ttc9050.pages.labranet.jamk.fi](http://ttc9050.pages.labranet.jamk.fi)
Projektitoiminta ja käyntänteet
# Kurssitoteutus
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/203637/spirits.png)
# Lisätietoa kurssiin liittyen
Projektitoiminnan ja käytänteiden kurssi TTC2070
## Kurssin sisältö
- Projektitoiminnan peruskäsitteet
- Toimijoiden ja sidosryhmien roolit projektin eri vaiheissa
- Projektointi, projektin osittaminen ja vaiheistus
- Tehtävien jako
- Työmäärän ja kustannusten arviointi
- Kustannukset ja riskikartoitus ja hallinta
- Ketterä projekti vs. perinteinen projekti
- Projektin valvonta ja ohjaus
## Mitä opit kurssin aikana?
Kurssin käytyäsi voit osallistua suunnitelmalliseen projektityöskentelyyn ja toimia projektin tavoitteiden mukaisesti. Tiedät
projektitoimintaan liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärrät mihin projektityöskentely soveltuu. Tarvittaessa pystyt tuottamaan
projektille tarpeellisten dokumentteja, kuten vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelman. Tunnet tärkeimmät projektidokumentaatiot.
## Analytiikka
* Kurssisivujen käyttöastetta valvotaan Google Analytics -palvelun avulla
* Harjoitustehtävien suoritusta valvotaan Gitlab api -rajapinnan kautta
## Lähtötasotesti
* [Onko minusta tähän hommaan?](yleiset/lahtotasotesti.md)
## Oppimateriaali
* Oppimateriaali on monimuotoista
* Videoluentoja sekä ohjeistuksia
* Internet-lähteitä
* Kirjallisuutta
* Kurssin kaikki oppimateriaali on avointa ja se on jaettu gitlab.labranet.jamk.fi-palvelun kautta
## Kommunikointi ja työskentely kurssin aikana
* [Tietoa kurssitoteutuksesta ja työvälineistä](yleiset/kurssitoteutus.md)
* Kurssin ohjaustilana käytetään Microsoft Teams -palvelua
* Etäohjauksissa hyödynnetään ZOOM -palvelua
* Kurssin materiaalin jakaminen ja harjoitustehtävien palautukseen sovelletaan Gitlab-palvelua
## VIRTUAALILUENNOT RULES OR NOT??!
Opintokokonaisuus on täysin virtuaalinen, mutta tarjolla on ZOOM-ohjausta sovittuina aikoina (Tarkentuvat myöhemmin)
## LUENNOT ?
* Kurssilla ei järjestetä luentoja vain ZOOM-labraohjausta!
* Opiskelija käy läpi itsenäisesti Tapaamiset 1 - 10
## ZOOM-ohjaus
* Päivystämme ZOOM tilassa sovittuna aikana (keskustellaa tästä TEAMS kanavalla)
## Kurssin yleisestä organisoinnista
* Kurssi on jaettu osa-alueisiin, joilla on eri teemat
* Tapaamisten aiheet voi käydä läpi omaan tahtiin, jos ei halua seurata kurssin yleistä ohjausta
* Kurssin aikana työstetään harjoitustehtävää ja sen tuoksi pidetään ZOOM-ohjauksia myöhemmin sovittuna ajana hetkenä.
* Harjoitustehtävän tuottamiseen voidaan käyttää ainoastaan JAMKin Gitlab -ympäristöä
* Palautettuaan hyväksyttävän harjoitustyön voi opiskelija osallistua kokeeseen JAMKin EXAM-järjestelmässä
## Kurssin virtuaalitoteutuksesta
Ohjelmistosuunnittelun ja testauksen kurssi (TTC2070) on virtuaalitoteutus, jonka myötä on kurssin suorittaminen mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.
Kurssitoteutus poikkeaa siis varsin paljon perinteisestä kurssitoteutuksesta. Suurin muutos on vähentää Optiman käyttö minimiin ja siirtyä mahdollisimman paljon
avoimeen kurssimateriaaliin, joka on aina opiskelijan saavutettavissa.
## Kurssin työvälineistä
Alla on kuvattu eri välineiden käyttötarkoituksia ja pyritään avaamaan syitä niiden käyttöön.
## Gitlabin käyttö
Käytämme GitLab -palvelua kurssimateriaalin jakamiseen, tehtävien valvontaan ja kaikkeen muuhun mahdolliseen.
Kurssin opetus/oppimissympäristö toimii täysin Gitlab-palvelun varassa. Tämä mahdollistaa luoda ns. autenttisen oppimisympäristön opiskelijalle,
eli lyhyesti opiskelijan työskentely Gitlabin varassa vastaa useissa kohdin ohjelmistoalan ammattilaisen arkipäivän työskentelyä.
(GitLab -palvelua käyteään yleisesti työvälineenä ohjelmistoalan yrityksissä)
Kurssitoteutuksessa Gitlab -palvelu vastaa seuraavista tehtävistä:
* Gitlab sivusto toimii kurssimateriaalin ja ohjeistuksen jakopaikkana
* Kurssirakenteen ylläpito
* Harjoitustehtävien suoritusvalvonta ja seuranta API-rajapinnan avulla
## TEAMS-kanava
Kurssin aikana käytetään Office 365 -palvelussa pyörivää avointa [TEAMs-kanavaa](https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2a65ce8aca56434ca9602dcaba89b85e%40thread.skype/General?groupId=60dc75b2-a053-4004-af4a-a2a25c75b17e&tenantId=6e9eaaf0-3ff7-4de9-8cd4-1ffbd45951b9)
Tämä johtuun pääasiassa siitä, että pyrimme siirtämään palvelut yhden kirjautumisen alle.
Olemme käyttäneet aiemmin Slack -palvelua, mutta tämän kurssin aikana testataan TEAMSin soveltuvuutta ohjauskäyttöön.
## ZOOM -ohjaukset
Käytämme laboratorio ohjauksiin ZOOM-kanavaa, jonka avulla on mahdollista osallistua esim. puhelimen avulla ohjaukseen.
Löydät ZOOM -palvelun osoitteesta [zoom.jamk.fi](https://jamk.zoom.us/) Tarvitset myöhemmin jaettavan osallistuaksesi kurssin ohjaukseen.. Tämä selviää sitten kurssin alkaessa :)
* Varmista, että sinulla on käytössäsi kuulokkeet + mikrofoni, jos käytät labratilojen koneita!
## YOUTUBE -materiaali
YOUTUBE -palvelun avulla jaetaan kurssin aikana syntyvää materiaalia, eli kaikki luennot ja videohjeistukset jaetaan ko. palvelun kautta.
Tavoite on mahdollistaa kurssiin osallistuminen esim. puhelimen varassa.
Luennot ajaetaan ulos Stream -muodossa. Testaamme kotistudio streaming mallia, jossa luennot on siirretty pois auditoriosta, ja niiden seuraaminen on ko. tilassa mahdollista
## Power BI -analytiikka
Sovellamme kurssin aikana Power Bi -visualisointi työkalua harjoitustehtävän etenemisen valvontaan. Voit seurata omaa edistymistäsi suhteessa muihin. Kaikki kerätty tieto saadaan Gitlab API:n kautta (Tästä lisää kurssin aikana)
Visualisoinnit löydät TEAMs -kanavan välilehdiltä.
Seuraamme seuraavia asioita:
* [Verkkosivujen](http://ttc9050.pages.labranet.jamk.fi/amk) käyttöaste
* Youtube käyttöaktiivisuus [TTC2070](https://www.youtube.com/watch?v=MCs4dRPtOJU&list=PLOyRnRI1_Cl6JoS3gjoWpEdAZmraX78rb) -listalla
* Harjoitustehtävän yleinen eteneminen
## Optiman tehtävä kurssitoteutuksessa
Optima -palvelua käytetään kurssin aikana kuitenkin seuraaviin tehtäviin:
* Alkuvaiheen ilmoittautumiset
* Ryhmien hallinta ja tiedotus
* Mahdolliset henkilökohtaiset palautuslaatikot
# Työvälineistä
### Kommunikointi
* [TEAMS-kanava](https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a65ce8aca56434ca9602dcaba89b85e%40thread.skype/conversations?groupId=60dc75b2-a053-4004-af4a-a2a25c75b17e&tenantId=6e9eaaf0-3ff7-4de9-8cd4-1ffbd45951b9)
* [ZOOM-kanava]()
*
### Toimintatavoista ja työvälineistä
Kurssin aikana tarvitset Gitlab-tunnukset JAMKin labranet -verkkoon
* http://gitlab.labranet.jamk.fi
* Harjoitustehtävä palautetaan ainoastaan Gitlab-projektin muodossa
* Poikkeuksen tekee (MockUp) käyttöliittymäsimulaatio, joka avautuu käytetyn palvelun luomasta linkistä (ks. esim. FluidUI)
## Jokaisella on vastuu omista työvälineistään!
Kurssin aikana pyritään soveltamaan moderneja työvälineitä, joita on nykyään tarjolla pilvipalveluiden muodossa
* Jokainen opiskelija luo itselleen tunnukset eri palveluihin.
* Jos hukkaat salasanan/tunnuksesi niin sinun on hoidettava homma kotiin omatoimisesti!
## Mitä sitten käytetään? Ja Mihin?
Kurssilla sovelletaan tarpeen mukaan seuraavia palveluita/valineitä
Käyttöliittymä simulointiin ja suunnitteluun
Voit käyttää myös paikallisesti asennettuja välineitä:
# Lähtötasotesti
**Sopiikos tämä kurssi minulle?**
Jos vastaat seuraaviin kysymyksiin myöntävästi, niin homma on selvä!
| Kysymys | Vastauksesi? |
|:--|:-:|
| Haluatko osallistua tulevaisuuden digitaalisten palvelujen suunnitteluun omalla toimialallasi? | ![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/11118/jetxee-check-sign-and-cross-sign.png) |
| Tuntuuko, että haluat vaikuttaa olemassa olevien palveluiden toimintaan? | ![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/11118/jetxee-check-sign-and-cross-sign.png) |
| Haluatko ymmärtää miten ohjelmistokehittäjät miettivät asioista? | ![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/11118/jetxee-check-sign-and-cross-sign.png) |
| Olet loistava ihminen? | ![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/15814/Arnoud999-Right-or-wrong-4.png) |
## Opintojen aloittaminen
TÄMÄ ON VIELÄ KESKEN!
<iframe width="640px" height= "480px" src= "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Kqebvc_6U2M1B_71FlRua4cqQOTc5JHr-aPQoYM7B9UM0daM0xTR1A3U0VHRE9VNUczMlQ1WUJYNS4u&embed=true" frameborder= "0" marginwidth= "0" marginheight= "0" style= "border: none; max-width:100%; max-height:100vh" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe>
\ No newline at end of file
## Täydentyy...
\ No newline at end of file
# Tietosuojakuvaus
1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste kurssille TTC2070
Kurssin aikana pidetään yllä harjoitustehtävän valvontarekisteriä.
Tietoja kerätään JAMKin opintojakson: TTC2070 AMK toteutuksen yhteydessä opiskelijan harjoitustehtävään liittyen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja harjoitustehtävän valvonta. Opiskelijalta kerätään seuraavat tiedot:
* henkilön nimi
* harjoitustehtävän sijainti Gitlab-palvelussa URL-osoitteena
* sähköpostiosoite
* Labranet-verkon opiskeljatunnus
Tietoja säilytetään opiskelijan opintojen ajan eikä tietoja luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Yhteyshenkilönä toimii Marko Rintamäki, marko.rintamaki@jamk.fi, joka huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja käsitellään tietosuojan- ja tietoturvallisuuden kannata asianmukaisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työtehtäviin ne kuuluvat.
![](https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/305652/1535225266.png)
Voit lukea lisää rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn oikeuksista ja velvollisuuksista
[JAMKin www-sivuilta](https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/tietosuoja/)
\ No newline at end of file
# Johdanto kurssisisältöön
Tervetuloa opiskelemaan projektitoiminnan perusteita ja hyödyllisiä käytänteitä!
Projektitoiminta on yläkäsite, jonka alle on kurssin sisällössä sisällytetty muutamia varsin laajoja aiheita.
* Projektinhallinta (projektisuunnittelu, määrittely, sopimukset, resurssointi, kustannuslaskenta)
* Ketteräprojekti (Työn kulun ohjaaminen)
* Ketterän projektin perusteet
* LEAN-ajattelun perusteet
* Hyödyllisiä käytänteitä projektityöskentelyn tueksi
Kurssi on jaettu seuraaviin osa-alueisiin
[*] --> projektitoiminta
projektitoiminta --> projektihallinta
projektinhallinta --> johdatus_projektihallintaan
projektinhallinta --> ohjaus_ja_valvonta
projektinhallinta --> dokumentointi
projektinhallinta --> ositus_ja_aikataulu
projektinhallinta --> ositus_ja_aikataulu
projektitoiminta --> kaytanteet
kaytanteet --> User_Story
kaytanteet --> SWOT
kaytanteet --> Planning_Poker
projektitoiminta --> harjoitukset
Harjoitukset --> HT1
Harjoitukset --> HT2
Harjoitukset --> HT3
Harjoitukset --> HT4
## 2-PROJEKTIHALLINTA
Tässä osa-alueessa käydäänläpi projektihallinnan perusteet, toimintavat ja käytännöt luentojen muodossa. Sisältö keskittyy perinteisen ohjelmistoprojektin läpivientiin, mutta sisältää tavanomaisen projektin läpivientiin soveltuvat menetelmiä.
Nykyaikana puhutaan varsin yleisesti ns. "Ketteristä projekteista". Ohjelmistoteollisuudesta liikkeelle lähtenyt ketterä ideologia on tuonut muutospaineita myös perinteisiä projekteja kohtaan.
## 3-KÄYTÄNTEET
käytänteet ovat usein käytössä, kun työskennellään projekteissa. Tässä osiossa tutustutaan muutamiin yleisiin käytänteisiin ja opetellaan myös hyödyntämään niitä käytännössä.
## 4-HARJOITUKSET
Kurssiin kuuluu pakollisia harjoitustehtäviä, jotka vaihtelevat toteutuksittain.
Löydät vaaditut harjoitustehtävät [täältä]()
## 5-KOE
Kurssiin liittyy koe, jonka myötä voi saada suoritusmerki
# Käsitekartta
Kurssin tärkeimmät käsitteet
**8.10.2020**
```plantuml
[*] --> projekti
Sidosryhmä : Nimi, Kuvaus, Motiivi,
projekti --> Sidosryhma
projekti --> Projektipaallikko
projekti --> Kustannusarvio
projekti --> Aika
```
\ No newline at end of file
## 2-PROJEKTIHALLINTA
Tässä osa-alueessa käydäänläpi projektihallinnan perusteet, toimintavat ja käytännöt luentojen muodossa. Sisältö keskittyy perinteisen ohjelmistoprojektin läpivientiin, mutta sisältää tavanomaisen projektin läpivientiin soveltuvat menetelmiä.¨
Nykyaikana puhutaan varsin yleisesti ns. "Ketteristä projekteista". Ohjelmistoteollisuudesta liikkeelle lähtenyt ketterä ideologia on tuonut muutospaineita myös perinteisiä projekteja kohtaan.
Tämä osio tarkastelee perinteiseen projektitoimintaan liittyvää käsitteistöä ja tavoiteena on käydä läpi tärkeimmät käsitteet ja toimintatavat luentomateriaalien muodossa. Osioon liittyy myös käsitekartta, jonka avulla kuvataan tärkeimpien käsitteiden välisiä yhteyksiä.
Materiaali on jatkuvan kehityksen alla ja tässä hetkessä (Syksy 2020) se nojaa vahvasti Jouni Huotarin ja Esa Salmikankaan aiemmin tuottamaan projektihallinnan kurssimateriaaliin. Tulevaisuudessa liitämme osaksi ketterän projektitoiminnan käytänteitä ja käsitteitä.
## Ketterä projektihallinta?
**Mitä ketteryys?**
Ketterä kehittäminen on nykyaikainen projekitoiminnan työskentelytapa. Ketterän projektin tavoite on keskittyä tuottamaan asiakkaalla mahdollisimman nopeasti "lisäarvoa" laatua menettämättä.
Lisäarvo näkyy parhaimmillaan nopeasti. Ketteryydellä pyritään ottamaan vastaan jatkuva muutos osana kehitystyötä ja projektia. Asiakkaan toiveet tai tarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa ja kehitettävä ratkaisu voi osoittautua joiltain osin puutteelliseksi. Ketterässä projektissa voidaan puuttuvia osia lähteä tuottamaan, jos asiakas osoittaa siihen selkeän tahdon. Projektin tuloksena voi syntyä jotain mikä ei välttämättä vastaa alkutilanteessa tavoiteltua tulosta, mutta se on valmistuessaan asiakkaan toiveen mukaisempi. Tuotettu kokonaisuus ideaalitilanteessa on asiakkaan kannalta hyödyllisempi ja antaa parhaan arvon.
**Mitä tarkoitta perinteinen projekti**
Perinteisessä projektissa pyritään alkuvaiheessa kartoittaan tarkkaan tulevat karikot ja tavoiteltava kokonaisuus. Toteutuksen aikaan pyritään tavoiteltuun kokonaisuuteen, koska asiakas maksaa vain kokonaisuudesta. Tämä johtaa helposti ylisuunnitteluun ja toteutuksen viivästymiseen, koska muutoksia ilmenee kehityksen aikana.
https://www.developmentthatpays.com/files/Scrum_vs_Kanban_1_2.pdf
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment