backendistä haettu filttereihin ja toimeksiantoihin sekä popuppiin data, työn...

Merged N3825 requested to merge redesign-assignments into lassi-dev

backendin kanssa saatu toimimaan toimeksinannot ja filtteröinti. Dropdownit stailattu uudestaan.

Merge request reports